Rüyada Ses Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada sesinin gür çıktığını görmek iyilikle anılmaya, cılız çıktığını görmesi itibardan düşmeye ve korkuya; sesi alçaltmak mütevazi ve mütedeyyin olmaya sesi gereğinden fazla yükseltmek zulümkarlığa Her çeşit güzel ses kime ait olursa olsun ferahlıkk ve sevince; dinlemesi hoş olmayan tüm sesler üzüntü ve sıkıntıya; Sesini bir alimin yahut saygın bir kimsenin sesinden daha çok çıkarmak ayıp bir işyapmaya ve günaha Gümüş paraların sesini işitmek rahat ve huzura sözünü yerine getirmeye Altın sesi sevindirici habere Metal paraların sesi şiddetli haberlere Bir insanın sesini işitmek bu sesin güzelliği nisbetinde o kimseden iyilik görmeye Hayvanlardan insan sesi duymak büyük menfaatlere Arı sesi bayağı bir kimseden gelecek sıkıntıya Koyun sesi evin hanımının nezaket ve cömertliğine yahut birinden görülecek iyiliğe Oğlak kuzu ve koç sesi bolluk ve sevince At sesi yiğit bir kimsedene gelecek hediyeye; eşek sesi akılsız düşmanın yapacağı kötülüğe katır sesi aksi bir adamın vereceği sıkıntıya Buzağı öküz ve inek sesi fitneye düşmeye deve sesi cihada faydalı ticarete ve karlı yolculuğa Arslan sesi heybet ve şiddete zalim yöneticiden korkmaya köpek uluması boş sözlere dalmaya güvercin ötüşü sesle ağlamaya ya da nikaha kırlangıç sesifaydalı söze yahut Kur'an dinlemeye karga sesi ayrılık ve ölüm haberine Vahşi hayvan sesi üzüntü keder ve korkuya delalet eder.

Kurbaga sesi yola gitmeye; yilan sesi, harp ve savasa; esek anirmasi zalimler aleyhinde beddua etmeye; katir sesi söze ve süpheli seylere dalmaya; buzagi sesi fitneye;deve sesi yolculuk ve mesakkata; aslan sesi sasirip kalmaya ve korkutulmaya; kedi sesi feryat kovuculuk ve adamin ardinca ayiplarim söylemeye işarettir.

Gaibden gelen ve mahiyeti emir, yasak korkutmak uyarmak müjdelemek ve bilgi vermekle ilgili bütün sesler rüyadaki şekli Rüyada insanın bir takım acayip sesler duyması fakat ne gibi sesler olduğunu anlayamaması kendisiyle ilgili bir problem hakkında pek doğru olmayan bir haber alacağını işaret eder.

Rüyada at kişnemesi duymak izzet ve kuvvete, köpek havlaması duymak hayret ve dehşete eşek anırması beddua etmeye deve sesi yolculuğa insan sesi iyi isim ve şöhrete kuzu ve oğlak sesi hayır ve bolluğa işaret eder.

Fare inlltisl, bir araya gelmeye muhabbet ve rizka geyik sesi inlemek ve vatan hasretine kurt ulumasi hirsizlikla korkutmaya tilki sesi feryat ve yer degistirmeye çakal ürümesi hayir ve serden mühim islere işarettir.

Kısa kısa tabirler ve yorumlar:

 • Rüyada görülen veya işitilen ses güzel ve kuvvetli ise, hayıra ve güzel bir şöhrete delâlet eder.
 • Pars sesi, nazlanmak ve kibirlenmektir.
 • Çakal sesi, hayir ve serde mühim islere işarettir.
 • Güvercin ötmesi, sesle aglamaya yahut nikaha işarettir.
 • Pars sesi, cimri ve mütereddit bir kimseden yapilacak vaade ve o vaadin yerine getirilecegine işarettir.
 • At kisnemesi iyi ve yigit bir kimse tarafından yapilacak kötülüktür.
 • Rüyada insanin seslenmesi, halk arasinda iyi isim ve şöhrete işarettir.
 • Güzel sesler, ferahlık ve sevinçtir.
 • Ari sesi, kötüleyici, adî bir kimse tarafından yapilmasi vadedilen ser ve musibetlere işaret eder ki, onlardan kurtulmak, fasik bir kimseden yardim istemeden başka bir sekilde mümkün olmaz.
 • Ses güzelse iyi haber, ses kötü ise kötü haberdir.
 • Söze veya Kur'an dinlemeye işarettir.
 • Kirlangicin civiltisi, faydali.
 • Tabirciler, su kusu tavus ve tavuk sesini iyi görmeyerek; onlarin sesi üzüntü ve kederdir dediler.
 • Halis altin ve gümüslerin seslerini isitmek, dostluk halinde olursa rüya sahibinin bir yerden isitecegi ve uzamasini arzu edeceği güzel bir söze işarettir.
 • Bazı yorumcular, gümüş ve altın paraların sesleri güzel söze işaret eder dediler.
 • Rüyada duyulan koyun sesi, hanimi tarafından görülecek nezaket ve iyiliktir.
 • Bazi tabirciler, gümüs ve altin paralarin sesleri güzel söze işarettir dediler.
 • Bazı kere de gümüş ve altın paraların sesini işitmek, güzel söze delâlet eder.
 • Rüyada bir insan sesi isittigini gören kimse, bir mevkiye geçer.
 • Katir sesi, aksi bir adam tarafından görülecek çetinliktir.
 • Buzagi, öküz ve sigir sesi, fitneye düsmektir.
 • Dinlenilmesi hoşa gitmeyen bir ses, üzüntülü ve sıkıntılı bir iştir.
 • Katir sesi, söz ve süpheli seyleri yapmaktir.
 • Kırlangıç sesi, faydalı söz veya Kur’an-ı Kerim’i dinlemektir.
 • Hayvanlarin sesleri üzüntü, keder korku ve sikintiliga işarettir.
 • Eger deve kusunun sesi, hosuna gitmezse rüya sahibine bir ar gelir.
 • Güvercin sesi, müslüman temiz mesture ve okumuş bir kadına işarettir.
 • Domuz sesi, zengin ve ahmak düsmanlara galip gelmeye ve onlarin malina sahip olmaya işarettir.
 • Rüyada bazı hayvanların insan gibi ses çıkardıklarını görmek, büyük menfaatlara işarettir.
 • Rüyada altınların çıkardığı sesi işitmek, müjdeli ve sevindirici habere delâlet eder.
 • Oglak, kuzu ve koç sesi, hayir, bolluk ve sevinçtir.
 • Erkek deve sesi, hac cihat ve faydali ticaret gibi güzel bir yolculuk bazen de zorluk ve mesekkattir.
 • Pars sesi, hayret ve dehsete işarettir Güvercin'in ötmesi feryat etmeye işarettir.
 • Bazi tabirciler, kurbaga sesi kötü bir sözdür dediler.
 • Rüyada hayvan seslerinin hayvanın cinsine göre tabiri vardır.
 • Nakışlı olmayan paraların sesi, takva ile ilgili söze işarettir.
 • Rüyada sesinin gür ve kuvvetli çiktigini gören kimse, halk içerisinde iyilikle anilir ve şöhret kazanir.
 • Özellikle hayvan, sevdiği ve hoşlandığı hak bir şey söyler ve söylenen şeyi de tasdik ederse.
 • Atin kisnemesi izzet ve kuvvete işarettir.
 • Kirlangiç sesi, bir vaizin vaaz etmesi ve azapla korkutmasidir.
 • Kurt sesi, zalim bir hirsizdan kormaktir.
 • Kurbaga sesi, sevince yahut bekçilerin seslerini isitmeye disi yilan sesi harp ve korkudur merkebin anirmasi zalimler aleyhinde duadir.
 • Kedi sesi, hirsiz veya fasik bir hizmetçi tarafından yapilacak fenaliktir bolluga ve ucuzluga da işarettir.
 • Vali ve rütbeli emniyet mensuplarının rüyada seslerinin zayıf çıkması memuriyetten ayrılarak perişan ve zelil olmalarına yorumlanır.
 • Kedi sesi bolluk, koğuculuk ve istihzadır.
 • Arslan sesi, heybet siddet ve zalim bir padisahtan korkmaktir.
 • Altınların çıkardığı sesi işitmek; sevindirici haberlerdir.
 • Deve kusunun sesi, yigit ve tedbirli bir hizmetçiye kavuşmaktır.
 • Rüyada sesinin gür ve kuvvetli çıktığını görmek iyilikle anılmaya, şöhret kazanmaya ve rizklll genişieiılcsittg işaret eder.
 • Köpek ulaması, boş sözlere dalmaktır.
 • Köpek sesi, bos söze işarettir.
 • Vali ve rütbeli emniyet mensuplarinin rüyada seslerinin zayif çikmasi memuriyetten ayrilarak perisan ve zelil olmalarina işarettir.
 • Bir adamın rüyada oğlak, kuzu ve koç sesi işitmesi hayır bolluk bereket ve sevince alâmettir.
 • Mesela köpek uluması, pişmanlık nefret ve zulme delâlet eder.
 • Tilki sesi, keder yahut yalanci veya adî bir adamin kin tutmasıdır.
 • Hasılı güzel sesler, ferah sürür ve sevinç çirkin ve kötü sesler de üzüntü ve kedere delâlet eder.
 • Rüyada kendi sesinin gür ve kuvvetli çıktığını görmek, insanlar nezdinde iyilik ve şöhretle anılmaya delâlet eder.
 • Rüyada sesini bir alimin sesi üzerine yükselttigim gören kimse, günah isler.
 • Fare çığlığı, toplanma ülfet ve rızıktır.
 • Erkek yılan sesi, düşmanlığını gizleyen bir düşman tarafından korkutulmaya sonra rüya sahibinin ona galip gelmesine işaret eder.
 • Güvercin ötmesi, sesle ağlamaya yahut nikaha delalet eder.
 • Rüyada insanın bir takım garip sesler duyması fakat sesleri tanıyamaması, kendisini ilgilendiren bir sorun hakkında pek doğru olmayan bir haber alacağına yorumlanır.
 • Rüyada at sesi işitmek, mert yiğit ve iyi bir kimse tarafından verilecek hediyeye delâlet eder.
 • Hayvanat sesi, üzüntü keder ve korkudur.
 • Kurbaga sesi, alim bir sahsin veya reis ve sultanin hizmetine girmektir.
 • Tilki sesi, firar ve göçmekten kormaktir.
 • Kurt sesi, hırsızlıkla korkutulmaktır.
 • Gümüs paralarin sesi, fitneye işarettir.
 • Sesinin zayif çiktigini gören kimse, bunun aksinedir.
 • Rüyada arı sesi işitmek, kötüleyici adi bir kimse tarafından yapılması vadedilen şer ve musibetlere delâlet eder.
 • Rüyada bazı hayvandan insan sesi işitilmesi, büyük menfaatlere yorumlanır.
 • Zayıf ses korkuya, sesi alçaltmak ise mütedeyyin ve mütevazı olmaya işaret eder.
 • Rüyada bir insanın sesini duymak, halk arasında iyi isim ve şöhrete işarettir.
 • Geyik sesi, vatana olan hasrettir.
 • Güvercin sesi, Müslüman temiz örtülü ve okumus bir kadindir.
 • Zayif ses, korkuya sesi alçaltmak ise mütedeyyin ve mütevazi olmaya işarettir.
 • Rüyada bir insanın sesini işittiğini gören kimse, o insanın sesinin hoşluğu makamının güzelliği ve vücudunun sıhhati nispetinden bir mevkiye geçer.
 • Arslan sesi, hayrete düşmeye korkutmaya ve korkutulmaya işaret eder.
 • At kişnemesi, izzet ve kuvvettir.
 • Köpek ulumasi, bos sözlere dalmaktir.
 • Sesini bir alimin sesi üzerine yükselttiğini gören kimse, günah işler.
 • Gümüş ve demir paraların sesini işitmek ise şiddetli haberlerdir.
 • Fare çigligi, toplanma ülfet ve riziktir meyhaneci ve hirsizdan gelecek zarara da işarettir.
 • Bir kimsenin rüyada kendi sesini bir alimin sesi üzerine yükselttiğini görmesi, günah ve hata ile tabir olunur.
 • Köpek ulumasi, pismanlik nefret ve zulme çalışmaktır.
 • Rüyada erkek deve sesi işitmek, hac cihad ve faydalı ticraet gibi güzel bir sefere delâlet eder.
 • Rüyada gümüş ve demir paraların sesini işitmek, şiddetli haberlere delâlet eder.

Rüyasında Ses Görenler Rüyalarını Anlatıyor

Üzgünüz, henüz hiç bir ziyaretçimiz Ses rüyasını anlatmamış.

Ama sizin, rüyanızı anlatıp ilk paylaşımı yapacağınıza eminiz! :)

Rüyasını İlk Paylaşan Siz Olmak İster misiniz?

 • dream captcha
Rüya Analizi

Ses görenlerin rüyaları hakkında hissiyatı şu şekilde:

Olumlu
%100
Olumsuz
%0
Toplam 1 oy kullanıldı, 10 puan.

Haydi, siz de oy verin! Bu rüya size nasıl bir hissiyat verdi?

Olumlu Olumsuz
Benzer Rüyalar

Ses görenler genellikle bu rüyaları da görüyor: