Rüyada Köpek Görmek Ne Anlama Gelir?

Zevk ve sefaya düşkün kimseye, insanın emredici nefsine hal ve hareketi iyi olmayan alime Havlayan köpek şirret ve aşırı tamahkar insana Köpek ısırması yahut tırmalayamı düşmandan görülecek zarara yahut hastalanmaya köpeğin elbisesini yırtması ahmak bir kimsenin yapacağı dedikoduya Köpek yavrusu sevimli bir çocuğa ahmak bir kimsenin yitiğine Ev köpeği zalim bir düşmana Av köpeği elde edilecek menfaate Tazı ehli için yöneticiliğe diğerleri için güç ve varlık sahibi olmakla birlikte insanlıktan nasibi olmamaya Köpeği öldürmek düşmana galip gelmeye köpeklerle birlikte havlamak maksadın haıl olmasına Av köpeklerinin ava çıkması insanların birlikte yapacağı bir iş ve harekete yahut herkes için hayırlı gelişmelere Av köpeklerinin şehre dönmeleri sessizlik ve işsizliğe Köpekler dünya ehli insanlara güvenlik güçlerinin yardımcılarına bekçiye yahut bid4at sahibi kimseye Köpek eti yemek düşmandan gelecek mala yahut ona galip gelmeye Çoban köpeği ev halkını kötülüklerden koruyan ve komşularıyla iyi geçinen insana Köpeklerle sohbet etmek gizlenmeye Ev köpeği sadık olmakla birlikte alçak yaratılıştı bekçi yahut yardımcıya Köpeğin yediği yalı görmek malını başkasından kıskanan cimri ve açgözlü bir kimseye Ashab-ı Kehf'in köpeğini görmek firar etmeye korku ve hapse; bu köpeği kent içinde görmek vekilliğini yenilemeye delalet eder.

Rüyada bir dışı köpeğin bir erkek köpeği kovaladığını görmek, böyle bir kadının şerrine uğrayarak halka rezil olacağına iki köpeğin bir dışı köpeği takip ettiklerini görmek fena yola uymuş bir kadınla bir erkeği elinden tutup onları hayırlı bir şekilde evlendireceğine delalet eder.

Yolda giderken bir kaç köpeğin saldırısına uğrayıp, onlarla mücadele ederek hepsini kaçırdığını görmek evinde ev halkı tarafından kötü karşılanacağına fakat onları söylediği sözlerle inandıracağına delildir.

Rüyasında bir köpek satın aldığını veya kendisine hediye edildiğini görmek, nafaka hususunda akrabasından bazıları ile aralarında geçimsizlik ve ayrılık olup sonradan hepsinin geçeceğine delalet eder.

Siyah köpek bir zenci düsmana, beyaz köpek diger düsmanlara yorumlanır Rüyasinda bir köpegin üzerine havladigini gören sonsuz korkak bir düsmandan fena bir söz isitir ve ona karsi kin duyar.

Kısa kısa tabirler ve yorumlar:

 • Rüyada bir köpek aldığını gören kimse, hizmetçilerle arkadaşlık ve sohbet eder ve asın derecede sever.
 • Köpeklerle beraber havladığını gören kimse arzusuna erişir.
 • Eğer köpekleri öldürdüğünü görürse, düşmanlarını alt edeceğine yorumlanır.
 • Av köpeği, izzete yüceliğe ve rızka Koyun köpeği hanımı çoluk-çocuğu ve komşusu hakkında kıskanç bir kimseye delâlet eder.
 • Bazen de köpek, onun sahibine olan sadakatinin çoklugundan sahibinin malini koruyup yabancilari def etmekle beraber nefsin perisanhgma meskenete ve alçak bir kimseye işarettir.
 • Rüyada dişi köpek görmek, inatçı ve kötü bir kavim ve millete mensup âdi bir kadına delâlet eder.
 • Köpeğin kendinden kaçtığını görmek, düşmanın kendisinden kaçıp karşısına gelmekten çekindiğine işarettir.
 • Rüyasında köpek sütü içtiğini görmek.
 • Ev köpeklerinin hasta olduklarini görse hastaliga, zarara ve evin bazi esyalarinin gitmesine işarettir.
 • Bir başka rivayete görede: Rüyada köpek görmek günah işlemekte cesaretli, zevk ve sefaya düşkün bir kimseye işarettir.
 • Rüyada köpek, sadakatle tabir olunur.
 • İmam Cafer Sadık (as): Rüyada köpek görmenin dört tabiri vardır: 1-Düşmanlık 2-Söz sahibi tamahkar kimse 3-Kötü huylu alim veya hizmetkar 4-Gammaz kimseler.
 • Köpeğin kendisini ısırdığını görse, o kimseye bir hizmetçi veya bir dost ve ahbabı tarafından bir sıkıntı ve musibet erişir.
 • Bazen de köpek biriktirmekle beraber dünya için fazlaca haris olup ve yaltakçilik yapmaya işarettir.
 • Köpeği öldürmek düşmana galip gelmeye.
 • Köpekleri öldürdüğünü gören kimse, düşmanına galip gelir.
 • Köpekler, güvenlik kuvvetlerinin çocuk ve yardımcısıyla tabir edilir.
 • Köpek sütü, korku ve düsmandan çekinmektir.
 • Ev köpeği, zalim bir düşmandır.
 • Köpek sevenler için rüya dost, sevmeyenler için ise düşmandır.
 • Eğer rüyada köpeğin havladığı görülse, o adi kimsenin haddi aşarak fenalığını daha da artırmasına işarettir.
 • Havlayan köpek şirret ve aşırı tamahkar insana.
 • Ölü köpek görmek; çevrenizdeki bazı kimselerin size düşmanlık güttüğüne.
 • Abdülgani Nablusi’ye göre; dişi köpek inatçı ve kötü kalpli bir kadındır.
 • Rüyada köpeklerle beraber havladığını görmek, arzu ve isteklere erişmeye işarettir.
 • Köpekle beraber havladığını gören kimse, arzusuna erişir.
 • Bazı yorumcular; rüyada siyah bir köpeğin uluduğunu görmek, hastalığa delalet eder.
 • Köpeğini taşmasından tutarak, sürüklercesine çekip götürdüğünü görmek.
 • Köpeğin ısırdığını görmek, bir iyi arkadaşınız nedeniyle sıkıntı yaşayacağınıza işarettir.
 • Rüyasında bir köpeğin kendisine saldırdığını, fakat ısırmadığını görmek düşmanlarının kendisine dış bilediklerine fakat zararları dokunmayacağına delalet eder.
 • Yine bir köpeğin biri üzerine havladığını görmek, diğeri aleyhinde kötü ve fena söz söyleyen kimseye delâlet eder.
 • Rüyada oynatmak ve kışkışlayıp birbiriyle çekiştirmek için beslenen köpeklere kötü bir şeyin arız olmasıyla üzüntü, keder yaşantı ve zevk-ü sefasının gitmesine işaret eder.
 • Bir kimse kendisinin köpeğe dönüştüğünü görse, Allah 0 kimseye büyük bir ilim öğretir ve ilmine kibirlenmesinden dolayı Allah elinden alır.
 • Köpek rüyası çeşit çeşit tâbir edilmiştir.
 • Köpeğe ekmek doğradığını görenin rızkı bol olur.
 • Av köpeklerinin avdan döndüklerini görse, issizlige işarettir.
 • Çoban köpegi, hanimi çolukçocugu ve komsusu hakkinda kiskanç iyi bir komsudur.
 • Köpeği birinin üzerine kışkırtmak; düşman kazanacağınıza.
 • Evi koruyan köpekler adamın hanımım, eşya ve evini korumaya kadın için hastalığının artmasına zarara ve bazı eşyasının gitmesine işaret eder.
 • Saltanat ve memuriyete ehil bulunan bir adam rüyada av ve tazı köpeği görse, bu rüya onun için bir şehre vali olmaya delâlet eder.
 • Bir kimse rüyada av köpeklerinin ava çıktıklarını görse bu rüya bütün insanlar hakkında hayırdır ve insanın yapacağı bir fiil ve harekete işaret eder.
 • Rüyasında kendisinin birdenbire bir köpek olduğunu görmek, onun başkalarına karşı pek kibirli ve pek mağrur davrandığına işarettir.
 • Rüyada köpekleri öldürdüğünü görmek, düşman üzerine galip olmaya işarettir.
 • Rüyada dişi köpek kötü huylu kadına, süs köpeği sevince ve gurura kuduz köpek düşmana işaret eder.
 • Bazı kere de köpekler, perişan bir kavme delâlet eder.
 • Tazı, ehli için yöneticiliğe, diğerleri için güç ve varlık sahibi olmakla birlikte insanlıktan nasibi olmamaya.
 • Avladığınız hayvanın etini yediğinizi görmek; miras bulacağınıza.
 • Köpek bekçiye ve bidat sahibi bir kimseye işarettir.
 • Köpek eti yemek düşmandan gelecek mala yahut ona galip gelmeye.
 • Isırgan köpek görmek; bir suçlamayla karşılaşacağınıza.
 • Bazen de köpek, onun sahibine olan sadakatinin çokluğundan sahibinin malını koruyup yabancıları def etmekle beraber nefsin perişanlığına meskenete ve alçak bir kimseye işaret eder.
 • Bir kimse, köpegin kendisini isirdigini görse o kimseye bir hizmetçi veya bir dost ve ahbabi tarafından bir sıkıntı ve musibet erisir.
 • Beyaz köpek görmek; gönlünüze göre biriyle tanışacağınıza.
 • Eğer köpek ürürse o adı kimsenin haddi aşarak fena ve tamahkar olduğuna işarettir.
 • Saltanat ve memuriyete ehil olan bir kimse rüyada tazı köpeğini görse, bir vilayete vali olur.
 • Tazı köpeği görmek, kuvvete ve düşmana galip gelmeye de delâlet eder.
 • İbn-i Sirin: Köpek görmek; alçak ama şefkatli düşmana.
 • Av köpeklerinin avdan döndüklerini görse, feryat etmemeğe ve işsizliğe yorumlanır.
 • Düşmanınız olduğuna işarettir.
 • Bir köpeğin sizden kaçtığını görmek; düşmanınızın sizden çekineceğine veya uzaklaşacağına.
 • Rüyada bir köpekle sohbet ettiğini görmek, “Ashab-ı Kehff in Kur’ân’da beyan edilen meşhur kıssasına binaen gizlenmeye delâlet eder.
 • Köpeklerle birlikte havlamak maksadın hail olmasına.
 • Siyah olursa, çocuk ailenin büyüğü olacaktır.
 • Tazı köpeği kuvvetli ve düşmanına galip, ancak insayinetsiz ve adi bir kimsedir.
 • Köpeklerin insanlara havladığını görmek; çok tedbirli ve soğukkanlı olmanız gerektiğine işarettir.
 • Evi koruyan köpekler adamin hanimim, esya ve evini korumaga kadin için hastaliGinin artmasina zarara ve bazi esyasinin gitmesine işarettir.
 • Eğer köpek sevimli ve elinizi yalıyorsa, şansınızın açık olacağına işarettir.
 • Bir köpeğin başınıza idrar yaptığını görmek; malınızın elinizden alınacağına, bahtınızın kapanacağına ve hakir görüleceğinize işarettir.
 • Rüyada bir köpeğin kendi elbisesini yırttığını görmek, akılsız bir adamın onu gıybet ettiğine alâmettir.
 • Ev köpeklerinin hasta olduklarını görse, hastalığa zarara ve evin bazı eşyalarının gitmesine yorumlanır.
 • Rüyada köpek eti yedigini gören kimse, düsmanina galip gelir ve düsmanindan eline mal geçer.
 • Köpekler şu kısımlar ile de tâbir olunur: Bütün köpekler dünya ehline delâlet eder.
 • Köpeklerin bütün cinsleri perişan bir kavme işaret eder.
 • Ahmak bir kimsenin yitiğine.
 • Rüyada bir siyah köpeğin uluduğunu görmek, humma hastalığına delâlet eder.
 • Korku ve hapse; bu köpeği kent içinde görmek vekilliğini yenilemeye delalet eder.
 • Rüyada kendisini bir köpeğin ısırdığını veya tırmaladığını görmek, rüya sahibinin hissettiği acı kadar düşman tarafından gelecek bir zarara delâlettir.
 • Köpek ayrıca, kapıda ısrar eden bir dilenciye yorumlanır.
 • Köpek yavrusu, sevimli bir çocuktur.
 • İsmail Eş’as: Av köpeği; düşmanlığını aşikar eden kimseye.
 • Av köpeklerinin sehre girdiklerini görmekte böyledir.
 • Av köpeğinin sizden uzaklaştığını görmek; size faydası dokunan düşmanın sizden uzaklaşacağına işarettir.
 • Cafer-i Sadika göre; rüyada köpek görmek dört şekilde tabir olunur: Alçak bir düşman, tamahkar bir adam çirkin bir hizmetçi cahil bir adam.
 • Eğer dişi ev köpeklerinin yürüdüklerini görse kötü kimselerden erişecek zarar ve hileye delalet eder.
 • Çağdaş Ulema: Siyah köpek görmek; bir dost tarafından ihanete uğrayacağınıza.
 • Siyah köpek bir zenci düşmana, beyaz köpek diğer düşmanlara yorumlanır Rüyasında bir köpeğin üzerine havladığını gören sonsuz.
 • Allame Meclisi: Av köpeği; kanaatkar, fakih ve bilge kişiye.
 • Dişi köpek, nesli çok ve kocasını koruyan bir kadına delâlet eder.
 • Ebu Sait El-Vaize göre; rüyada köpek görmek iki şekilde tabir olunur: Sahibi olduğu hizmetçiler, yendiği düşmanı.
 • O, kimseye ihtiyacı olmayan fazilet ve meziyet sahibidir.
 • Av köpeklerinin ava çıkması, insanların birlikte yapacağı bir iş ve harekete yahut herkes için hayırlı gelişmelere.
 • Bir köpeğin kendisini ısırdığını ve elbiselerini parçaladığını görmek, işinde kendisine rakip olan kişiler tarafından sıkıştırılarak zarara uğratılacağına işarettir.
 • Köpeğin birini ısırdığını görmek; hastalığa.
 • Azılı bir düşmanı olduğuna ve ondan çekindiğine delalet eder.
 • Oynatmak ve birbirleriyle boğuşturmak için kullanılan köpekler ferah ve zevkli yaşamaya ve sefaya işaret eder.
 • Köpek rüyası, günah işlemekten çekinmeyen zevk ve sefaya düşkün ahlakı kötü bir adama delâlet eder.
 • Bir köpeğin elbisenizden asıldığını görmek; sıkıntı yaşayacağınıza işarettir.
 • Eğer köpek sevimli ve elinizi yalıyorsa, gerçek dostlara sahip olacağınız anlamına gelir.
 • Köpekler dünya ehli insanlara, güvenlik güçlerinin yardımcılarına bekçiye yahut bidat sahibi kimseye.
 • Bir köpeğin kendisinin yanına gelerek, ellerini yaladığını ve kısık sesle havladığını görmek.
 • Rüyada köpeğe ekmek vermek elde edilecek geniş rızka; köpeğin salyasının üzerine bulaştığını görmek üzüleceğiniz bir haber almaya işaret eder.
 • Kuduz köpek görmek; gereksiz yere birinden korkacağınıza.
 • Bir köpeğin kendisine saldırdığını görmek, başkası için kötü söz söyleyen bir adama delildir.
 • Köpek havlaması duymak; bir tehlike içerisinde olduğunuza ve dikkat etmeniz gerektiğine.
 • Köpek, zevk ve sefaya düşkün bir kimsedir.
 • Bir ev köpeği olduğunu ve onu bahçesinde veya caddede gezdirdiğini görmek, o kimsenin keyfine düşkün ve merhametli bir kişi olduğuna delalet eder.
 • Bütün köpekler dünya ehline işarettir.
 • Çoban köpeği, ev halkını kötülüklerden koruyan ve komşularıyla iyi geçinen insana.
 • Tazı köpeği kuvvetli ancak vicdansız adı bir kimsedir.
 • Bazı yorumcular, köpek yavrusu akılsız bir kimsenin yabana atılmış ve bırakılmış yitiğidir dediler.
 • Köpek ısırması yahut tırmalayamı düşmandan görülecek zarara yahut hastalanmaya.
 • Elbisenize bir köpek salyasının bulaştığını görmek; düşmanınızın verdiği zararlardan bıkıp usanacağınıza.
 • Rüyada çoban köpeğine malik olmak, rüya sahibine bir mülkten elde edeceği menfaate işaret eder.
 • Sus köpeği beslemek, eşiyle arasının iyi olmadığına işarettir.
 • Köpek zayif bir düsman ve cimri bir adamdir.
 • Köpeğin elbisesini yırtması ahmak bir kimsenin yapacağı dedikoduya.
 • Köpeğin yediği yalı görmek, malını başkasından kıskanan cimri ve açgözlü bir kimseye.
 • Eğer köpek beyaz ise, o çocuk mümindir.
 • Disi köpek nesli çok ve kocasini koruyan bir kadina işarettir.
 • Çok sayıda köpeğin birbiriyle boğuştuğunu görmek; miras yüzünden ailevi çekişmeler yaşayacağınıza.
 • Köpek, bekçiye ye biat sahibi bir kimseye işaret eder.
 • Evinize dişi bir köpeğin geldiğini görmek; alçak bir kadınla evleneceğinize.
 • Rüyada köpek görmek; zevk ve sefaya düşkün kimseye, insanın emredici nefsine hal ve hareketi iyi olmayan alime.
 • Bir köpeğin size yaslandığını görmek; alçak bir düşmana itimat edeceğinize.
 • Rüyada oynatmak ve birbirleriyle boğuşturmak için kullanılan köpekleri görmek, ferah ve zevkli yaşamağa ve sefaya delâlet eder.
 • Av köpeği elde edilecek menfaate.
 • Köpeğin kendisini ısırdığını gören, düşmanından fena bir muamele görür.
 • Ev köpeği, sadık olmakla birlikte alçak yaratılıştı bekçi yahut yardımcıya.
 • Köpek leşi görmenin ise üç tabiri vardır: 1-Hastalık 2-Üzüntü 3-Gurbet ve zahmet.
 • Rüyasında bir köpeği keserek onun etini yediğini gören kimse, düşmanından üstün olur fakat eline haram mal geçer.
 • Dişi köpek; alçak kadına.
 • Köpegini tasmasindan tutarak, sürüklercesine çekip götürdügünü görmek kendisine yardim için bazi kisilerin basvuracagina işarettir.
 • Rüyada bir köpeğin kendisini ısırdığını görmek, hizmetçi dost ve yakın kimselerden gelecek sıkıntı ve musibete alâmettir.
 • Av köpeğinin eti, miras ile tabir olunur.
 • Bir köpeğin saldırısına uğramak; tedbirli olmanız gerektiğine.
 • Muzır köpek, rüya sahibi için zarar verecek düşman; oynamak ve eğlenmek için beslenen sus köpeği tat almakla sevgi ve sevinçle yorumlanır.
 • Kendisini köpekler uluyor veya havlıyorsa isteklerinin gerçekleşeceğine ve güven içinde olacağına yorumlanır.
 • Dişi köpek, inatçı ve kötü bir kavim ve kabileye mensup adı bir kadındır.
 • Bir av köpeğini avlanırken görmek; düzensiz bir yaşantınız olduğuna.
 • Köpeğin ağzının suyundan elbisesinin pislendiğini gören, düşmanından işiteceği sözden dolayı üzülür.
 • Köpekleri havlarken görmek; etrafınızda kötü amaçlar güden insanlar olduğuna.
 • Köpek yavrusu ise, sevimli bir çocuk ile tabir olunur.
 • Rüyada kendisine bir köpegin ürüdügünü gören kimse, vicdansiz bir adamdan hoslanmiyacagi bir söz isitir.
 • Rüyada köpekle sohbet etmek “Ashab-i Kehf” in meshur kissas ina bianen gizlenmeye işarettir.
 • Köpek yavrusu sevimli bir çocuğa.
 • Yatagina, veya yemek kabina, yahut esyasindan birine köpegin isedigini görmek, karisi ile bir yabanci erkegin veya kocasi ile bir yabanci kadinin gayri mesru iliskide bulunduguna işarettir.
 • Bazılarına göre; rüyada köpek görmek, düşmanlığında bile iyilik ve şefkat olan biri ile; dişi köpek görmek ise huysuz ve sonunda bela olacak bir kadınla tabir olunur.
 • Av köpeklerinin avdan döndüklerini görse, işsizliğe ısarettir av köpeklerinin şehre girdiklerini görmekte böyledir.
 • Sokakta sürü halinde havlayarak giden köpekleri gören, içinde beslediği bütün isteklerine kavuşur.
 • Yatağına, veya yemek kabına yahut eşyasından birine köpeğin isediğini görmek.
 • Dişi bir köpeğin dışı yavrusunu emzirdiğini görmek, çocukları varsa onlardan hayır göreceğine bekarsa helal şut emmış bir kadınla evleneceğine işarettir.
 • Rüyada kendisine köpek aldığını görmek, onun diğer insanlarla hoş muhabbetler etmesine yorumlanır.
 • Uyumakta olan bir köpeği başı altına yastık gibi koyduğunu görmek, içlerinde önemsiz güçlükler olacağına ve düşmana inandığına delalet eder.
 • Bir köpeğin sizi ısırdığını görmek; düşmandan size bir zarar geleceğine.
 • Köpek, delikanli veya kapida israr eden bir dilenciye işarettir.
 • Bazı kere de köpek, küfre ve Allahü Teâlâ’nın rahmetinden ümit kesmeye ve yalancılığa delâlet eder.
 • Köpekle oynamak; bir sıkıntı yaşayacağınıza ve zarar edeceğinize.
 • Yine rüyada köpekleri öldürdüğünü görmek, düşman üzerine galip gelmeye delâlet eder.
 • Av köpeği besleyen kimse, gösterisi seven bir kişi olarak tanımlanır.
 • Rüyada köpek sütü içmek, korkuya işarettir.
 • Evvelce köpek olduğu halde, birdenbire insan olduğunu görmek tövbe ve istiğfar etmeye ve Allahın yasakladığı her şeyden el etek çekmesi gerektirdiğine delalet eder.
 • Havlayan bir köpek, yakın dostlarınızın tavsiyelerini dikkate almanız gerektiğinin işaretidir.
 • Korkak bir düşmandan fena bir söz ışıtır ve ona karşı kin duyar.
 • Kırmaniye göre; rüyasında bir köpeği başka bir köpeğin Üzerine saldırırken gören, düşmanından kurtulmak için başka bir düşmanını onun üzerine yollar.
 • Bir köpekle avlandığınızı görmek; düşmanınızla bilimsel konularda münakaşa içinde olacağınıza ve bu münakaşalardan menfaat elde edeceğinize.
 • Eger disi ev köpeklerinin ürüdüklerini görse kötü kimselerden erisecek zarar ve hileye işarettir.
 • Köpek sütü içtiğinizi görmek; büyük bir korku yaşayacağınıza ve düşmanınızla husumet içinde olacağınıza.
 • Bir köpegin kendisinin yanina gelerek, ellerini yaladigini ve kisik sesle havladigini görmek kendisini alt etmek isteyen rakiplerinin yola geldigine ve onunla anlasmak istediklerine delalet eder.
 • Bir kimse rüyada av köpeklerinin ava çıktıklarını görse bu rüya bütün insanlar hakkında hayırdır ve insanin yapacağı bir fiil ve harekete işarettir.
 • Ashab-ı Kehf’in köpeğini görmek firar etmeye.
 • Çirkin köpek, bir düşmanınız olduğunun işaretidir.
 • Eğer köpek beyaz olursa o çocuk mümindir.
 • Sakin bir köpek görmek; size karşı bir tuzak hazırlandığına.
 • Evcil köpek; tamahkar düşmana.
 • Kendisini alt etmek isteyen rakiplerinin yola geldiğine ve onunla anlaşmak istediklerine delalet eder.
 • Köpeklerle sohbet etmek gizlenmeye.
 • Rüyada çoban köpeğine malik olmak, rüya sahibine bir mülkten elde edeceği menfaata işarettir.
 • Siyah olursa, o ailesinin büyüğü olur.
 • İsmail El-Esasa göre; rüyada av köpeği ile avlandığını gören, düşman olduğu ileri sürülen bir kişiden menfaat görür.
 • Ev köpeği zalim bir düşmana.
 • Rüyada çoban köpeği görmek ve ona mâlik olmak, mülk mal ve menfaata delâleteder.
 • Karısı ile bir yabancı erkeğin veya kocası ile bir yabancı kadının gayri meşru ilişkide bulunduğuna işarettir.
 • Bir av köpeğini yarımdan kovduğunu gören, fayda göreceği bir düşmanını uzaklaştırır.
 • Bir köpeğe ekmek verdiğinizi görmek; rızkınızın bollaşacağına.
 • Âdi ev köpeği, zalim düşmana delâlet eder.
 • Rüyasında bir süs köpeğini kucağında taşıdığını görmek, eşine hıyanet ettiğine delalet eder.
 • Köpek leşi; hastalığa.
 • Köpeğin uluduğunu görmek; tehlikeye.
 • Elbisenizin bir köpek tarafından parçalandığını görmek; malınızın azalacağına.
 • Bazen köpek, Allah (cc)in rahmetinden ümiünl kesmeye ve yalanciliGa işarettir Düşmanınız olduğuna işarettir.
 • Kendisine yardım için bazı kişilerin başvuracağına işarettir.
 • Av köpegi, izzet yücelik ve riziktir.
 • Rüyada köpek eti yediğini görmek, düşmanı üzerine galip gelmeye ve onun malını yemeye işarettir.
 • Bir kimse rüyada bir köpeğin kendisinin elbisesini yırttığını görse, onu akılsız bir adam giybet eder.
 • Köpeğin sütünü içmek ise, korku ve telaşa delâlet eder.
 • Bir kimse rüyada kendisini bir köpek ısırdığını veya tırmaladığını görse, o kimseye hissettiği acı kadar düşmanından bir zara erişir.
 • Rüyasinda köpek sütü içtigini görmek, azili bir düsmani olduguna ve ondan çekindigine delalet eder.
 • Bir köpeği vurduğunuzu veya öldürdüğünüzü görmek; belirtilen özellikteki birini alt edeceğinize.
 • Rüyada bir çoban köpeği beslediğini görmek, düşmanları varsa kendisinden çekindiklerine yahut ev halkının kendisi hakkında büyük saygıları bulunduğuna işarettir.
 • Av köpeklerinin şehre dönmeleri sessizlik ve işsizliğe.
 • Elbisesini bir köpeğin yırttığını görmek, işlerinde eksiklik olduğuna; köpek eti düşman malına o etten yemek düşmana üstün gelmeye delalet eder.
 • Bir köpeğin size havladığını görmek; düşmandan çirkin bir söz işiteceğinize.

Rüyasında Köpek Görenler Rüyalarını Anlatıyor

Sevinç

10.05.2013 20:44:49

Olumlu Düşünüyor

MRB ARKADAŞLAR Rüyamda gördüğüm şey tam olarak buydu Rüyada köpeklerle beraber havladığını görmek, arzu ve isteklere erişmeye işarettir , yorumunuza katılıyorum ben havlıyordum bir boxer tipi köpek ile beraber umarım olumludur :)

Nevin

10.05.2013 21:11:52

Olumlu Düşünüyor

mrb arkadaşlar bir rüyamı paylaşmak istiyorum siz arkadaşlar ile rüyamda çok çirkin bir köpek gördüm ne anlama geliyor a caba sitenizi biraz araştırdım ve baktım fakat uygun bir yorum veya anlatım ben göremedim muhtemelen vardır ama yorumlarınızı merakla bekliyorum.

nilay

10.05.2013 21:19:34

Olumsuz Düşünüyor

Arkadaşlar rüyamda bir köpekle birlikte yürüyorduk birden benim konuşmam değişerek sadece havlama sesi olarak çıkmaya başladı ? ben olumsuz düşünüyorum araştırdığım ve gördüğüm kadarıylada beni yanıltmayan bir düşünce ile karşı karşıyayız sizler ne düşünüyorsunuz ?

mehmet

10.05.2013 21:41:43

Olumsuz Düşünüyor

Selam arkadaşlarım site sahibine teşekkür ederek başlamak istiyorum rüyama bizlere imkan sağlıyor ve bilgilendirdikleri için tşk ; Ben rüyamda bir av köpeği gördüm ve bu av köpeği benim vurduğum bir tavşanı gitti bana getirdi o arada uyandım sitenızde şunu gördüm Bir av köpeğini avlanırken görmek; düzensiz bir yaşantınız olduğuna yorum olarak negatifleştirdi beni yaw

Zeliha

10.05.2013 21:43:01

Olumsuz Düşünüyor

Rüyacı arkadaşlar burada görüyorum ki herkes bir rüyasını paylaşıyor bende dayanamadım paylaşmak istiyorum rüyamda bir köpeğin k9 gibiydi köpek gelip gelip ayağıma yaslanıyordu sanki bensiz hareket edemıyormuş gibi sitede okudum yorumu Bir köpeğin size yaslandığını görmek; alçak bir düşmana itimat edeceğinize yani olumsuz bir rüya düşündürmeye itti bu yorumunuz beni

Aydın

10.05.2013 21:44:04

Olumsuz Düşünüyor

Köpek gördüm rüyamda buldog tarzı bir köpek ama yanıma gelen tanımadığım kişiler bir anda saldırmaya calısıyorlar bana bende köpeği kullanarak onlardan kurtulmaya çalışıyorum ;? olumsuz sanırım bu rüyam cünki sitenizde bu yazıyor Köpeği birinin üzerine kışkırtmak; düşman kazanacağınıza.

Bayan Vali

10.05.2013 22:04:22

Olumlu Düşünüyor

mrb arkadaşlarım ismim özge bayan vali nıckını kullandım cünki çok huzur verdi sitedeki rüya yorumunuz Saltanat ve memuriyete ehil bulunan bir adam rüyada av ve tazı köpeği görse, bu rüya, onun için bir şehre vali olmaya delâlet eder. Av köpeği gördüm bu yüzden sanırım ülkemizdeki ilk bayan vali olacağım hehehehe

ALLAH KORUSUN

10.05.2013 22:05:12

Olumlu Düşünüyor

Rüyamda sakin bir köpek gördüm normal hareketler yapıyordu ve o an uyandım işte hemen baktım sitenize yorumunuz enteresan geldi Sakin bir köpek görmek; size karşı bir tuzak hazırlandığına hayırlısı diyelim o halde

Vildan KOCAR

10.05.2013 22:07:03

Olumlu Düşünüyor

Arkadaşlar rüyamda irice bir köpek beni ısırıyordu çok tırsmakla birlikte :) hemen rüya tabirlerine bakmak istedim sitenizdeki yorumları incelerken tam benlik bir durum gözüme çarptı şu cümleniz Bir kimse rüyada kendisini bir köpek ısırdığını veya tırmaladığını görse, o kimseye hissettiği acı kadar düşmanından bir zara erişir Anlamamakla birlikte olumlu yorumluyorum

Sevcan

10.05.2013 22:08:38

Olumlu Düşünüyor

SELAMLAR RÜYAMDA KÖPEK HATTA KÖPEKLER GÖRDÜM ARKADAŞLAR VE BİRBİRLERİYLE ÇOK FENA KAPIŞIYORLARDI BENİM 3 KARDEŞİM VAR 1Rİ ERKEK DİĞER 2 KİŞİ OLARAK KIZ BİRİDE BENİM O 2 KİŞİDEN İNCELERKEN YORUMLARI Çok sayıda köpeğin birbiriyle boğuştuğunu görmek; miras yüzünden ailevi çekişmeler yaşayacağınıza UMARIM ÖYLE BİRŞEY OLMAZ HAYRA YORALIM

zennur

10.05.2013 22:09:41

Olumlu Düşünüyor

rüyamda bir bebeğin aç kaldığını görüyorum ve elimdne birşey gelmiyor bir anda karşıdan gelen dişi köpeğe beyin gücüyle sesleniyorum ve durumu anlatıyorum netice olarak dişi olan köpek emziriyor bu bebeği bu ne anlama geliyor arkadaşlar olumlu yorumlarsanız sevinirim yani :)

bora

10.05.2013 22:11:34

Olumlu Düşünüyor

Rüyamda çok ilginç bir köpek gördüm benzerliğini google görsellerden araştırırken karşıma çıkan sonuç ilginç bir okadar merak ettimde Tazı köpeği görmüşüm ben rüya yorumlarınızın kısa cümlelerinde şu gözüme çarptı Tazı köpeği kuvvetli ancak vicdansız adı bir kimsedir yani böylemi olacak hayra yoralım biz sanırım yinede

Ezgi

10.05.2013 23:33:04

Olumlu Düşünüyor

mrb arkadaşlar bende rüyamı sizlerle paylaşmak istiyorum rüyamda köpek gördüm bu sayfadaki yorumlara baktığım da ise sizin yazmış olduğunuz kısa yorum dikkatimi çekti hayra yormak istiyorum Ebu Sait El-Vaize göre; rüyada köpek görmek iki şekilde tabir olunur: Sahibi olduğu hizmetçiler, yendiği düşmanı demişsiniz inş hayırlara yoralım

Feriha

10.05.2013 23:35:06

Olumlu Düşünüyor

Rüyamda görmüş olduğum cici bir köpek kendi kabına çişini yaparken gördüm sitenizdeki yorumu ise Yatagina, veya yemek kabina, yahut esyasindan birine köpegin isedigini görmek, karisi ile bir yabanci erkegin veya kocasi ile bir yabanci kadinin gayri mesru iliskide bulunduguna işarettir demişssiniz ben katılıyorum ve ekliyorum bu tarz bir durum 1 hafta önce yaşadık

ebru

10.05.2013 23:36:28

Olumlu Düşünüyor

kötülükleri def etmeliyiz bencede rüyamda aynen bu tabiirinize uygun gördüm Bazen de köpek, onun sahibine olan sadakatinin çokluğundan sahibinin malını koruyup yabancıları def etmekle beraber, nefsin perişanlığına, meskenete ve alçak bir kimseye işaret eder Köpek görmek ne kadar olumludur bılınmez fakat araştırdığım kadarıyla ve sitenizdeki uzman yorumlar tarafınca rüyamın olumlu olduğunu düşünmekteyim.

Melek

10.05.2013 23:37:48

Olumlu Düşünüyor

Rüyamda bir köpek tarafından kovalandım tabirlerinize baktığımda bu tarz bir yorum görememekle beraber en yakın yorum sanırım şu sitenizdeki Köpek havlaması duymak; bir tehlike içerisinde olduğunuza ve dikkat etmeniz gerektiğine o halde olumlu almakta fayda var bu olayı çünki köpek havlaması iyidir derler.

Avcı hüseyin

10.05.2013 23:39:07

Olumlu Düşünüyor

Sürekli avlara çıktığım için rüyamda bir av köpeği gördüm ki sormayın çok tatlı şirin ve güçlü bu köpeğin rüya tabirine baktım sitenizde Allame Meclisi: Av köpeği; kanaatkar, fakih ve bilge kişiye bu bilge yorum çıktı çok teşekkürler vermiş olduğunuz hizmet taktire şahane

Su

10.05.2013 23:40:51

Olumlu Düşünüyor

Evet arkadaşlar rüyada görmüş olduğum titizlik le anlatmak istiyorum , Bazen de köpek, onun sahibine olan sadakatinin çokluğundan sahibinin malını koruyup yabancıları def etmekle beraber, nefsin perişanlığına, meskenete ve alçak bir kimseye işaret eder demişşiniz rüyamda köpeğin beni koruduğunu ve diğer çete köpeklere karşı beni savunduğunu gördüm inşallah hayırlara çıksın rüyam

şirket sahibi

10.05.2013 23:42:16

Olumlu Düşünüyor

mrb değerli arkadaşlar öncelikle site sahiplerine bizlere yorum yapma imkanı sundukları için teşekkürlerimi iletiyorum.Rüyamda görmüş olduğum köpek benim giysilerimi parçalıyordu anlamı ise sitenizde aynen şöyle Bir köpeğin kendisini ısırdığını ve elbiselerini parçaladığını görmek, işinde kendisine rakip olan kişiler tarafından sıkıştırılarak, zarara uğratılacağına işarettir. Katılıyorum ve eklıyorum son günlerde rakip firmalar her çalıştığım yerdeki anlaşmalarıma inat ucuz fiyatlar verip işlerimin performansını alta indirmektedirler.

Serpil

17.05.2013 21:51:42

Olumlu Düşünüyor

Selam arkadaşlar ben rüyamda hayvan sesleri duyuyorum ama hayvanları göremiyorum rüyamı yorumlarmısınız lütfen rüyamı tabir edin

CEM

27.11.2016 21:23:16

Olumsuz Düşünüyor

KÖPEK

CEM

27.11.2016 21:27:05

Olumlu Düşünüyor

KÖPEK

Yusuf YILDIRIM

22.10.2017 14:12:09

Olumlu Düşünüyor

Rüya Tabiri ile ilgili sayfanızda backlink çalışması yapmak istiyoruz. Detaylar için lütfen iletişime geçin. İletişim için - marketing@sadeceon.com

Siz de Rüyanızı Paylaşmak İster misiniz?

 • dream captcha
Rüya Analizi

Köpek görenlerin rüyaları hakkında hissiyatı şu şekilde:

Olumlu
%80
Olumsuz
%20
Toplam 24 oy kullanıldı, 8 puan.

Haydi, siz de oy verin! Bu rüya size nasıl bir hissiyat verdi?

Olumlu Olumsuz