Rüyada Merdiven Görmek Ne Anlama Gelir?

Dini emirleri yerine getiren kimse için düşmanlara galip gelmeye, fasıklar için inanç zayıflığına ve günaha; Merdiven çıkmak hayır ve kurtuluşa itibar ve şerefe makam ve mevkiye rızık ve nimete; inmek ise üzüntü ve kedere makam ve mevki kaybına itibbardan düşmeye Merdivenden düşmek makam ve görevini kaybetmeye Merdivenden düşmek üzere iken tutunarak kurtulmak itibar iadesine göreve geri dönmeye Merdiveni bir inip bir çıkmak halk için yararlı işler yapmaya ve bundan kendisinin de istifade etmesine Hastanın merdivenin üst basamağına kadar çiktiğini görmesi vefat etmesine Merdivenden malum bir yere inmek korku ve sıkıntıdan kurtulmaya Bir iş maksadı ile merdivenden inmek hayır ve başarıya esenlik ve mutluluğa Merdiven aradığını ve bulduğunugörmek arzusunun yerine gelmesine; Merdivenin birinci basamağı namaza ikincisi oruca üçüncüsü zekata döndüncüsü sadakaya beşincisi hacca altıncısı cihada yedincisi Kur'an okumaya; Merdiven basamakları iş ve meslekte yükselme sebeplerine bir amacaulaşmak için başvurulan vesilelere; yolculukta konaklanan yerlere bir iş yahut maksat için süre vermeye delalet eder.

Birinci basamak namaza, ikinci basamak oruca Üçüncü basamak zekata dördüncüsü sadakaya besincisi hacca altincisi mücadeleye yedinci Kur an okumaya ve bu sekilde her basamak ayri ayri hayirli bir ise delalet eder.

Rüyada merdiven çıkmak, güzel bir iş yapıp şöhrete ve yüksek mertebeye erişmeye; merdiven inmek çok iyi bir fırsatı kaçırmaya; merdivenin kırıldığını görmesi düşmanına mağlup olacağına işarettir.

Bazen ağaç merdiven üzerine çıkmak, itaat etmeyen kimseye iyilikle emretmeye kabul etmeyen kimseye nasihate ve kötülüklerden kaçınmayan kimseyi de kötülükten kaçındırmaya yorumlanır.

Halktan biri ise itibari geri gelir, Cabirül-Magribiye göre; bir merdivenden çiktigini indigini tekrar çiktigini ve yine indigini gören halkin islerinde çalisir ve halk bundan fayda görür.

Kısa kısa tabirler ve yorumlar:

 • Tekrar dikilmiş ve yerine konulmuş görse hastalığından kurtulur.
 • Bir merdiven koyarak belli bir yere çiktigini gören kimse bulundugu gurur, korku ve helaktan kurtulur.
 • Bir agaç merdiveni çıkarken, merdiven basamaklarinin kirildigini görmek düsmanina yenilecegine işarettir.
 • Rüyada merdivenden ayağı kayıp düştüğünü görmek, makam ve mevkiden düşmeye işarettir.
 • Yüksek bir çardağın en yukarısına çıktığını gören kimse cennetin en yüksek derecesine vasıl olur.
 • Merdivenlerden indiğinizi görmek; bunun aksine tabir edilir.
 • Taş, mermer veya demir merdivenlerden yukarı çıktığınızı görmek; güç ve kuvvet bulacağınıza işarettir.
 • İmam Cafer Sadık (as): Rüyada merdiven görmek; dindar bir kimseyseniz düşmana galip geleceğinize, günahkar biriyseniz münafıklığa işarettir.
 • Eline helal rizk geçer.
 • Eğer düşmanlık içerisinde ise düşmanına galip gelir.
 • Bazılan da merdiven basamağı ibadet eden zahid bir kimsedir.
 • Rüyada uzun ve geniş bir merdivenden çıktığını görmek, yüksek bir memuriyet ile tâbir olunur.
 • Eğer rüya sahibi ehil ise çok yüksek mevkilere çıkar.
 • Merdivenden çıktığınızı gördüyseniz, hayallerinizi gerçekleştireceğiniz anlamına gelir.
 • Bir merdiven bulup onunla bildigi bir yere indigini gören, keder ve sikintisindan kurtulur.
 • Halktan biri ise itibardan düser.
 • Genis ve muntazam bir merdivenden çiktigini gören, hayir isleri ile ugrasir ve herkesten dua alir.
 • Rüyasinda toprak veya kerpiçten yapilmis bir merdivenden çiktigini gören, hayir ve iyilik bulur.
 • Rüyada taş merdivenden çıktığını görmek, kalp karanlığına ve yürek katılığına delâlet eder.
 • Merdiven çıktığınızı gördüyseniz, bu hayallerinizi gerçekleştireceğinize işarettir.
 • Ağaç merdivenlerden yukarı çıktığınızı görmek; inancınızın zayıf olduğuna.
 • Merdivenden inmek, yolculukta ise memleketine dönmege; memur ise isinden çıkarilmaya zengin ise fakirlige hasta ise ölümüne delalet eder.
 • Allame Meclisi: Merdiven; uyumlu bir dosta işarettir.
 • Birinin elinden tutup merdivenden çıkardigini gören, bir kimse araciligi ile rütbe ve makam sahibi olur ve fayda görür.
 • Pencereye dayalı merdiven görmek; bir entrika veya hırsızlık konusunda duyarlı olmanız gerektiğine.
 • Kendisi üzerinde iken merdivenin kırıldığını görmek, düşmana mağlubiyete delâlet eder.
 • Ondan yukarı çıkmak delil getirmektir.
 • Eski bir merdivenden indiğini gören kimsenin ticareti çöküntüye uğrar.
 • Kirmani: Merdivenlerden yukarı çıktığınızı görmek; saygınlık ve menfaat elde edeceğinize.
 • Çağdaş Ulema: Yere yatırılmış veya duvara dayatılmış merdiven görmek; elinize bir fırsat geçeceğine ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeniz gerektiğine.
 • Rüyada merdiven üstüne çıktığını görmek, rif at ve izzete kuvvet ve kudrete ve dinde salâha delâlet eder.
 • Yüksek yerine çıkmaksızın biraz aşağıda durdurulduğunu görse, ölümden sonra cennetin yüksek derecelerine çıkmaktan men edilir.
 • Bir başkasının merdiven taşıdığını görmek; dikkatli olmanız gerektiğine, aksi takdirde elinize geçen fırsatı başkaları yüzünden kaçıracağınıza.
 • Bundan dolayı yeni bir merdivene çıktığını gören kimse hayra, din ve dünyasında yüksekliğe erişir.
 • İbn-i Sirin: Kerpiçten yapılmış bir merdivenden yukarı çıktığınızı görmek; işinizin iyi olacağına.
 • Pencereye dayalı merdivenin düştüğünü görmek; büyük bir zarardan güvende olacağınıza.
 • Bazen de merdiven, islerde selamete işarettir.
 • Kişinin mevki ve itibarını kaybedeceğine işaret eder.
 • Merdiven yolculuga ve sani yüce bir kimseye de işarettir.
 • Merdivenden inmek veya düşmek, başarısızlıktır.
 • Bir kimse merdiveni yere düşmüş olarak görse hasta olur.
 • Dini kuvvetlenir, hasta ise ve merdivenin basina kadar çıkarsa ömrü sonuna gelmistir.
 • Merdiven kırılsa, halbuki kendisi de üzerinde bulunsa düşmanına yenilir.
 • Abdulgani Nablüsiye göre; rüyada merdiven, dünya ve ahirette yükselmenin ve itibar kazanmanin anahtaridir.
 • Merdivenin kırıldığını görmek hasmının onu mağlup edeceğine yorumlanır.
 • Dertli üzüntülü kimsenin rüyada merdiven görmesi, üzütü ve kederden selamete ereceğine işarettir.
 • Bazen de merdiven, onu gören kimse için kahr ve galebeye işarettir.
 • Kireç ve tugladan yapilmis bir merdivenden çiktigini görenin dini fesada uğrar.
 • Yine merdiven rüyası, yolculuğa ve şanı yüce bir zata delâlet eder.
 • Bundan dolayı ibadet eden ve zahid bir kimseye yaklaştığım gören kimse, yüksekliğe ibadete kavuşur.
 • Merdivenden düstügünü gören, dininde fesada uğrar.
 • Merdiven taşımak; zor durumda olan veya başarılı olmak isteyen birine yardım edeceğinize.
 • Uzun ve genis bir merdiven çiktigini gören, büyük bir makama erisir ve bir çok büyük kimselerle arkadas olur.
 • Rüyada demir bir merdivenden düştüğünü görmek, dinde zayıflığa delâlet eder.
 • Merdiven inmek, başarısızlığa işarettir.
 • Merdiven kirilsa ve kendisi de Uzerinde bulunsa düsmanina maglup olur.
 • Kirmaniye göre; uzun bir merdivenden çiktigini gören, büyük bir mevki sahibi olur.
 • Merdivenden inmek; birinin sizi etkisiz hale getirmeye çalıştığına.
 • Tastan yapilmis merdivenden çikmak, kati kalpli kimseye işarettir.
 • Merdivenden düserken kendini toplayip tutundugunu ve kalktigini gören, isten çıkarilmis ise yeniden isine alinir.
 • Merdiven inmek çok önemli bir fırsatı kaçırmaya işarettir.
 • Pencereye merdiven dayamak; birtakım gizli hedefleriniz olduğuna.
 • Aydınlık, geniş bir merdivenden çıkmak kişinin tüm istediklerine kavuşacağına işaret eder.
 • Eski bir merdivenden çiktigini gören, kazanir ve kazancinin faydasini görür.
 • Ağaç merdiven, kıymeti yüksek münâfık bir kimsedir.
 • Bazilan da, agaç merdivenden yukari çikmak kendllerinde nifak olan bir kavimden medet ummaktir dediler.
 • Merdiven üzüntülü kimse için selamettir.
 • Bazi tabircilere göre; merdiven hayirli bir istir.
 • Eski bir merdiveni aksar sekilde adim adim indigini görenin, ticaretinde durgunluk olur.
 • Merdivenden yukarı çıkmak; bir girişiminizde başarısız olacağınıza.
 • Rüyasinda bir merdivenden çiktigini gören kuvvet ve kudret sahibi olur.
 • Rüyada merdiven çıkmak, güzel bir iş yapıp üne ve üst makamlara ulaşmaya yorumlanır.
 • Merdiven çıktığını gören kimse hayra ve nimete kavuşur, merdivende oturduğunu görmek bol ııimete işaret eder.
 • Rüyada merdiven görmek makam ve mevkice yükselmeye, üzüntülü insan için üzüntülerinden kurtulmaya delalet eder.
 • Bazen agaç merdiven üzerine çikmak, itaat etmeyen kimseye iyilikle emretmeye kabul etmeyen kimseye nasihata ve kötülüklerden kaçinmayan kimseyi de kötülükten kaçindirmaya işarettir.
 • Agaç merdiven, münafik bir kimsedir.
 • Rüyada merdiven indiğini görmek; bulunduğunuz mevkinin elinizden alınacağına, merdiven çıkmak; bulunduğunuz mevkide yükseleceğinize işarettir.
 • Yolculuğa ve şanı yüce bir kimseye işaret eder.
 • Yürüyen merdiven görmek; birinin yardımıyla menfaat elde edeceğinize.
 • Merdivenin ayakları taştan olursa kalp katılığı ile beraber yüksekliktir.
 • Bir başka rivayete görede: Rüyada görülen agaç merdiven, yolculuktan dolayi sıkıntı ve mesakkata işarettir.
 • Bazıları da ağaç merdivenden yukarı çıkmak kendilerinde nifak olan bir kavimden medet ummaktır, dediler.
 • Merdivenden inmek, başarısızlığın ve hayal kırıklığının işaretidir.
 • Rüyada merdiven basamaklarını görmek, yücelmenin sebeplerine dünya ve ahirete yönelmenin vesilelerine delalet eder.
 • Bazen de merdiven görmek islerde sebat ve devama ve saklayip gizlemek oi istedigi seyinin gizli tutulmasina işarettir.
 • Tüccar için din ile beraber ticarettir.
 • Bir kimsenin rüyada merdiven görmesi, işlerde selamete iyilikle emretmeye kötülüklerden de men etmeye alâmettir.
 • Merdivenden yukari çikmak, liderlige bazen de serli kimselere tasimaya işarettir.
 • Kendisinin bir demir merdivenden düstügünü gören kimsenin dininde zayiflik meydana gelir ve bu halden döner.
 • Bir kimse bilinmeyen bir basamağa çıktığını görse, eğer sonuna gelmiş ve kendisi de hasta ise ölür.
 • Yürüyen merdiveni kullanmak; önünüzde zor bir yol olduğuna işarettir.
 • Rüyada ağaç merdiven üzerine çıkmak, itaat etmeyen kimseye iyilikle emretmeye kötülüklerden kaçındırmaya ve hayırlı bir öğüde delâlet eder.
 • Çıktığı merdiven eski ise ticaret veya başka bir taraftan hayra ve yüksekliğe erişir.
 • Rüyada hayırlı bir söz dinlemek ve işitmek için merdiven üzerine çıktığını görmek, galibiyet ve büyüklük ile tâbir olunur.
 • Merdiven basamaklarına çıktığını gören kimse kendisiyle yükseleceği kadar anlayış ve zekaya sahip olur.
 • Çamur ve balçıktan olan merdiven ayakları vali için yükseklik ve din ile beraber izzettir.
 • Tahta ve agaçtan yapilmis merdiven, dinin zayif olduguna delalet eder.
 • Merdivenden inerken ayagi kayip düstügünü gören yerinden olur.
 • Eski bir merdivenden indigini görse, ticareti çöküntüye uğrar.
 • Rüyada hasta bir adamın merdivenin son basamağına kadar çıktığını görmesi, ömrünün tamam olduğuna delâlet eder.
 • Yolculuk, konak yerleri, günler, ömür ve ev halki ile tabir olunur.

Rüyasında Merdiven Görenler Rüyalarını Anlatıyor

Mesut BAKKA

17.05.2013 22:22:52

Olumlu Düşünüyor

İyi günler, rüyamda bir yere gitmeye çalışıyoruz, eşim kızım ve ben, evlerin bahçesinden geçiyoruz, nasıl gideceğimizi sorduk ve çok dik merdivene benzer yerden aşağıya doğru iniyoruz.Sonra orada tanıdıkların evinde bir süre kaldıktan sonra dönmeye niyetleniyoruz, karşımıza daha düzgün ve yine çok dik bir merdiven olduğunu görüyoruz, bu merdiveninde yola çıktığı söyleniyor, oradan çıkmaya niyetlenirken uyandım, evin önünden nehir akıyordu suyu bulanıktı rüyam bu kadar acıklarmısınız rüyamı tşk ederim yorumlar için

Siz de Rüyanızı Paylaşmak İster misiniz?

 • dream captcha
Rüya Analizi

Merdiven görenlerin rüyaları hakkında hissiyatı şu şekilde:

Olumlu
%100
Olumsuz
%0
Toplam 2 oy kullanıldı, 10 puan.

Haydi, siz de oy verin! Bu rüya size nasıl bir hissiyat verdi?

Olumlu Olumsuz
Benzer Rüyalar

Merdiven görenler genellikle bu rüyaları da görüyor: