Rüyada Gemi Görmek Ne Anlama Gelir?

Her türlü olumsuzluktan kurtulmaya, İyi insanlarla birlikte gemiye binmek ilahi mağfirete gemiden salimen karaya inmek sıkıntı vve ıstırabın sona ermesine Geminin batması salimen yapılacak yolculuğa Batan gemiden bir kalas can simidi gibi şeylere tuttunarak kurtulmak verilen sadakaların kabulüne Gemiyi meydana getiren unsurların parçalanması aile fertlerinde meydana gelecek üzücü duruma Denizde güzel bir şekilde seyreden gemiyi seyretmek herkes için hayır ve iyiliğe Gemi İslama ve esenliğe çıkmay yahut insan vücuduna Gemiyi limana çekmek hayra karanın içlerine doğru sürüklemek batıl bir yol tutmaya Savaş gemileri büyüklük ve küçüklüklerine göre ordu komuta heyetinin üyelerine yahut devletin üst düzey yöneticilerine delalet eder.

Batan bir gemiden denize düsen bir adamin bir tahta parçasina sarilarak karaya çikmasi, eger tüccar ise önce za-rar edip sonra kazanacagina memur ise önce isinden ayrilip sonra yine isîne girecegine ölüm derecesinde hasta ise iyilesecegine zen-gin ise malini kaybedip sonra tekrar elde edeceğine fakir ise daha fakir olup sonra yeniden halinin iyilesecegine delalet eder.

Küçük gemiler eskiya, yol kesici savas ve fit-ne yatlar zevk ve eglence üç direkli gemiler ticaret ve çıkar iki di-rekli gemiler az kazanan tüccar mavnalar memur ve isçiler zirh-lilar devlet reisi ve basbakan eski gemiler evlenme parçalanmis gemiler keder; batik gemiler ise kurtulus ile yorumlanır.

Bindigi geminin bat-tigini görenin ticaretteki kari kesilir, içinde bulundugu geminin battigini ve esyasindan bir kisminin su yüzüne çiktigini görmek malinin bir kisminin zayi olacagina bütün esyasinin battigini görmek bütün malinin elinden gidip fakir olacagina işarettir.

Rüyada gemici görmek, insanlara hayrı dokunan merhametli bir kimseye rüyada gemi direği görmek işlerinizde başarılı olacağınıza gemi pusulası görmek devletin adaletle hükmedeceğine rüyada geminin battığmı görmek dünya nimetlerine kavuşmaya işaret eder.

Kısa kısa tabirler ve yorumlar:

 • Eger gemi, üzüntü ve kedere nispet edilirse onun gemiden çikmasi dua sadaka hastalik veya başka bir sey sebebiyle onun kurtulacagina işaret eder.
 • Bazilari da gemiye binen kimseye aniden zarar isabet eder, dediler.
 • Gemi görmek, korku ve ümide de işaret eder.
 • Rüyada gemi görmek çok yakın bir zamanda yolculuğa çıkmağa, hasta iseniz hastalıklardan kurtulmaya maddi sıkıntıda olanların rahatlayacağına üzüntü ve kederden kurtulmaya işarettir.
 • Böyle bir kayiga binmek kayigin saglamligina, çabuk gidip gitmedigine süratine göre selametle tehlikeli isten kurtulma ile evlenme ile yorumla-nir.
 • Gemide iken karaya çiktigini gö-ren sikintidan ve kederden kurtulur.
 • Eğer gemi büyük olursa memuriyet büyük, gemi küçük olursa memuriyet küçük olur.
 • Eger gemi küçük olursa istenilen de küçük; büyük olursa büyük olur.
 • Pis ve bakımsız gemi işlerin kötü olacağına işaret eder.
 • Geminin karaya oturması, o kimsenin arsız ve namussuz olmasına dininde ayrılık göstereceğine işarettir.
 • Gemisinin karada kirildigini gören büyük bir kisi tarafından bir musibete uğrar.
 • İbn-i Sirin: Bir gemide olduğunuzu ve sağlıklı bir şekilde karaya çıktığınızı görmek; üzüntülerden kurtulacağınıza.
 • Büyük gemiler, ticaret ve yolcu gemi-leri görmek hayirdir.
 • Gemide olup gemi-nin yüzdügünü ve kendisinin de korktugunu gören, büyük adamlara ve devlet reisine yakin olur.
 • Eger rüya gören gemiden selametle çıkarsa, bu sekiz se-yin iyi olmasi ile eger gemi batip ölür veya gemide kalırsa bunla-rin fenaligi ile yorumlanır.
 • Kendisini demirlemiş bir gemide bulunuyor görmek, zindana düşmeye işarettir.
 • Rüyasinda kendisini bir gemide görmek kedere, dava ve düs-manliga yahut tutuklu olmaya veya muradinin olmamasina isa-rettir.
 • Bozulacağına işaret eder.
 • Bazisinin demirden ve bazisinin da agaçtan olmasi, geminin işaret ettigi kimsenin süpheli olmasina işaret eder.
 • Gemi ile beraber denizde battiginin görülmesi cehennem ehlinden olduguni işaret eder.
 • Rüyada gemi ile denizde gitmeğe kadir olamadığını görmek, rüya sahibinin hapsedilmesine işlerinin durgunluğuna ve müşkülâta düşmesine delâlet eder.
 • Gemi içinde kayboldugunu gören, düsmaninin serrinden kurtulur.
 • Aynı gemilerin battıklarını görmek; elçilerin tutuklanacağına işarettir.
 • Ebu Said El-Vaiz'e göre: Rüyada gemiye binmek istege kavuşmaktır.
 • Rüyada bekâr bir kimsenin gemi satın aldığını görmesi, yakında evleneceğine veya bir hizmetçi alacağına delâlet eder.
 • Talebe olan bir sahis hasta oldugu halde gemiye bindigini görse, bir alimle sohbet eder ve kendisini cehaletten kurtaracak bir mi ondan ögrenir.
 • Nuh (as)'un gemisini görmek, siddetlerden kurtulmaya veya bekar ise evlenmesine rütbeye ve düsmana galip gelmeye işaret eder.
 • Eger sikintili ve izdirapli bir sekilde giderse, ona gelecek üzüntü ve sikintiya işaret eder.
 • Gemiden çiktigini görmek, feraha kavuşmaktır.
 • Bazilari da gemi, üzüntü keder hastalik veya hapisliktir dediler.
 • Geminin dümeni, onu elinde gören kimse için ilme işaret ed er.
 • Gemi ayik olarak girip, sarhos olarak çiktigi meyhaneye de işaret eder.
 • Batmakta olan bir gemiden sağ olarak kurtulmak; mal varlığınızı kaybedeceğinize.
 • Bir kimse gemi içinde bir sey bulsa, mal isteyen için servete bekar için evlenmeye işaret eder.
 • Bindigi geminin battigini, fakat kendisinin kurtuldugunu gö-ren dünya islerinde ki isi bozulmus olsa bile sonu hayirli olur.
 • Havada görülen gemi diger binekler gibi bir binektir ve tabiri de o sekildedir.
 • Denizin ortasinda gemiye bindigini ve bogularak ölümden kurtuldugunu gören eger günahkar ise tövbe eder, eger fakir ise zengin olur hasta ise iyilesir zengin ise mali artar tüccar ise kazanir.
 • Gemi, ölünün tabutuna, meslegim degistirmege, bayram ve cuma namazi gibi farz ve sünnet namazlari terk ekmege işaret eder.
 • Bir çok gemilerin seyir halinde oldugunu görmek, hükümet adamlarinin seyahate çikacaklarina delildir.
 • Gemiden çiksa, o kimse saadete erer ve düsmanindan kurtulur.
 • Genellikle gemi cesur ve kahraman bir kadin ve bazen bü-yük bir erkek ile kiyaslanir.
 • Gemiyle beraber dalgalar arasında boğulmak; birtakım hatalarınızdan dolayı zor günler geçireceğinize.
 • Kendisini demirlemis bir gemide görmek, hapiste yatacagina işarettir.
 • Geminin battigi zaman esyasinin zayi oldugunu gören, mallarini kaybeder.
 • İçi aydınlık temiz bir gemi, işlerde başarıdır.
 • Rüyada gemi görmek, tasa hastalık ve mali sıkıntıdan kurtuluşa işarettir.
 • Hasta olan bir kimse ölü ile beraber gemiye bindigini görse, o sahis dünya fitnelerinden kurtulur.
 • Büyük gemi görmek; saygınlığınızın artacağına.
 • Pis ve bakımsızsa işlerin bozulacağına delalet eder.
 • Üzüntü ve darlık içinde bulunan kimse rüyasında gemi görse bütün sıkıntılarından ve üzüntülerinden kurtulur, selamete erer.
 • Bazen de gemi imanli kimseleri cehennemden kurtaran dogru yola işaret eder.
 • Geminin su üzerinde zorla yararak gittigini görmek, içinde bulundugu kederden güç kurtulacagina delildir.
 • Bindigi geminin parçalandigini gören, biri tarafından büyük bir musibete uğrar.
 • Bu rüya genellikle iyiye yorumlanmaz.
 • Peygamberin (sav) ailesine sevgi duymaya işarettir.
 • ” Rüyada deniz kenarında oturduğu halde denizde bir geminin gayet hoş ve güzel bir şekilde gittiğini görmek, bütün insanlar için hayır ve berekete delâlet eder.
 • Bir rivayete göre, gemiye binmek korkulan ve çekinilen seylerden kurtulmaktir.
 • Sisler arasında gemi görmek; tehlikeye işarettir.
 • Bu rüyayi memurluga ehil olmayan birisi görse, kurtulacagi bir korku içinde bulunur.
 • Geminin karaya uzaklığı veya yakınlığı vazifeye başlama veya vazifeden alınma zamanını işaret eder.
 • Bindigi geminin delindigini görmek, yasadigi za-manda bir felaket olacagina delildir.
 • Bekar ise evlenir.
 • Gemi bazen de mescide, halkin toplandigi çarsi ve pazara işaret eder.
 • Geminin karadan uzakligi onun vazifeden geç alinacagina işarettir.
 • Seyahatlere çıkacağınız anlamına gelir.
 • Gemi batarken düdük sesi işitilmişse kar çok fazla olacak anlamına gelir.
 • Helak olmaga yaklasan bir kimse, rüyada gemiye bindigini görse kurtulusa erisir veya kadri yüce birisine iltica eder.
 • Bir kimsenin rüyada gemilerin yukarı doğru çıktığını görmesi, geç olarak meydana gelecek hayra delâlet eder.
 • Borçlu bir kimse bu rüyayi görse, borcu ödenir üzüntü ve kederi gider.
 • Geminin parçalandigini gören kimsenin, annesi ölür.
 • Gemi görmek, bazı kere de mescide insanların toplandığı çarşı ve pazara delâlet eder.
 • Onun bu sekilde ölmesi ahirette korktugu kötü halden kurtulusuna sebep olur.
 • Yine rüyada gemi görmek, Peygamberler Peygamberinin ehl-i beytine sevgi ve muhabbete alâmettir.
 • Rüyada su ortasında bulunan bir gemi içinde öldüğünü görmek, halkın ellerinde vefat etmeye işarettir.
 • Eger tacir ise mali eksilir.
 • Bir adamın rüyada geminin ipini tuttuğunu görmesi, dinin güzelliğine ve ayrılmaksızın salih kimselerle sohbet etmeğe işarettir.
 • Gemi aydınlık ve güzel ise başarıdır.
 • Memuriyetten azledilmiş kimsenin rüyada gemiye bindiğini görmesi, denizin miktarına göre yeni bir vazifeye tayin edileceğine alâmettir.
 • Gemiyle yolculuk ettiğinizi görmek; yolculuğa çıkacağınıza ve bol miktarda gelir elde edeceğinize.
 • Danyal (as): Gemi görmek; üzüntü ve sıkıntıya işarettir.
 • Perişan bir haldeki kimsenin rüyada gemiye bindiğini görmesi, o beladan kurtulacağına ve selâmete ereceğine alâmettir.
 • Rüyada hasta bir adamın ölü ile gemiye bindiğini görmesi, dünya fitnelerinden selâmet bulmaya işarettir.
 • Rüyasinda bir gemi yaptigini veya satin aldigini veyahut kendisine bagislandigini gö-ren evlenir veya bir sevgili bulur.
 • Geminin halatlari borç sahiplerine, islerin dügümlenmesine esya ve yeminli delil getirmeye işaret eder.
 • Geminin karada görülmesi, kurtuluşa ve selâmete yaklaşmak ile tâbir olunur.
 • Bekar olan birisi bir gemi satin aldigini görse, evlenir.
 • Rüyada görülen gemiler, Hz.
 • Geminin parça parça olduğunu gören kişinin eğer annesi hayatta ise annesinin ölümüne delâlet eder.
 • Geminin daga oturmasi, düsmandan kurtulmaga karaya oturmasi ise kavusulmasi mümkün olmayan seyi istemeye işaret eder.
 • Rüyada boğulmakta iken bir gemiye sığındığını görmek, rüya sahibi fakir ise zengin olacağına zengin ise servetinin daha da artacağına günahlarından tövbe edeceğine işaret eder.
 • Gemi ile denizde gitmeye kadir olamadigini görse, bir topluluk tarafından onun hapis edilmesine islerinin durgunluguna müskülata düsmesine işaret eder Bir kimse geminin kan üzerinde gittigini görse zinaya işaret eder.
 • Havada giden gemiye bindiginl gören kimsenin, ölümüne işaret eder.
 • Yolcu olan birisinin de seferden dönmesine alâmettir.
 • Zirhli bir gemide oldugunu gören devletten kuvvet alir.
 • Bir geminin fırtınalı bir denizde mücadele vermesi veya batması, büyük sorunlarla karşılaşacağınızın işaretidir.
 • Rüyada yolcularla dolu gemi görmek, selâmet içinde yolculuk yapmasına işarettir.
 • Ge-mide öldügünü görmek, halkin elinde hayatini kaybetmesi de-mektir.
 • Batmakta olan gemiden birini kurtardığınızı görmek; bir kazadan mucizevi bir şekilde kurtulacağınıza.
 • Allame Meclisi: Gemi görmek veya gemiye binmek; üzüntü ve sıkıntıdan güvende olacağınıza.
 • Gemi cehalet ve fitneden kurtaran Islama işaret eder.
 • Firtinali bir zamanda gemide bulundugunu ve bu izdirap ve sikintiyi teskin ve izale ettigini gören kimse, bütün askerlerin itaat edeceği bir güce işarettir.
 • Bir talebe hasta olduğu halde gemiye bindiğini görse, bu rüya büyük bir âlim ile sohbet etmeye ve kendisini cehaletten kurtaracak ilmi o zattan öğrenmeye alâmettir.
 • Geminin kolay yürüdügünü görmek, bunun ak-siyle tabir edilir.
 • Bir gemide olup karada yürüdügünü görmek, isinde ayrilik nikahta haram faydasiz yolculuk veya hastaliktir.
 • Gemide öldügünü gören kimse, ahiret azabi ve dünya korkusundan kurtulur.
 • Bir yelkenle denizi geçtigini gören kimse, üzüntü ve keder isabet edecek tehlikeli bir is yapar.
 • Içinde bulundugu geminin bir tarafa egrilmis oldugunu gören, geminin egilme derecesine göre kedere ve sikintiya düser.
 • Eger ögrenci ise okulunda basarili olur.
 • Geminin yaninda yürüdügünü gören, yolculuga gider ve eline hay-li mal geçer ve hayir görür.
 • Bos gemi ticaret yönünden kazanç ve faydadir.
 • Masmavi suyun üzerindeki gemiye binen kişinin hayatında çok güzel değişiklikler olacak anlamına gelir.
 • Yine gemi rüyası, cehalet ve fitneden kurtaran selâmet ve saadete ulaştıran İslâm’a delâlet eder.
 • Bir gemiye binip bir daha inmediğini gören kimse üzüntüye, kedere düşer; gemiye binip sonra indiğini gören kimse üzüntü ve kederden kurtulur.
 • Gemi, sohbet esnasinda ecdadi ayiplamaya, çok ilme, düsmandan kurtul, maga ve fakirin zengin olmasina işaret eder.
 • Geminin parçalanip, tahtalarinin ayrildigini ve dagildi-gini gören musibete uğrar.
 • Bir geminin kan içinde oldugunu ve kendisinin de o gemide bulundugunu gö-ren bir hastaliga tutulur.
 • Bir kimsenin yolcularla dolu olan bir gemi görmesi, onun selamet içerisinde yolculuk yapmasina işaret eder.
 • Rüyada Nuh (as)'un gemisini görmek, ferahlik sürür ve yağmurun yagmasina işaret eder.
 • Kazanci duran bir tacirin rüyada gemiye binmesi, onun ticaretinin canlanmasina işaret eder.
 • Rüyasında gemiye bindiğini gören kimsenin ömrü uzar; bekar bir kimse rüyasında gemiye binse yakın zamanda evlenir.
 • İçi aydınlık temiz bir gemi, iş yaşamında başarı anlamına gelir.
 • Sonra korktugu seyden kurtularak tekrar vali olur.
 • Bindigi geminin kuru bir yer üzerinde durdugunu görmek, bela ve kederin gelecegine delalet eder.
 • Bir kimse deniz kenarinda oldugunu ve denizde bir geminin gayet hos ve güzel bir sekilde gittigini görse, bu rüya bütün insanlar için hayir ve yolculuga yolcu olan birisinin de yolculuktan dönmesine işaret eder.
 • Gemide mutedil bir sekilde gittigini görmek, bütün insanlar hakkinda hayira delildir.
 • Bir erkekler ilgili bu rüya işle ilgili güçlüktür.
 • Rüyada bir geminin kan denizi üzerinde gittiğini görmek, zinaya ve günaha alâmettir.
 • Geminin demirden veya bakirdan olmasi, geminin işaret ettigi kimsenin ömrünün uzun olmasina veya rahatliginin devam etmesine işaret eder.
 • Rüyasinda bir gemiye bindigini ve bundan bir daha çikmadigini gören, büyük bir kedere ve sikintiya düser.
 • Bazen bu rüya, deniz tarafından gelecek haberiere işaret eder.
 • Ailesi ve dostlariyla gemiye bindigini gören kimse izzet, güzellik hayir ve berekete işarettir ve düsmanlarin elinden kurtulur.
 • Rüyada gemiyi yedigini veya yuttugunu gören kimse, geminin kazancim yer veya faydali bir mirasa kavusur.
 • Eger gemi memuriyetle tabir edilirse, rüya sahibinin rüyada gemiden çikmasi onun ölümüyle veya hayatta olmasiyla beraber devletinin gitmesine işaret eder.
 • Rüyada geminin batması görmek iyi ve karlı bir işe başlanacağı şeklinde yorumlanır.
 • Vazifesinden alinmis bir kimse gemiye bindiginl görse, denizin miktanna göre bir vilayete tayin edilir ve onun memuriyetteki yeri geminin saglamligi ve genisligi kadardir.
 • Gemide öldügünü gören kimse halkin ellerinde ölür.
 • Gemiden çıktığınızı görmek; bütün dertlerden ve sıkıntılardan kurtulacağınıza, kariyerinizin yükseleceğine makamınızın artacağına fakirseniz zenginleşeceğinize herhangi bir mevkiden azledilmişseniz tekrar aynı mevkie geçeceğinize işarettir.
 • Duran bir gemide olduğunuzu ve gemiye doğru her yandan dalga geldiğini görmek; bir sorun yaşayacağınıza ve üzüleceğinize.
 • Bir geminin yanında yürüdüğünü gören kimse yakin zamanda yolculuğa çıkar, rüyada geminin uçtuğunu görmek rüya sahibinin ecelinin yaklaştığına işaret eder.
 • Gemi yüksek bir yerde iken bindigini ve sonra deniz üzerinde yürümege basladigini gören, devlet büyüklerinden biri tarafından saygiya mazhar olur.
 • Bindigi geminin delindigini gören, yol-culuktan kazançli döner îki gemisi olup bunlardan birinin delindigini görmek o geminin kurtulacagina daha dogrusu kendi zararlarinin azalacagina işarettir.
 • Bir erkekler ilgili bu rüya işle ilgiKişinin rüyada gemi görmesi, üzüntü keder sıkıntı hastalık darlık veya kıtlıktan kurtuluşuna delâlet eder.
 • Kayik eski ve deniz dalgali ve bulanik ise, tabuta ve rüya sahibinin ölümüne işarettir.
 • Eger asagi inerlerse hayrin çabucak meydana gelecegine işaret eder.
 • Bazı kere de gemi görmek, hem korku hem ümide delâlet eder.
 • Geminin gittigini ve kendisi arkasindan takip edip ona ulasamadigini görmek, islerinin pek zor olacagina fakat sonunda maksadina ulasacagina işarettir.
 • Geminin ön tarafi da gemi sahibine işaret eder.
 • Gemi battiginda bir agaç parçasina yapistigini gören kimse vali ise, devlet buyugunun gazabina uğrar ve görevden alinmak derecesine gelir.
 • Rüyada saiih kimselerle gemiye bindiğini görmek, hidayet ve nura ve günahların mağfiretine işarettir.
 • Geminin karada görülmesi kurtulusa yaklasmaktir.
 • Gemilerin yukari dogru çiktiklanm görse, geç olarak meydana gelecek hayra işaret eder.
 • Eger gemiden harice çiksa, günahkar olur ve devleti dinden gider.
 • Çok büyük ve süslü bir gemide bulundugunu ve süslü elbiseler giyinmis oldugunu gören, zenginlige yaklasmis olur.
 • Batan bir gemiden çıktığını gören kimse bir darlıktan kurtulur.
 • Bir kimsenin rüyada Nuh Nebi’nin gemisini görmesi veya ona bindiğini görmesi, ferah sürür selâmet ve yağmura delâlet eder.
 • Ve halk arasinda ölünceye kadar fena gözle bakilir.
 • Bir kimsenin rüyada gemi ile beraber havada uçmasi, ölümüne ve naasini el ve omuzlar üzerinde tasinmasina işaret eder.
 • Pazar kayigi gibi, mavna gibi halki bir iskeleden başka bir iskeleye tasiyan seyleri rüyasinda gören için dört sekilde yo-rumlanir: Selamet tehlikeli bir is kadin tabut.
 • Ancak rüyayi görenler zalim iseler, kitlik ve belaya işaret eder.
 • Bazilarina göre; geminin çesidine ve cinsine göre yorumlari vardir.
 • Gemi içinde birşey görmesi, onun servet sahibi olmasına; bekarsa evlenmeye işarettir.
 • Gemiye kaptan olup gemiyi idare etti-gini gören, halk arasinda iyi karsilanir ve sözü dinlenir.
 • Geminin ipini tutmak, dinin güzelligine ve aynimaksizin salih kimselerle sohbet etmege işaret eder.
 • Gemi-de yalniz basina kaldigini gören evlenir.
 • Ve onun bu halde ölmesi ahirette korktuğu şeylerden kurtuluşuna delâlet eder.
 • Rüyada gemiyi karaya çeken kimse, namussuz olur ve dinde nifak çikanr.
 • Rüyada gemiye kaptan olup gemiyi idare ettiğini görmek, bütün insanlar nezdinde övülmeye ve takdir edilmeye işarettir.
 • Bir gemiyi denizden karaya çektigini gören devlet isinden uzaklasir.
 • Kirmani: Bir gemide oturduğunuzu ve şiddetli bir rüzgarın gemiyi sürüklediğini görmek; üzüntülerden kurtulacağınıza.
 • Veya kadri yüce bir zatın himayesine girmeye delâlet eder.
 • Ancak rüyayı görenler zalim iseler, o takdirde bu rüya kıtlık musibet ve belâya delâlet eder.
 • Çağdaş Ulema: Batmakta olan gemide bulunmak; tehlikeli bir durumla karşılaşacağınıza.
 • İmam Cafer Sadık (as): Rüyada gemi görmenin yedi tabiri vardır: 1-Evlat 2-Baba 3-Kadın 4-Binek 5-Emniyet 6-Dünya hayatı 7-Zenginlik.
 • Geminin sahilden uzakligi, o kimsenin kurtulacagi veya helak olacagi tehlikeli bir is yapar.
 • Denizdeki gemiyi karaya çeken birini görmek, dinde nifak çıkaran kimseye delâlet eder.
 • Kendisinin bir gemide kaptan olup onu idare ettigini gören yolculuga gider.
 • Bazilari da geminin battiginin görülmesi, selametle yapilan yolculuktur dedtler.
 • Geminin parçalandigini ve içinde bulunanlann da perisan oldugunu görse, bu rüya bütün insanlar için iyi sayilmaz.
 • Kirmani'ye göre; bindigi geminin deniz sahilinde durdugunu gören yolculuga çikacaksa çikamaz.
 • Bir başka rivayete görede: Rüyada gemi görmek, üzüntü keder sikinti hastalik darlik veya kitlik içinde bulunan kimse için kurtulustur.
 • Geminin tahtalarini rüzgarin alip götürdügünü görmek, mali-nin hükümet tarafından elinden alinacagina delalettir.
 • Bindigi geminin havada uçtugunu gören ölüme yaklasmis anlamına gelir.
 • Batmakta olan gemiden kurtulduğunuzu, ancak suda boğulduğunuzu görmek; büyük yardımlar alacağınıza ve fakirlikten kurtulacağınıza.
 • Değilse tam tersidir.
 • Böyle bir gemiye binen kadının adı bir maceradan dolayı dedikoduya karışır.
 • Rüyada geminin battığını ve eşyaların da su üzerine çıktığını görmek, mal ve para kaybına uğrayacağınıza işaret eder.
 • Geminin denizde dosdogru gittigini görmek, yolculuga çikacagina işarettir.
 • Danyal Aleyhisselama göre; rüyada büyük ve küçük gemi gam, zindan karli is melamet ile yorumlanır.
 • Onlara uyanlar selâmet bulur.
 • Geminin yağmur birikintisi veya küçük bir su içinde yüzdügünü gören dünya malindan yok-sun olur.
 • Eger dü-meni iyi kullanmadigini görse, bu bir rivayete göre zarar ziyan ve tehlikeye yorumlanır.
 • Havada giden gemiye bindiğini görmek, ecel ve ölümdür.
 • Veya o kimse, yolculuga çıkarak üzüntü ve kedere düser.
 • Bindigi geminin karada yürüdügünü gören faydasiz bir yolculuga çıkar.
 • Gemi, helak olmaktan kurtaran salih amellere, mesleginde irtikap ettigi seye işaret eder.

Rüyasında Gemi Görenler Rüyalarını Anlatıyor

DEMET YILDIRIM

03.01.2015 07:48:01

Olumsuz Düşünüyor

rüyamda uçan Feribot gördüm

Siz de Rüyanızı Paylaşmak İster misiniz?

 • dream captcha
Rüya Analizi

Gemi görenlerin rüyaları hakkında hissiyatı şu şekilde:

Olumlu
%50
Olumsuz
%50
Toplam 2 oy kullanıldı, 5 puan.

Haydi, siz de oy verin! Bu rüya size nasıl bir hissiyat verdi?

Olumlu Olumsuz