Rüyada Altın Görmek Ne Anlama Gelir?

Bazı tabirciler de Altın görmek, ferahlığa rızka salih amele üzüntü ve kederin gitmesine eşe evlada ilme hidayete altından yapıları sus eşyalarına yahut ziynete kıymetli elbiselerden baş örtüsü taç ve bunlara benzer şeylerin altın sırma ile örülmüşleri kadın karıkoca veya evlatlardan bu elbiseleri rüyada giyen kimselerin Allahü Teala Hazretlerine yakınlıklarına fakat yaldızlanmış şeyi görmek ise dünya ehline yahut ahiret ehlinin amellerine benzemeye işaret eder demişlerdir.

Altın bulmak zarara uğramaya, gam ve keder Eski sikkeler bulmak sevinç ve memuriyete Kadının altın dan mamul ziynet eşyası takınması sevinç ve kendine güvene Damgalanmış işlenmiş bir altını olmak ev almaya değerli insana Böyle beş altın görmek beşş vakit namaza Altın para kişide bulunan emanete Altın bilezik takmak ele geçecek mirasa kadın için evlenmeye Bazen altın iyi niyete samimiyete inanılacak söze ve hayırlı anlaşmalara delalet eder.

Altını başkasının elinde görmek, altını tutan için iyi bir hayata altın bilezik görmek itibarınızın artacağına iki elinin altın olduğunu görmek felç olunacağına iki gözünün altın olduğunu görmek kör olmaya birisinden altın almak büyük bir adamın etkisinde kalmaya birisine altın vermek kazançlı bir işe sahip olmaya altın saymak kısa süreli bir hastalık geçirileceğine altın bozdurmak keder ve hastalığa işarettir.

Altından yapılmış eşya güzelliğe, böyle bir kaptan yemek yemek ya da şu içmek gam ve kedere Altın gerdanlık erkek için önemli memuriyete şeref ve itibara kadın için izdivaca Bazen gerdanlık hacca gitmeye Altın küpe kadın için güzelliğe erkek için müzik vs dinlemeye delalet eder.

Altını döven ya da onu diğer madenlerden ayrıştıran birini görmek hakla batını, iyi ile kötüyü birbirinden ayarın adama veya adil hakime Altın ve gümüş hurdası görmek faydalı ilme uygun hanıma hayırlı evlada ve değerli dosta delalet eder.

Kısa kısa tabirler ve yorumlar:

 • Veya hükümet kapısından bir zarara uğrar.
 • Bir başka rivayete görede: Rüyada altın görmek kötü bir işe ve borca işaret eder.
 • Rüyada üzerinde, altın gümüş boncuk veya mücevherden gerdanlık olduğunu görmek devlet hizmetinde yüksek makama gelmeye delâlet eder.
 • Böyle beş altın görmek bess vakit namaza.
 • Hatta evinin altından yapılmış olduğunu görenin evi yanar.
 • Rüyasında yerden altın topladığını gören bir iş sahibi olur.
 • Bir rivayete göre de para cezası öder veya hastalık dolayısıyla bütün parasını harcar.
 • Altını döven ya da onu diğer madenlerden ayrıştıran birini görmek hakla batını, iyi ile kötüyü birbirinden ayarın adama veya adil hakime.
 • Bekar bir genç kız ya da erkek altın yüzük takarsa iyi bir evlilik yapar.
 • Altın bulmak zarara uğramaya, gam ve keder.
 • Fakat yaldızlanmış şeyi görmek dünya ehline yahut ahiret ehlinin amellerine benzemeye delalet eder.
 • Rüyada altın bilezik görmek, gelecek olan büyük bir mirasa işarettir.
 • Rüyada gözlerinin altın olduğunu görmek, kör olmaya işarettir.
 • Rüyasında kendisine altın paralar verildiğini gören zulüm görür, kendisi verse zulüm eder.
 • Rüyasında eline bir altın geçtiğini gören bir çok kimseler vardır ki, ertesi gün bir altın kazanırlar ve rüyaları aynen çıkar.
 • Kadının altın dan mamül ziynet eşyası takınması sevinç ve kendine güvene.
 • Sıkke halinde altın görmek de daha hafif yorum vardır, işlenmiş ve taki haline getirilmiş (bilezik yüzük gerdanlık gibi) altın görmek hüzüne ve endişeye delalet eder.
 • Ebu Said El -Vaiz’e göre : sahibi olduğu altın parayı kaybetmek namazını kılmakta kusur işlediğine delalet eder.
 • Eş-Salimi’ye göre: altın paraları bir kadının başında sıralanmış olarak görmek, kadın için ziynete yorumlanır.
 • Rüyada altın ile ilgili herhangi birşey görmek, maddi manevi ve sağlık yönünden istenilen şeylerin gerçekleşeceği çevreden iyilik ve yardım görüleceği bir döneme girildiğini işaret eder.
 • Bir rivayete göre rüyada bir çok altın görmek kendisine bırakılan bir emanetle yorumlanır.
 • Altın ümit, iyi sıhat anlamına gelir.
 • Rüyasında bir miktar altın bulup bunları iyi bir yere gizlediğini görmek, sır saklamak ile tâbir olunur.
 • İki elinin altın olduğunu gören kimse işsiz kalır, çalışamaz.
 • Elinde tek altın olduğunu görmek, güzel bir ev ile tâbir olunur.
 • Danyal (AS)’a göre: Rüyasında elinde bir kaç tane altın para tuttuğunu gören, bir işten dolayı canı sıkılır veya aleyhinde söylenen sözleri ısıtıp üzülür.
 • Rüyada altından yapılmış kap ve benzeri şeyler gören, derde uğrar.
 • Cabir’ül-Mağrıbî’ye göre: rüyada bir altın bulduğunu gören, kendisine bırakılan emanetten dolayı tanıklık yapmaya mecbur olur.
 • Altın para bastığını gören, farzları yerine getirir ve halkın hakkını öder.
 • Altın erittiğini gören kötü bir işi için mahkemeye düşer ve davayı kaybettiği gibi, üstelik halkın diline de sakız olur.
 • Altın bilezik takmak ele geçecek mirasa, kadın için evlenmeye.
 • Rüyada altın ve gümüş kırıkları görmek, faydalı ilme sâdık dosta uygun zevceye ve hayırlı çocuğa delâlet eder.
 • Bunların yorumu ise hüzün ve kederdir.
 • Altın ve gümüşten eğrilmiş ve çekilmiş şey devamlı rızıktır.
 • Rüyada beş altın görmek beş vakit namaza; altın ile gümüşü karıştırmak hıyanete uğramaya; çocuk sahibi olmaya da yorumlanabilir.
 • Kıymetli elbiselerden başörtüsü, taç ve bunlara benzer nesnelerin altın sırma ile dokunmuş veya örülmüş olduğunu görmek; bu elbiseyi giyenlerin Allahu Teâlâ’ya yakınlıklarına delâlet eder.
 • Rüyada altın bilezik taktığını görmek, rüya sahibinin eline geçecek bir mirasa delalet eder.
 • Bir işte ise işinden ayrılır.
 • Bir erkekten altın para, altın ziynet eşyası alırken gören bir kadın gizli bir ilişkiye girişir.
 • Elindeki altınların sayısı azsa ona göre uğrayacağı dert ve keder de az olur.
 • Fakat yorumcuların bir çoğu altın görmeyi hiç bir zaman hayra yormazlar.
 • Bir erkekten altınAltın ümit, iyi sıhat anlamına gelir.
 • Sandıklarda ve bavullarda kapalı olarak altın görmek, mal kazanacağına delalet eder.
 • Altın para kişide bulunan emanete.
 • Kendisine büyük bir altın parçası verildiğini gören kimse büyük bir lütfa ve makama nail olur.
 • Rüyada altın görenin hasta ise sağlığına; üzüntü ve kederli ise sevince ve mutluluğa; fakir ise zenginliğe kavuşması ümit edilir.
 • Bir çok altını olup bunları başkalarına dağıttığını gören kendisinden alacaklı olanlara haklarını verir.
 • Elinde bir çok altın olduğunu, fakat bunları muayene edince altın olmadıklarını görmek hayal ettiği şeyin hakikat olmak üzere iken olmayacağını anlamasına işarettir.
 • Halis altın ve gümüşten olan şey, ihlaşa saf niyete ve anlaşmaya ve sağlam söze işaret eder.
 • Bir kimse rüyada altın külçesine rast geldiğini görse kendisinden bir mal gider.
 • Gözlerini altın olduğunu gören kimsenin gözleri kör oiuf.
 • Yahut mezkur şeyler, erbabı için beladırlar.
 • Herkes iyice bilir ki altın dünya zinetidir, dünya ise müminler için meşakkat mahallidir bu sebeple rüyada altın görmek borca gam ve kedere alâmettir.
 • Toprakta altın bulup aldığını ve o altının elinde eridiğini gören, annesi tarafından kedere uğrar ama kısa bir zaman sonra o kederi geçer.
 • Bir erkekten altın para, altın ziynet eşyası alırken gören bir kadın veya kız gizli bir ilişkiye girişir.
 • Kırılmış veya sağlam altınlar bulunduğunu gören kimse melikin yüzünü görür ve emin olarak ondan döner.
 • Herkes iyice bilir ki altın dünya zinetidir.
 • Bu sebeple rüyada altın görmek, borca gam ve kedere alamettir.
 • Rüyada üzerinde resim olan altın görmek dine aykırı bir yolda olduğuna işarettir.
 • Bir yerde altınların yığılı olduğunu gören, biriyle ilgili çok gizli bir durumu öğrenir.
 • Bir kadın altın veya altından yapılmış sus eşyası takması hayır ile yorumlanır.
 • Bir kimseye bir kenarı ezik veya kesik altın vermek veya ondan böyle bir altını almak, o iki kişi arasında bir anlaşmazlık veya dava olacağına delalet eder.
 • Rüyasında altın yediğini gören para biriktirir.
 • Bir yerde altınların yığılı olduğunu gören kimse, önemli biriyle ilgili çok gizli ve önemli bir bilgi öğrenir.
 • Giriştiğiniz tüm işlerde umduğunuzdan fazla başarı elde edeceksiniz.
 • Büyük boyda altın görmek, emanet şahadet ve ilimle tabir olunur.
 • Eline altın lira geçtiğini gören ya hükümet tarafından bir zarara uğrar veya elindeki serveti yok olur.
 • Yahut istemediği bir işe girer, yahut da elinden mali gider.
 • Rüyada altın külçesine rastgeldiğini görmek, elden çıkacak mala işarettir.
 • İbn-i Şirin’e göre : rüyada elinde beş tane altın bulunduğunu gören halk arasında makbul olacak bir iş yapar.
 • Üzeri yazılı sıkke halinde (madalyon ve para gibi) altın görmek ne hayra ve ne de serre yorumlanır.
 • Levha halinde veya çubuk şeklinde altın gören, şiddetli sıkıntıya düşer.
 • Eski sıkkeler bulmak sevinç ve memuriyete.
 • Rüyada altın bilezik takmak, rüya sahibinin eline geçecek mirastır.
 • Külçe halinde altın görmek, büyük bir kederle yorumlanır.
 • Altınları yığılı bir şekilde gören kimse, birisiyle ilgili bir sırrı öğrenir.
 • Delik yahut silik altınlar görmek vehim ve kederin azalmasına işarettir.
 • Rüyada altın görmek hayra yorumlanır.
 • Altın ve gümüş hurdası görmek faydalı ilme, uygun hanıma hayırlı evlada ve değerli dosta delalet eder.
 • Bir çok altın bulduğunu görmek ise bir çok zahmet ve sıkıntıya düşmek anlamına gelir.
 • Rüyada iki elinin birden altın olduğunu görmek, iş hususunda sıkıntıya düşmeye işarettir.
 • Yahut sultan o kimseye kızar ve ona zimmet çıkararak borçlu eder.
 • Kırmanı’ye göre (RA): rüyasında bir altın bulduğunu gören çocuğu yüzünden bir musibete uğrar.
 • Halid-ül İsfahanı’ye göre: eğer altın paranın üzerinde Allahü Tealanın ismi varsa hayırdır.
 • Bağlı kese veya torbalarda altın görmek de bu şeklide yorumlanır.
 • Bazen altın iyi niyete, samimiyete inanılacak söze ve hayırlı anlaşmalara delalet eder.
 • Elinde bir tek altın gören güzel bir eve sahip olur.
 • Rüyada bir ölünün kendisine altın para verdiğini görmek, zulümden kurtulmaya işarettir.
 • Caferi Sadık’a göre : altınların sayısı beş ise, beş vakit namaza delalet eder.
 • Bir başkasına altın vermek, şeref sanının artacağına altın saymak çok kısa bir hastalığın kolayca atlatılacağına işaret eder.
 • Birine bir altın verdiğini gören veya lirayı kaybettiğini gören bildiği şeyi unutur.
 • Bir miktar altın bulup bunları iyi bir yere saklayan, kendisine verilen sırrı saklar.
 • Rüyada altın bulduğunu gören kedere ve sıkıntıya uğrar.
 • Altın veya gümüş ile yaldızlanmış olan şey ömrün kısalığına, işlerin alt üst olmasına ve unutmaya delalet eder.
 • Altını külçe ettiğini gören kimse şer ve helaka uğrar.
 • Rüyada altın ile ilgili herhangi bir şey görmek, maddi manevi ve sağlık yönünden istenilen şeylerin gerçekleşeceği çevreden iyilik ve yardım görüleceği bir döneme girildiğini işaret eder Altın para dedikodu anlamına gelir.
 • Kendisine büyük bir altın parçası verildiğini gören kimse devlet ve reisliğine nail olur.
 • Rüyada altının gümüş olması kadın, mal evlat ve hizmetçiden altının delalet ettiği şeylerin fazlalıktan noksanlığa halinin değişmesine delalet eder.
 • Rüyada kendisine büyük bir altın parçası verildiğini görmek, devlet işlerinde yüksek derecelere nail olmaya delalet eder.
 • Yine bakır ve demirden çekilmiş şey de daimi rızıktır.
 • Halis altın ve gümüşten olan şey, ihlasa saf niyete ve anlaşmaya ve sağlam söze delalet eder.
 • Altın para, dedikodu söylentidir.
 • Bazı tabirciler, altın gam ve kederdir dediler.
 • Nitekim gümüşün rüyada altın olması zevce, aile veya akrabalardan gümüşün delalet ettiği şeylerin halinin güzelliğine delalet ettiği gibi.
 • Yine altını külçe ettiğini görmek, şer ve helak ile tabir olunur.
 • Damgalanmış, işlenmiş bir altını olmak ev almaya değerli insana.
 • Altından bir şey giydiğini gören kimse kendisinin dengi olmayan birisi ile evlenmekle akrabalık kurar.
 • Yine altını külçe ettiğini görmek, şer ve helak ile tâbir olunur.
 • Kimse, altın, ğümüş, boncuk veya mücevherden gerdanlık olduğunu görse bir vilayete vali olur ve hizmet emanetini üzerine alır.
 • Yanında sayıları çift olmak üzere yüzden veya binden fazla altın olduğunu gören (eşya tahmini) (muhammınlık=exsper) ilmini öğrenmiş olur.
 • Rüyada kendisine büyük bir altın parçası verildiğini görmek, devlet işlerinde yüksek derecelere nail olmaya delâlet eder.
 • Bir ölünün kendisine altın para verdiğini gören, zulümden kurtulur ölünün altın verdiğini fakat kendisinin almadığını görmek zulme uğramağa delildir.
 • Sağlığa, yüksek makama umuda rızka üzüntü ve kederin gitmesine işarettir.
 • İnsanların takdirini kazanmayı ve zengin olmayı başaracaksınız.
 • Bir erkekten altınRüyada altın bilezik taktığını görmek, rüya sahibinin eline geçecek bir mirasa delâlet eder.
 • Ebu Said El-Vaiz’e göre: rüyada altın görmek iki şekilde iyi değildir: Birincisi Arapça adi zehep olduğu için gitmek manasına benzerliğinden, diğeri rengi sarı olduğu için hastalığa delalet etmesindendir.
 • Bir rivayete göre, altın zarar ve hüzündür.
 • Altın görmek, ferahlığa rızka salih amele üzüntü ve kederin gitmesine zevceye evlada ilme hidayete altından japilan süs eşyalarına yahut ziynete delalet eder.
 • Resim varsa hiç bir zaman hayra yorulmaz.
 • Kıymetli elbiselerden baş örtüsü, taç ve bunlara benzer şeylerin altın sırma ile dokunmuş veya örülmüşleri kadm karı - koca evlat veya cariyeden bu elbiseleri rüyada giyen kimselerin Allah-ü Teâlâ’ya yakınlıklarına işaret eder.
 • Dünya ise müminler için meşakkat mahallidir.
 • Altın erittiğini gören kimse çirkin bir hususta düşmanlık yapar ve halkın dilinde şöhret bulur.
 • Bir rivayete göre, altın para Allahü Tealanın emanetidir.
 • Yine rüyada halis altın ve gümüşten olan şeyi görmek, ihlâsa saf niyete anlaşmaya ve doğru söze delâlet eder.
 • Bir kimse evinin altından olduğunu görse o eve yangın isabet eder.
 • Gözlerinin altın olduğunu gören kimsenin gözleri kör olur.

Rüyasında Altın Görenler Rüyalarını Anlatıyor

mELİS

12.05.2013 21:12:04

Olumsuz Düşünüyor

Mrb arkadaşlar ben rüyamda altından böyle yaldızlar görüyorum sımdı bu olumsuz ve negatif yorumlamışsınız ve bu benım canımı cok sıktı arkadaşlar :( ya bakın yorumunuz şöyle yazmıssınız Altın veya gümüş ile yaldızlanmış olan şey ömrün kısalığına, işlerin alt üst olmasına işaret eder. olumlu yorumlarınızdan görmek misterim rüya olarak :)

NEVİN

12.05.2013 21:13:03

Olumlu Düşünüyor

Ayy arkadaşlar selam öncelikle ben nevin istanbuıldan yazıyorum size rüyamda böyle külçe külçe altın veriyor birileri bana ben onların bır kısmını bozup BİLEZİK yapıyorum çok ilginç değilmi sitenizde baktım rüya tabirleri içerisinde olumlu söz ediyorsunuz buda beni çok mutlu etti çok teşekkürler Rüyada altın görenin hasta ise sağlığına; üzüntü ve kederli ise sevince ve mutluluğa; fakir ise zenginliğe kavuşması ümit edilir.

Altinci

12.05.2013 21:34:33

Olumlu Düşünüyor

Arkadaşlar ben rüyamda bu sabaha karşı tanımadığım birinden tam altın hediye alıyorum hatta diyorum ki abi ne yapcam ben bu altını senın hakkın diyor veriyor elime tam altını sevinçle uyandım ama rüya olduğunu görünce üzüldüm diyebilirim :D sitenizdeki yorumda Rüyasında eline bir altın geçtiğini gören bir çok kimseler vardır ki, ertesi gün bir altın kazanırlar ve rüyaları aynen çıkar. olumlu düşünüyorum o halde

Melike

12.05.2013 21:35:34

Olumlu Düşünüyor

Merhaba arkadaşlar ben melike istanbuldan yazıyorum sitenize sitenizdeki yorumları teker teker okuyorum herkes çok güzel rüyasını anlatıyor yorum alıyor çok iyi tşk bu site sahipleri içindi rüyamda altın gördüm arkadaşlar çok pozitif kalktım rüyadan ....

Çok Şükür

12.05.2013 21:36:52

Olumlu Düşünüyor

Selamün aleyküm arkadaşlar ben ankaradan uğur ben rüyamda altın gördüm arkadaşlar benim teyzem hediye ediyordu bu çeyrek altını bana soruyorum niye veriyosun diyorum konuşmuyor bana yüzüme bakıyor al diyor bende sevinerek alıyorum çok borçluyum bu dönemlerdede rüyama bile altın giriyor yahu :) Kıymetli elbiselerden baş örtüsü, taç ve bunlara benzer şeylerin altın sırma ile dokunmuş veya örülmüşleri kadm, karı - koca, evlat, veya cariyeden bu elbiseleri rüyada giyen kimselerin, Allah-ü Teâlâ’ya yakınlıklarına işaret eder.

Mercan

12.05.2013 21:37:40

Olumlu Düşünüyor

Selam arkadaşlar ben rüyamda bol bol altın keseleri gördüm kırk haremileri hepiniz hatırlarsınız ki onlardan bu altın keselerden bolca vardı osmanlı dönemlerinide söylemeliyim sanırım iyi yorumlamalıyımız ? Rüyada altın görenin hasta ise sağlığına; üzüntü ve kederli ise sevince ve mutluluğa; fakir ise zenginliğe kavuşması ümit edilir.

Vildan

12.05.2013 21:38:52

Olumlu Düşünüyor

Slm arkadaslar ben vildan evliyim ve 2 çocuk annesiyim öncelikle bütün annelerin anneler gününü kutlarım arkadaşlar ben rüyamda Bir erkekten altın para, altın ziynet eşyası alırken gören bir kadın veya kız, gizli bir ilişkiye girişir. Bu yorumlara binayen bir erkeğin bana altın verdiğini gördüm şimdi bu yoruma bakıcak olursak negatif düşünmem gerekli ancak farklı yorumlardada var ki olumlu düşünürsek olumlu şeyler olacağını ümit ediyoruz.

Aslı

12.05.2013 22:05:59

Olumlu Düşünüyor

Merhaba arkadaşlar kolay gelsin yorum atanlara teşekkürler cesaretlenip bizde yorum atabiliyoruz bu sayede ben rüyamda bir ziynet eşyası yani altın gördüm üzerime takıyorlardı ama takan kişiyi tanımıyorum olumlumu düşünmeliyiz bu konu hakkında arkadaşlar ?

Nilay

12.05.2013 22:07:04

Olumlu Düşünüyor

Merhaba arkadaşlar kolay gelsin sitenizdeki yorumlar harika çok hoşuma gitti okuyorum teker teker garip yorumlarda var tabiki :) ben rüyamda altın gördüm ve bu altının enteresan kısmı altından paraydı tuhaf ama gerçek işte bu şekilde gördüğüm için sormak istiyorum sizlere yorum olarak olumlumudur bu rüyamız ?

Jale

12.05.2013 22:08:28

Olumlu Düşünüyor

mrb arkdslar ben jale benim rüyam ise delik delik altınlar görüyorum bir madendeyim ve bu madendeki bütün altınlar ama tüm altınlar delik ve ortasından tuhaf bir simgeli rüyamı olumlu düşünmemi sağlayacak yorumlarınızı merak ile bekliyorum sitenizdeki yorumdan alıntı olarak bunu yazıyorum sanırım öyle ? olumlu düşüneceğim herhalde Delik yahut silik altınlar görmek vehim ve kederin azalmasına işarettir.

Neriman

12.05.2013 22:09:39

Olumlu Düşünüyor

Selam arkadaşlar bende rüyamı sizlerle paylaşmak istiyorum Ben rüyamda altınları çok halde ve böyle bir yere yığılı halde gördüm bu rüyam olumlumudur acaba güzel mi düşünmeliyim rüyam hakkında teşekkürler şimdiden yardımcı olanlara

melek

29.06.2013 11:20:25

Olumlu Düşünüyor

rüyamda bı yerde bi bebek kundagının ıcınde altınlar buluyorum ben bunları kendım kullanmak ıstemıoyrum bunları hayır kuruma vermek ıstıorum ne manaya gelıo bu ruya solermısnız

HAN

11.07.2013 09:14:19

Olumlu Düşünüyor

Çok yüksek bir dağın tep güney yamacında, önü güneye bakan,girişi de kaya seviyesinden bayaa yüksekte olan çok aydınlık mağaranın önce içini-tabanını temizliyorum, girişten sağ taraf alını kayayı kırarak genişletirken kırdığım kaya parçalarının ortasının beyaz aşırı parlak ve çok saf olduğunu görüyorum. Som altın diyorlar, beyaz olduğunu söylüyorum, onlarda en iyi somaltının beyaz olduğunu ifade ediyorlar....

yağmur

10.08.2014 14:26:29

Olumsuz Düşünüyor

Slm ben yağmur rüyamda sevgilim eski sevgilisine hediye olarak altın Bi kolye getirip kızın boynuna takıyor Rüyamda kız benim komşum oluyo ve çok samimi oluyoruz ama altından sonra sinir krizi geçiriyorum annem de bunu görüyor ama uyanıyorum

hammurabla

12.11.2014 19:54:13

Olumlu Düşünüyor

Hoşlandığım çocuğu rrüyamda gördüm ve ertesi gün rüyamda gördüğüm kıyafetlerle geldi okula. Gördüğümde çok şaşırdım anlamı nedir acaba?

ismail

18.11.2014 14:00:58

Olumlu Düşünüyor

ben rüyamda annem yegenime diyorki buna 8 tane aldın ver kurtulalım bundan diyor yegenimde altını sayı yor 12 tane altın var diyor annem ver diyor acaba bunun yorumu nedir

didem

23.11.2017 07:33:37

Olumlu Düşünüyor

Ruyamda bir arkadasim yesillik alanda oturmuş ben de ona altın tasta su veriyorduml

Siz de Rüyanızı Paylaşmak İster misiniz?

 • dream captcha
Rüya Analizi

Altın görenlerin rüyaları hakkında hissiyatı şu şekilde:

Olumlu
%89
Olumsuz
%11
Toplam 18 oy kullanıldı, 8.9 puan.

Haydi, siz de oy verin! Bu rüya size nasıl bir hissiyat verdi?

Olumlu Olumsuz