Rüyada Fare Görmek Ne Anlama Gelir?

Fesatçı bir kadına veya hırsıza, korkak ve aşağılık kimseye Evde dolaşan çok fare rızka ucuzluk ve bolluğa Fare avlamak kötü huylu bir kadınla ilişki kurmaya Farenin kediyle sıkı fıfkı ve dost olduğunu görmek gösteriş ve nifaka Fare deliği bid'at işşlemeye insanı istikametten alıkoyan görüş ve düşüncelere reğbet etmeye delalet eder.

Bir adamın rüyada farelere ok veya taş attığını görmesi, kötü bir kadının gıybetini yapmaya işarettir veya onunla kötü bir şey hakkında muhabbete delâlet eder.

Ölü fare, rüya sahibinin çok haşin ve hain bir düşmanı olduğuna bütün hareketlerini takip ederek ilk fırsatta onu yere vurmaya çalışacağına işarettir.

Gündüz uykusunda ve gündüz görülen rüyada fareyi sabahtan akşama kadar durmadan gezinir bir halde görmek, rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna alâmettir.

Bir kimsenin gündüz uykusunda farenin gezindiğini görmesi ömrünün uzunluğuna; farenin bir şey deldiğini görmesi, eve hırsız gireceğine işaret eder.

Kısa kısa tabirler ve yorumlar:

 • Fare rüyaları sağlıkla ilgilidir.
 • Fare sesi duymak; bir tehlikeyle karşılaşacağınıza ve dikkatli olmanız gerektiğine.
 • Evine fare girdiğini gören zarara uğrar.
 • Ayrıca işte başarısızlık, zarar vb de işarettir.
 • Rüyada fare görmek, düşmanlara ve sahte arkadaşlara sahip olduğunuz anlamına da gelir.
 • Bir başka rivayete görede: Rüyada görülen fare, fesadçi bir kadına işaret eder.
 • Bir kapan ile fare tuttuğunu gören, hile ile bir kadını kandırıp onunla evlenir.
 • Bir kimsenin rüyada harap bir yerde veya bir kuyuda beyaz ve siyah olmak üzere çokça fare görmesi, o kimsenin ömrünün noksanlığına yorumlanır.
 • Fare bilmediğiniz çok kötü bir düşman anlamına gelir.
 • Rüyada fare görmek, içi de dışı da çirkin bir kadınla tabir olunur.
 • Kırmanî’ye göre; rüyasında burnundan fare çıktığını görenin ahlaksız bir kızı olur.
 • Fesatçı bir kadına veya hırsıza, korkak ve aşağılık kimseye Evde dolaşan çok fare rızka ucuzluk ve bolluğa.
 • Fare yavrusu görmek; kötü bir kadınla karşılaşacağınıza.
 • Rüyada evinde farelerin oynaştığını gören kimsenin rızkı çok olur.
 • Rüyada fare öldürdüğünü görmek düşmanlara galibiyet ile yorumlanır.
 • Fare rüyaları aynı zamanda sağlıkla ilgilidir.
 • Cabir Mağribi: Tabir bakımından ev faresiyle çöl faresinin tabiri aynıdır.
 • Rüyada evinde nice nice farelerin olduğunu görmek, o kimsenin evine kendilerinde hayır ve bereket olmayan kadınların girmesine işarettir.
 • Zira fareler de yediklerini hep çalarak yerler.
 • Fare görmek; başınıza kötü bir iş geleceğine.
 • Rüyada farenin bir yeri deldiğini görmek, ev soyan hırsızlara delâlet eder.
 • Rüyada birçok fare görmek, rızka delâlet eder.
 • Bir fareyi avladığını gören kimse, bir kadına hile eder veya onunla bir yerde yatar.
 • Bu düşman bütün hareketlerinizi takip ederek sizi alt etmek için fırsat kolluyor anlamına gelir.
 • Fare avlamak kötü huylu bir kadınla ilişki kurmaya.
 • Fare deliği bid’at isslemeye, insanı istikametten alıkoyan görüş ve düşüncelere rağbet etmeye delalet eder.
 • Bir kimsenin rüyada fareyi yerinden çıkardığını görmesi, o yerde nimet ve bereketin az olacağına delâlet eder.
 • Kirmani: Burnunuz, kulağınız veya makatınızdan fare çıktığını görmek; kötü bir kız çocuğunuzun olacağına.
 • Fare yakalamak; bir olayın ardından bahtınızın açılacağına.
 • Zira fare kötü ve fitneci bir kadındır.
 • Fare gören kimsenin temizliğine çok dikkat etmesi gerekir.
 • Bazı kere de fare görmek, fitneci bir kadına işarettir.
 • Rüyada küçük fare görmek, gizli çc.
 • Rüyada bir fareye sahip olduğunu görmek, hizmetçi ile tâbir olunur.
 • Fare rüyaları hiç iyiye yorumlanmaz.
 • Bir kimse kendi elbisesinde veya yatağında bir fare görse, işlerine kansan hayırsız bir kadına işaret eder.
 • Bir yerde farelerin dolaştığını gören insan birden hastalanır.
 • Lışan ve küçük zararlar veren bir kimseyle yorulur.
 • Fare, düşmanla da yorumlanır.
 • Ağzınızdan fare çıktığını görmek; erkek çocuğunuz olacağına işarettir.
 • Bundan dolayı rüya sahibinin dikkatli ve tedbirli olması gerekir.
 • Birbirine benzer çok sayıda farenin evinizde toplandığını görmek; gördüğünüz fare miktarınca evinize bayan misafir geleceğine işarettir.
 • Çok sayıda fare görmek; ömrünüzün uzun olacağına.
 • Bir kimse kendisini fare avladığını veya ona sahip olduğunu görse, yine içi bozuk bir kadına işaret eder.
 • Fare eti yemek; fesat ehli bir kadının malını yiyeceğinize işarettir.
 • Bir rivayete göre, akrabasından bir kadın kötü yola düşer boğazından bir fare çıkardığını görenin ahlaksız bir çocuğu olur.
 • İşte başarısızlık, zarardır.
 • Genelde sağlıkla ilgilidir.
 • Bir kimse gündüz uykusunda farenin durmadan gezindiğini görse, rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna işaret eder.
 • Eğer görülen farenin rengi, fare renginde değilse kadına değil içi ve dışı çirkin bir erkeğe delalet eder.
 • Rüyasında fare öldürdüğünü gören kimse, kötü bir kimseye galip gelir.
 • Bir kimse rüyada harap bir yerde veya bir kuyuda beyaz ve siyah olmak üzere çokça fare görmesi, o kimsenin ömrünün noksanlığına işaret eder.
 • Fare gizli bir düşmana işaret eder.
 • Fareyle oynamak; dünyaya meyledeceğinize işarettir.
 • Yatağınızda bir fare olduğunu görmek; bir kadınla gayrimeşru ilişki içinde olacağınıza.
 • Yine rüyada farenin kendi elbisesini kestiğini görmek, rüya sahibinin geçmiş ömrünü haber vermesine işarettir.
 • Bir kimse kendisinin fare avladığını ve ona mâlik olduğunu görse, içi bozuk bir kadına delâlet eder.
 • Evinde farelerin oynaştığını görmek, rızkın çokluğuna ve devamlılığına işarettir.
 • Bir kimsenin rüyada bir farenin bir şeyi deldiğini görmesi, ev soyan bir hırsıza işaret eder.
 • Farenin kediyle sıkı fiki ve dost olduğunu görmek gösteriş ve nifaka.
 • Bir kimse bir fare derisine rastladığını görse, o kimseye kötü bir kadından eline az bir mal geçer.
 • Rüyada bir fareyi avladığını görmek de, yine bir kadına hile ederek onu avlamaya işarettir.
 • Bir kimse fareyi yerinden çıktığını görse o yerde nimet ve bereket az olur.
 • Bir kimse evinde birçok farelerin olduğunu görse, o kimsenin evine kendilerinde asla hayır olmayan kadınlann girmesine işaret eder.
 • Veya bağırıp feryad eden yahudi ve melun bir kadına, yahut bir hırsıza delâlet eder.
 • Çok fare, rızka işaret eder.
 • Farenin beyazı gündüze, siyahı geceye delâlet eder.
 • Rüyada fare görmek, insanların arasını bozan kadına rüyada kendi evinde fare olduğunu görmek rızkının genişleyeceğine işaret eder.
 • Çağdaş Ulema: Bir farenin etrafta serbestçe gezindiğini görmek; öfke veya soruna.
 • Farelerin, evinde oynadığını gören kimse o sene içinde ucuzluk ve bolluğa erişir.
 • Müellif: Fare; dış görünümü iffetli, gerçekte ise fesat ehli biri olan kadına.
 • Aile ve iş hayatınızda birtakım sorunlar yaşayacaksınız.
 • Bazı tabirciler, fareler ev halkı ve çoluk çocuktur dediler.
 • Bir kimsenin rüyada bir farenin bir şeyi deldiğini görmesi, ev soyan bir hırsıza yorumlanır.
 • Rüyada farelerin olduğu bir ev görmek o evin rızkının çok olmasına, ucuzluk ve bolluğa işaret eder.
 • Rüyada bir fare öldürdüğünü görmek, kötü ve huysuz bir kadına galip gelmeye işarettir.
 • Beyaz ve siyah fareler, gündüz ve geceye yorumlanır.
 • Fare rüyaları ayini zamanda sağlıkla ilgilidir.
 • Fareye ok veya taş attığını gören kimse, kötü bir kadının giybetini yapar veya kötü bir şey hakkında onunla muhabbette bulunur.
 • Farelerin zararlı bir şey yaptıklarını görmek, hem ömrünün hem malının eksileceğine delildir.
 • Allame Meclisi: Fare, kötüye.
 • Yine bir kişinin kendi elbisesinde veya yatağında bir fare görmesi, işlerine karışan hayırsız bir kadına delâlet eder.
 • Fare yakaladığınızı görmek; aynı özellikte bir bayanla evleneceğinize.

Rüyasında Fare Görenler Rüyalarını Anlatıyor

Dilek Armoni

15.05.2013 16:00:59

Olumlu Düşünüyor

Ben evimde halının altında yavru fare gördüm 6.7adet vardı sonra onları yengemle dışarı attık evi temizledik sonrada halının altında kendi taragım kalmış onuda aldım bu neye işarettir teşekkür edıyorum rüyamı yorumlarsanız sevinirim

Elçin

15.05.2013 16:01:58

Olumsuz Düşünüyor

ben rüyamda yavru gri fare gördüm sobanın altında doşaıyodu sonra ben fark ettim babamda kuyrugundan tuttu dışarı atttı rüya tabirini yazın lütfen babama veya bana kötü bir yorum olmayacak yani değilmi bu durumda lütfen açık açık yazarsanız seviniriz

Fatma

15.05.2013 16:02:54

Olumsuz Düşünüyor

Slm arkadaşlarım rüyamda beyaz yavru bir fareyi pencerenin dışında gördüm.sonra kızımın saçına gelmiş kızım öylebi krktuki kardeşim onu kuyruğundan yakalayarak babama verdi babamda fareyi öldürdü ama sonra kendisi fare oldu :s BU ne anlama gelıor acaba ?

ASLIHAN

15.05.2013 16:04:04

Olumsuz Düşünüyor

Benim güzel ve küçük oğlum rüyasında dört tane yavru fare görmüş, bir tanesini kovalarken kulağına doğru atlamış, diğer fareler bir köşede hareketsiz duruyorlarmış, oğlum korku ile uyanmiş. yorumlarmısınız ?

cemre

15.05.2013 16:05:41

Olumlu Düşünüyor

MRB ben ankaradan cemre rüyamda merdivenlerden ölü fareyi bir tahta yardımı ile temizliyorduk abim ile bir süpürge aldık ve temizlemeye başladık içim bulandı ve aşağı indim temizlemeyi bıraktım acaba bu rüyamı yorumlarmısınız ?

Melike

15.05.2013 16:06:30

Olumlu Düşünüyor

Selam arkadaşlarım ben melike istanbul teknikten yazıyorum sitenize bu gece yurtta cok ilginç rüya gördüm kocaman bir fare beni kovalıyordu sonra başka bir fare beni korumaya çalışlıyordu acaba tam olarak ne anlam önemli var bu rüyamızın açıklarmısınız

Didem

15.05.2013 16:07:38

Olumlu Düşünüyor

Mrb ben didem ben rüyamda bazı arkadaşlarımın çok iğrenç ve tiksindirici gelsede iyg anlatırken bile mide bulandırıcı fare yediğini görüyorum bu ne kadar iğrenç ve ilginç rüyadır böyle lütfen açıklarmısınız ???

cem

15.05.2013 16:08:52

Olumlu Düşünüyor

Selamün alekyüm ben cem bursadan yazıyorum sitenize bende cok pis bi rüya gördüm dün gece ama akıllara zarar ben sözde japonyoda oturuyorum ve farelerle birlikte yaşıyan bir adammışım biri geliyor farelerimin ölmesi gerektiğini söylüyor hayır size onları öldürtmem diyorum ve bende fareye dönüşüyorum ne anlama geliyor bu tövbe tövbe

Melisa

15.05.2013 16:09:48

Olumlu Düşünüyor

Benim ve annemin arasında geçen bir rüya ama yinede anlatmak istiyoruım cünki farelerle alakalı olduğu için tuhaf ve iğrenç yani neyse Annem rüyasında yemek yapmak için mutfağa giriyor çekmeceyi açtığında bir sürü fare ölüsü görüyor misafiri için yemek hazırlayamıyor. Yorumlarmısınız ?

alminay

15.05.2013 16:20:26

Olumlu Düşünüyor

arkadaşlar ben annemle birlikte yemek yapmayı seven biriym Ruyamda annemle ben tavada et pisirirken etlerin arasinda fare pistigini goruyoz tavanin basinda ben varim ama bu neye yorumlanir acaba yorumlarinizi istiyorum..

Seren

15.05.2013 16:22:30

Olumlu Düşünüyor

mrb arkadaslar Rüyamda fareyi kovaladım baya bi çabaladım terlik falan fırlattım sonra geldi üstüme yapıştı sonra kurtuldum duvarda gezinirken tepsi fırlattım yapıştı duvara öldü çok saçma bi rüyaydı yorumlarsanız sevinirim… çok tşk ler

Nilay

15.05.2013 16:27:13

Olumlu Düşünüyor

benim rüyamı anlatmak istiyorum sizlere arkadaşlar farelerin bır kapının arkasından cıktıgını gorup olduryordum ve cogalmaya basladı bır sure sonra 2 tane kedı gordum ve bu kedilerde bana yardım etmeye başladılar fareleri öldürmeye başladılar yorumlarmısınız

Deniz

15.05.2013 16:45:30

Olumlu Düşünüyor

Ben rüyamda fare gördüm fare okdar büyük tü ki sanki beni yemek sanıp beni kovalıyordu biraz çocukca olacak ama birde kedim var benim evimde beslediğim kedimde birden karşıma çıkıp beni fareye karşı korumaya çalışıyordu

Kardelen

15.05.2013 16:46:20

Olumsuz Düşünüyor

Arkadaşlar rüyamda işyerimizdeyiz iş yerimiz de bir kitapçı dükkanımız var istanbulda kitapçı dükkanımızda kitapların arasında kücük küçük fareler görüyoruz nasıl yorumlarsanız sevınırım bu durumu

öZGE

15.05.2013 16:51:22

Olumlu Düşünüyor

Özge ben mrhba arkadaşlar izmir buca da oturuyorum ailemle birlikte kalan biriyim ama rüyamda ayrı eve taşınmak istiyorum diye kavga ediyorum ailemle rüya içinde başka bir rüyada görüyorum sanki çift televizyon varmış gibi :)

Aslı

15.05.2013 16:52:26

Olumlu Düşünüyor

ben aslı ankaradan yazıyorum sitenize rüya içinde rüyada bulunmak ne anlama geliyor sanki freddy kruger gibi rüya içinde rüya görüyorum bu aralar uyanıyorum geziyorum edıyorum ama uyanmıyorum normaldede yatıyor haldeyım rüya halındeyım ?

sema

26.11.2014 13:24:42

Olumlu Düşünüyor

yerde buyuk bır farenın ölduruldugunu ıcı dışına cıkmıs bır sekılde olduğunu gördum

Sinan

25.03.2018 09:01:55

Olumlu Düşünüyor

Mrb ben sinan kocaeliden anlatıyom. Bu gece rüyamda bizim evin apt. sinden inioz annemle sonra ben önden giderken arkamdan bir fare boğazıma yapışıyor. Sonra kurtuluyom daha sonra yukarı cıkarken bir kaç tane ölü fare görüyom. Hemen eve giriyoz.

Siz de Rüyanızı Paylaşmak İster misiniz?

 • dream captcha
Rüya Analizi

Fare görenlerin rüyaları hakkında hissiyatı şu şekilde:

Olumlu
%79
Olumsuz
%21
Toplam 19 oy kullanıldı, 7.9 puan.

Haydi, siz de oy verin! Bu rüya size nasıl bir hissiyat verdi?

Olumlu Olumsuz