Rüyada Diş Görmek Ne Anlama Gelir?

Kişinin ev halkına ve akrabalarına delalet eder İst dişler baba tarafından, alt dişler anne tarafından akrabalara; İst cenedeki iki on diş baba ve amcaya; alt cenedeki iki on diş kendi çocuklarına Bu dişlerde görülen çürüme ve düşme yahut kırılma dişinn temsil ettiği yakının başına gelecek sıkıntı hastalık uzağa gitme yahut vefatınaa; bu dişlerde görülen güzellik temsil ettiği akrabanın durumunun iyiliğine veya onu mutlu edecek bir duruma diş oynaması hastalığa diş kiri yahut kokusu kötü şöhreteve sünnete uymamaya diş parlaklığı ve güzel kokması güzel övgüye sünnete uyarak mutlu yaşamaya Dişlerde görülen düzensizlik ev halkındaki uyumsuzluğa Fazla diş akrabadan görülecek iyiliğe Küçük diş güzelliğe büyük diş müjde yahut korkutmaya Kadının dişinin kucağına düşmesi salimen doğum yapmasına hamile değilse ele geçecek dünyalığa diş ağrısı aile bireyleri yahut akrabadan gelecek sıkıntıya Gümüş diş asalet ve güzel ahlaka altın diş kadın için kız çocuğuna yahut mütülülüga ödün.

Taş vsden yapılmış diş faydasız akraba ve boş gayretlere, Ağrıyan dişe ilaç sürmek yahut onu çektirmek gam ve kederden kurulmaya Ağzında tek diş kaldığını görmek ömrünün bir yıl sonra biteceğine Diş bazen yıllara Efendimizin güzel söz ve davranışlarına; Diş kamaşması aile fertlerinden kaynaklanacak geçici sıkıntıya Dişlerinin tamamen düştüğünü görmek bütün akrabalarından daha çok yaşamaya Diş düşmesi borçlunun borcunu ödemesine Düşen yahut çıkan dişi gömmek yahut bir şeye sararak saklamak akrabadan yahut a Hastalığa yakalanacağının işaretidir.

Rüyada dişinin düştüğünü ve onu düştüğü yerden aldığını görmek, yeni bir çocuğunun doğacağına; düşen dişı arayıp da bulamaması akrabasından birinin vefatına; dişlerinin her birinin veya bir kaçının uzadığını görmek akraba ve ev balkının mallarının elinden gideceğine; dişlerinin birinin veya bir kaçının kısaldığını görmek akrabalarının mallarının azalacağına işarettir.

Dişlerini bozuk ve sallanır bir şekilde görmek zafiyete; dişleri temiz ve güzel bir şekilde görmek, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya cömert ve iyilik sever biri olduğuna; dişlerin uzun ve beyaz olduğunu görmek kuvvet ve cesarete; yeni doğmuş bir çocuğun diş çıkardığını görmek bela ve musibete yorumlanır.

İbn-i Sîrîn hazretleri demişlerdir ki: “- Rüyada dişi kökünden çekip koparmak, akrabaları ziyaret etmemeğe diş çıkarılırken çıkan kan da hısım ve akrabayı ziyaret etmemeden dolayı meydana gelecek günah cep ve avuç içinde görülen dişler de kız kardeş ve evlâdın çokluğuna alâmettir.

Kısa kısa tabirler ve yorumlar:

 • Dislerinin kendi eliyle cikardigini gören kimse, malim kötü bir sekilde tasarruf eder ve ailesiyle mesru olmayan bir sekilde muaserette bulunur yahut pisman olacagi kötü bir is isler.
 • Ön dişilerinizin yerinden oynadıklarını görmek; yukarıda belirtilen kişilerden birinin hastalanacağına işarettir.
 • Dislerim diliyle çikanp attigini görse, hakkinda söylenecek bir sözden dolayi aile islerinin bozulmasina işarettir.
 • Dişlerin hepsi, aileye kabileye kız ve erkek evlada alâmettir.
 • Bunlari takip eden diger sivri disler, rüya sahibinin allesinin büyügü ve her yönüyle kendisine lümad edilen başkani veya onun yerine geçecek bir kimsedir.
 • Disin düsmesi veya kaybolmasi yukarda da izah edildigi gibi, disin temsil ettigi sahislardan birisinin ölmesi veya rüya sahibinin bir daha göremiyecegi bir sekilde ortadan kaybolmasidir.
 • Dişlerin hepsi, aileye kabileye kız ve erkek evlada işarettir.
 • Dislerinin siyahlanmis ve cürümüs oldugu haide düstügünü gören kimse, bütün sıkıntı ve sereflerden kurtulur.
 • Arka azi disler, rüya sahibinin aile halkindan uzak akrabalari ve büyükannelerdir.
 • Halk arasında büyük diş makbul olduğu için dişlerin büyük olduğunu görmek, rüya sahibinin sevildiğine ve sayıldığına işarettir.
 • Bazen disleri cikarmak rüyayi görenin ömrünün akranlanndan uzun oimasina işarettir.
 • Ait çenede bulunan iki ön diş anne ve haladır, sağ taraftaki anne sol taraftaki de haladır.
 • Rüyada diş ağrısı çekmek üzüntü ve kederlenmeye işarettir.
 • Ön dislerinin düstügünü ve onlann yerine digerlerinin bittigini görse, rüya sahibinin islerinde aldigi bütün tedbirlerinin bozulmasina işarettir.
 • Anne ve hala yoksa kız kardeşleri, kız kardeşleri yoksa iki kızıdır.
 • Bütün dişlerinin döküldüğünü görmek üç şekilde yorumlanır: Kendisinin veya akrabalarından birinin ölümü, elinden bütün mallarının çıkması fena ve dar bir rızk.
 • Sağlıkla ilgili sorundur.
 • Alt dişler; dişiliğe.
 • Dişlerinizin çürüdüğünü veya sallandığını görmek; maddi zararla karşılaşacağınıza.
 • Diş çektirdiğini gören kimse ölüm haberi alır.
 • İbn-i Sirin: Ön dişlerinizin avucunuza, yere ya da yanı başınıza düştüklerini ve toprağa bulaşmadıklarını görmek; bir çocuğunuzun veya erkek kardeşinizin veyahut da kız kardeşinizin olacağına.
 • Ağrı vermeden düştüğünü görmek ise, uzak akrabadan birinin ölümüne delâlet eder.
 • Dislerini diliyle cikarip attigini görse, hakkinda söylenecek bir sözden dolayi aile islerinin bozulmasina işarettir.
 • Halkin kendisini disleriyle yedigini veya isirdiklarini görse, o sahsin halka meslek ögretmeye imkani varken ögretmedigine işarettir.
 • Ön dişlerin sol tarafında yer alan dişler; hem anne, hem baba tarafından akrabalara.
 • Düşen dişi arayıp bulamazsa, bu rüya akrabadan birinin vefat edeceğine delâlet eder.
 • Bunların sağ taraftaki baba, sol taraftaki amcadır.
 • Dişler insanın ev halkıdır.
 • Azı dişler; sülalenin önde gelenlerine.
 • Ağrıyan bir dişine ilaç koyduğunu görmek veya o dişı çektirmek hayır ve menfaate, kederden ve sıkıntıdan kurtulmaya; dökülen dişlerinin yerine yeni dişlerin çıktığını görmek akrabalarının kendisine karşı olan kin ve düşmanlıklarının geçtiğine delalet eder.
 • Rüyada disierinin yerinde altin veya gümüsten disler ciksa, bu rüya bazen mala erisecek afet ve belaya yahut kendisine ariz olacak hastaliktan dolayi dislerinden birisinin baglanmasina işarettir.
 • Bir kimsenin rüyada azı dişlerini görmesi, kavmin büyükleri ve hayırlıları ile tâbir olunur çünkü ağızdaki dişlerin en büyükleri azı dişleridir.
 • Rüyada her hangi bir dişinin yanında yeni bir diş çıktığını görmek, bir akrabadan hayır ve menfaat göreceğine; dişleri arasında seyrek ve açık yerleri görmek akraba ve ev halkı arasında bir geçimsizliğin çıkacağına delalet eder.
 • Bir kürdanla dişlerinizi kurcaladığınızı görmek; maddi zorluklar yaşayacağınıza işarettir.
 • Çağdaş Ulema: Başkalarının ağzında güzel dişler görmek; bazı dostlarınızın veya tanıdıklarınızın varlıklı olacağına.
 • Arka dişler; akrabalarından uzakta olan kişiye.
 • Rüyada dislerinin aralikli oldugunu gören kimsenin, aile halkinin dagilmasina aralannda fesat cikmasina veya malinin noksanligina işarettir.
 • Üst çene baba tarafı, alt çene anne tarafı akrabalarıdır.
 • Allame Meclisi: Üst dişinizin düştüğünü görmek; babanızın veya baba tarafından bir akrabanızın vefat edeceğine.
 • Oğul ve kız veya torun gibi.
 • Alt çenedeki dişler de ana tarafından akrabalardır.
 • Köpek dişlerinin yanındaki diş rüya sahibinin ailesi arasında her yönüyle kendisine itimad edilen ve onun üstünde başka bir kimse bulunmayan başkanıdır veya onun yerine geçen başkanın dostudur.
 • Dişlerinizin cam, gümüş porselen vb.
 • Yahut zengin iken fakir olmaya ileride fayda görmek için biriktirdigi malinin bozulmasiyla zarar ve ziyana ugramasina işarettir.
 • Dişler emanet ve gizli şeylere de delâlet eder.
 • Yine ikisi alt ve ikisi de üst çenede bulunan dört ön dişlerden alt çenedeki iki ön diş, rüya sahibinin baba tarafından değil de kendi neslinden meydana gelmiş olan en yakın kimselere delâlet eder.
 • Yine rüyada dişlerinin aralıklı olduğunu görmek de, aile halkının dağılmasına ve malın noksanlığına delâlet eder.
 • Süt disinin eline düstügünü ve bunu bir bez parçasina sanp muhafaza ettigini gören kimse, çocugundan yahut erkek veya kiz kardesinden istifade eder.
 • Dişlere dolgu yaptırmak; maddi zorluklarla karşılaşacağınıza.
 • Dişlerinizin döküldüğünü gördüyseniz, yakında kötü bir haber alacağınızın işaretidir.
 • Üst kat dişler erkek, alt kat dişler kadın ve azı dişleri ev halkının reisi olarak tabir edilir.
 • Dişlerinizin döküldüğünü ve dökülen dişlerinizi bir bez parçasına sardığınızı görmek; akrabalarınızın tamamının ölümünü görecek kadar uzun yaşayacağınıza işarettir.
 • Fazlalik sebebiyle noksanlik meydana gelir.
 • Dislerinden bir disinin düstügünü gören kimse, bir sahsa olan borcunu veya herkese olan borcunu tamamen öder.
 • Üst çenedeki olan iki ön disler de baba ile amcadir.
 • Borçlu olan bir sahsin rüyada disleri düsse, o kimsenin borcunu ödemesine işarettir.
 • Ön dişlerinizin çoğaldığını veya temiz ve bakımlı olduklarını görmek; mezkûr kişilerden birinin makamının yüceleceğine ve iyilik göreceğine.
 • Dişlerinizin tamamının dilinizin üzerinde toplandığını ve tekrar yerlerine dizildiklerini görmek; akrabalarınızın sizden şikayetçi olacaklarına işarettir.
 • Diğer dişlerin tabiri de ön dişlerin tabiri gibidir.
 • Dislerinin çürümüs oldugunu gören kimsenin, ailesinin durumu zayiflar.
 • Halk icin ise,evlerinde meyadana gelecek yangina veya sarilik hastaligina yakalanmaya işarettir.
 • Ön dişlerin yanındaki dişler; üzüntüye, evlatlara ve amcalara.
 • Rüyada dişinin altından olduğunu görmek, hatip ve edipler için hayır ve menfaate delâlet eder.
 • Arka azi disler rüya sahibinin dedeleri ve kendileriyle iftihar edilen küçük erkek çocuklaridir.
 • Rüyada çıkardigi disin yenilenmesi, mükafata zarardan sonra kazanca delildir.
 • Dişler mala, binilecek hayvana hayvanlara ıcara verilen emlak ve tarlaya hububat ölüm ve hayata ayrılığı ve birleşmeğe işarettir.
 • Buna göre dişlerinizi kurcaladığınızı görmek; dişlerinizin arasından çıkan artıklar kadar ailenizden birilerinin eksileceğine işarettir.
 • On azı dişler dayı ve dayı oğulları veya öğüt vermede onlann yerine geçenlerdir.
 • Karnınızdan diş çıktığını görmek; ecelinizin çok yaklaştığına.
 • ” Rüyada dişlerinin çürümüş olduğunu görmek, aile durumunun zayıflığına alâmettir.
 • Ön iki dislerin yanlarindaki sivri disler, rüya sahibinin amcasi veya hala kizidir.
 • Alt dişinizin düştüğünü görmek; annenizin veya anne tarafından bir akrabanızın vefat edeceğine.
 • Kirmani: Gözlerin hizasında yer alan ön dişler erkekliğe, alnın hizasında olan alt dişler ise dişiliğe işaret eder.
 • Kişinin rüyada dişlerinde siyahlık veya noksanlık, yahut kırık bulunduğunu görmesi yakınında meydana gelecek üzüntü ve kedere işarettir.
 • Bazi tabirciler, tabirde uygun olan agzi ev halki mesafesinde tutulmalidir dediler.
 • Rüyada dislerinin arasindan et cikardigini gören kimse, bir milletin giybetini yapar ve diliyle onlara eziyet verir.
 • Alt çenedeki ön azı dişler teyze ve dayı kızı, arka azı dişler büyükannedir.
 • Bütün dişlerinizin avucunuza veya yere döküldüğünü görmek; ev halkının sayısının artacağına.
 • Disler agrimadan birbiri ardinca dökülüp düsse kabu edilmeyecek amellere işarettir.
 • Rüyada iki ön disleriyle beraber birer benzerlerinin daha bittigini gören kimsenin, aile halki artar.
 • Rüyada dislerinin aralikli oldugunu gören kimsenin, aile balkinin dagilmasina aralarinda fesat çikmasina veya malinin noksanligina işarettir.
 • Bazı kere de rüyada görülen dişler mala, binit hayvanlarına kiraya verilen eve ve tarlaya hububata ölüm ve hayata ayrılığa ve birleşmeye işarettir.
 • Bazen de rüya sahibinin cocugunun olmamasina işarettir.
 • Bu rüya hastaliga ve bu hastaliktan kurtulamayip ölmege işarettir.
 • Rüyada bütün dislerinin oynadigini gören kimsenin aile halki arasinda münakasa çıkar.
 • Dişlerinizin ağrıdığını görmek; kendinizden veya çocuklarınızdan yana üzüntü yaşayacağınıza işarettir.
 • Diger dislerin tabiri de böyledir.
 • Köpek disinin yarikligini gören sahsin oglu ölür.
 • Rüyada dişlerin oynadığını görmek hastalığa işarettir.
 • Bir başka rivayete görede: Rüyada görülen diş, ecelin sona ermesine ve ezelde takdir edilen ömre işarettir.
 • Dişlerinizin karardığını görmek; üzüntü ve sıkıntı göreceğinize.
 • Cana can, göze göz, buruna burun, kulaga kulak, dise dis (karsiliktir)” ayeti kerimesinin mealine göre, göz, burun, kulak ve disinden birisini kaybetmesine yahut onlarin ser'an kiymetlerine işarettir.
 • Dislerinin kendi eliyle çıkardigini gören kimse, malini kötü bir sekilde tasarruf eder ve ailesiyle mesru olmayan bir sekilde muaserette bulunur yahut pisman olacagi kötü bir is isler.
 • Hapis bir kimsesi bulunan bir sahis, rüyada dislerin kesmemesi rüya sahibinin aile halkimn durumunun zayif olduguna işarettir.
 • Dişler emanet ve gizli şeylere işarettir.
 • Baba ve amca yoksa iki erkek kardeş, erkek kardeş yoksa iki çocuk iki çocuk da yoksa iki arkadaştır.
 • Dislerinin kirildigini gören kimsenin,akraba ve dostlanndan birisi ölür.
 • Üst dişler; erkekliğe.
 • Yahut uyur ya da uyuklamak gelir yahut da mübarek bir seneyi karsilar veya güzel olan bir yola ya da sünnet-i seniyeye uyar ve onun yolunda gider.
 • Rüyada bir dişinin ağrı vererek düştüğünü görmek, yakın ve sevdiği akrabadan birinin vefatına işarettir.
 • İki tane alt çenede iki tane üst çenede bulunan dört tane diş, rüya sahibinin en yakınlarıdır.
 • Dislerinde pis ve kötü bir koku oldugunu gören kimsenin ailesinin kötü isimle anilmasina işarettir.
 • Dişlerinizin düştüğünü görmek; şiddetli bir hastalığa yakalanacağınıza.
 • Rüyada dislerin sallandigini gidermek, dislerinden meydana gelecek üzüntü ve kederi defetmek icin mal sarfetmeye işarettir.
 • Eger hamile kadin yoksa bozustugu erkek karde- siyle veya bir yakiniyla barisir.
 • Bazen de, dis, uyuklamaga, sünnet-i seniyeye işarettir.
 • Bütün dislerinin düstügünü ve dinde veya yaninda durdugunu görse, o kimsenin nesli çogalir.
 • Ön dislerinin fazla uzun, güzel ve beyaz oldugunu gören kimsenin baba ve amcasi mal dünya ve şöhretçe çokça güçlenirler.
 • Rüyada dislerin sariligini gidermek, dislerinden meydana gelecek üzüntü ve kederi defetmek için mal sarfetmeye işarettir.
 • Rüyasında diş ağrısı çeken, bir yakınından üzücü sözler işitir ayrıca sıkıntıya ve kederlenmeye de delalet eder.
 • Dislerinden birkaç disinin düstügünü gören kimse, alacaklilannini birkaçinin borcunu öder.
 • Ön dişlerinizin yanında yeni bir dişin daha çıktığını görmek; çıkan diş üst taraftaysa bir oğlunuz olacağına, alt taraftaysa bir kızınızın olacağına.
 • Rüya sahibinin babası ve amcası yoksa, o iki on diş iki erkek kardeşidir veya iki çocuktur ya da şefkatli iki dostudur.
 • Üst cenedeki dişler, rüya sahibinin babası tarfından olan akrabalarıdır.
 • Gümüsten oldugunu görse, mali hakkinda söylenecek bir sözden dolayi rüya sahibinin ugrayacagi zarara işarettir.
 • Dislerinden birkac disinin düstügünü gören kimse, alacaklilarinin birkacinin borcunu öder.
 • Dişlerinizin döküldüğünü görmek, yakında kötü bir haber alacağınız anlamına gelir.
 • Dislerinin kirildigini gören kimsenin, akraba ve dostlarindan birisi ölür.
 • Dislerinin yerlerinden aynlarak üst dislerin alta,ait dislerin de üst tarafa gectigini gören kimsenin ev halkindan olan kadinlarin erkeklere galip gelmelerine işarettir.
 • Hapis bir kimsesi bulunan bir sahis, rüyada dislerin kesmemesi rüya sahibinin aile halkinin durumunun zayif olduguna işarettir.
 • Rüyada dişlerini misvakla temizlediğini görmek, borç ödemeye ve sünnete tâbi olmaya delâlet eder.
 • Rüyada kalbinde dis bittigim gören kimse Ölür.
 • Ön dişlerinizin ezildiğini görmek; aynı akraba grubundan herhangi biriyle sorun yaşayacağınıza.
 • Dislerim sararmis ve siyahlasmis gören kimsenin, aile balkinin yapacaklari bazi çirkin hareketlerden dolayi meydana gelecek bir ayiptan dolayi rüya sahibinin yüzü kizarir.
 • Cabir Mağribi: Dişinizin ağrıdığını ve ağrıyan dişinizi bir elinizle tuttuğunuzu görmek; menfaat elde edeceğinize, iki elinizle tuttuğunuzu görmek; daha fazla mal elde edeceğinize.
 • Dislerinin çesitli sekilde uzadigini gören kimse, ailesi ile münakasa eder onlarla geçinemez.
 • Bundan dolayi agzin sag tarafinda bulunan disler, erkeklere; solda bulunanlar da bütün insanlar hakkinda kadinlara işarettir.
 • Bunlann sag tarafta olani anne, sol taraftaki haladir.
 • Halk için ise, evlerinde meyadana gelecek yangina veya sanlik hastaligina yakalanmaya işarettir.
 • Disler insanin tedbirli olmasina ve gizli islere işarettir, ön azi disler halkin ekserisi icin acik olmayan seyiere işarettir.
 • Dislerin gedik oldugunu gören kimse, azar azar borcunu öder.
 • Bazen de dis, ogul veya erkek kardesle tabir edilir.
 • Geri kalan diğer dişler; dayı ve dayı çocuklarına.
 • Rüyada diş görmek ev halkı ve akrabalıkla yorumlanır.
 • Bir kimsenin rüyada dili ile dişlerini kökünden kopardığını görmesi, söylenen fena bir sözden dolayı aile halkının işlerinin bozulmasına delâlet eder.
 • Rüyada görülen dişler insanın akrabalarım temsil eder.
 • Sag taraftaki disler,erkek ve kadinlarin yaslilarina sol taraftakiler de genclerine işarettir.
 • Eger disi gömerse, disin tabirde temsil ettigi akrabasi ölür.
 • Köpek disler, ekseri halk için açik olmayan seylere ön disler açik ve sözle yapilan islere işarettir.
 • Bütün dişlerinizin yere döküldüğünü veya toprağa karışıp kaybolduğunu görmek; tüm ev halkının öleceğine işarettir.
 • Dişlerinizin ağrıdığını ve bu yüzden çektirdiğinizi görmek; mal elde edeceğinize.
 • Ön dişlerin sağ tarafında yer alan dişler; baba ve baba tarafından olan akrabalara.
 • Köpek dişleri rüya sahibinin amca oğulları, ön azı dişler dayı ve dayı oğulları arka azı dişler de dedeleridir.
 • Suni/ takma dişleriniz olduğunu görmek; bir başarı elde edeceğinize.
 • Dislerinin siyahlanmis ve çürümüs oldugu halde düstügünü gören kimse, bütün sıkıntı ve sereflerden kurtulur.
 • Çürük diş hastalıktır.
 • önde bulunan sivri ve yanlarindaki disler, cocuklara ön azi disler hizmetcilere arka azi disler ise halkin yaslilarina işarettir.
 • Üst dişlerin eline düştüğünü görmek eline mal geçmesine ve erkek evlada işaret eder.
 • Dislerini çıkardigini gören sahis, zorla malini sarfeder veya ödemesi gereken bir seyi öder.
 • Köpek dişleri, rüyayı görenin amca oğullarıdır veya amca oğulları gibi iki dostudur.
 • Bu bir ölüm haberi bile olabilir.
 • Dişlerinizin kendinize güzel göründüğünü görmek; akrabalarınızın övgüsünü elde edeceğinize.
 • Ikisi alt ve ikisi de üst çenede bulunan dört ön dislerden alt çenedeki iki ön dis, rüya sahibinin neslinden meydana gelmis olan en yakin kimselerdir.
 • Bundan dolayi bir kimse rüyada kendisinin uyukluyor görse, o kimse de unutkanlik baslar.
 • Alt çenede bulunan iki ön disler, anne ve haladir.
 • Önde bulunan sivri ve yanlanndaki disler, çocuklara ön azi disler hizmetçilere arka azi disler ise halkin yaslilarina işarettir.
 • Ibni Sirin (ra), rüyada disi kökünden çekip koparmak akrabalari ziyaret etmemege dis çıkarilirken çikan kan da akrabalari ziyaret etmemeden dolayi meydana gelecek günaha cep ve avuç içinde görülen disler de kiz kardese ve evladin çokluguna işaret eder dedi.
 • Cana can, göze göz, buruna burun, kulaga kulak, dise dis (karsiliktir)" ayet-i kerimesinin mealine göre, göz,burun, kulak ve disinden birisini kayb etmesine yahut onlarin ser'an kiymetlerine işarettir.
 • Bir kimsenin, kendisinde fazla bir göz burun kulak dis görmesi "biz onda (tevratta) onlarin üzerine (sunu da) yazdik.
 • Hastalığa yakalanacağının işaretidir.
 • Ön iki dişlerin yanında bulunan sivri dişler rüya sahibinin amca ve hala kızıdır.
 • Rüyasında diş gören peygamber efendimizin (a.
 • Danyal (as): Diş; ev halkına.
 • Dislerinin cesitli sekilde uzadigim gören kimse, ailesi ile münakasa eder onlarla gecinemez.
 • Ön dişlerinizin yere döküldüklerini ve kaybolduklarını görmek; yukarıda adı geçen üç gruptan birinin helak olacağına veya akrabalarınızdan ayrı düşeceğinize ve kimsenin sizin izinizi bulamayacağına.
 • Köpek disinin fazlaligi sahibinin çok akilli olduguna işarettir.
 • Bir diş doktorunu işini yaparken görmek; zor bir durumla karşılaşacağınıza, bir arkadaşınızdan yardım alacağınıza ve bu kötü durumdan kurtulacağınıza.
 • İbni Kesir›e göre; rüyada dişlerin küçüklüğü güzellikle, büyüklüğü ise müjde ile tabir olunur.
 • S) sünnetine tabi olan kimsedir.
 • Rüyada dişlerinin altın ve gümüşten olduğunu görenin rızkı genişler, fakirse zengin olur.
 • Alt çenede bulunan ön azi disler, rüya sahibinin teyzesi veya dayi kizidir.
 • Bazi tabirciler, disler kadinlar için inci kelebine işaret eder dediler.
 • Rüyada dislerinin arasindan et çıkardigin i gören kimse, bir milletin giybetim yapar ve diliyle onlara eziyet verir.
 • Ön dislerinin fazia uzun, güzel ve beyaz otdugunu gören kimsenin baba ve amcasi mal dünya ve şöhretce cokca güclenirler.
 • Dislerin uzadigini ve büyüdügünü gören kimsenin, evinde meydana gelecek münakasaya işarettir.
 • ” Bazı kere de rüyada diş görmek, insanın tedbirli olmasına ve gizli işlere delâlet eder.
 • Başkalarının ağzında suni/ tak-ma dişler görmek; sahtekar biriyle karşılaşacağınıza ve bu konuda dikkatli olmanız gerektiğine.
 • Eger rüyada disini çıkarsa ve onu bir yere gömmesi, disin tabirde temsil ettigi akrabasinda eline mal geçer.
 • Disler insanin tedbirli olmasina ve gizli islere işarettir.
 • Ön dislerinin düstügünü ve onlann yerine digerlerinin bittigini görse, rüya sahibinin islerinde aldigi bütün tedbiri erinin bozulmasina işarettir.
 • Eger agriyarak düsseler, o sahsin evinde bulunan bazi seyin gitmesine ve elden cikmasina işarettir.
 • Bazen disleri çıkarmak rüyayi görenin ömrünün akranlanndan uzun olmasina işarettir.
 • Hastalık işaretidir.
 • Ön dişler; erkek evlatlara, kızlara kardeşlere veya anne-babaya.
 • Dislerden birisinin rüyada oynamasi hastaliktir.
 • Ege agriyarak düsseler, o sahsin evinde bulunan bazi seyin gitmesine ve elden çikmasina işarettir.
 • Hastalığın işaretidir.
 • Dislerinin kirildigini ve parçalandigini gören kimse, borcunu taksitle öder.
 • Bir kimsenin rüyada dislerinin kamastigini görmesi, ihtiyac zamaninda aile balkinin ona yardim etmeyeceklerine ve onu rezil olarak terk edecekleri ne işarettir.
 • Dislerini sararmis ve siyahlasmis gören kimsenin, aile halkinin yapacaklari bazi cirkin hareketlerden dolayi meydana gelecek bir ayiptan dolayi rüya sahibinin yüzü kizarir.
 • Dislerinin camdan veya agaçtan oldugunu görse, rüya sahibini kahredecek ölüme işarettir.
 • Dişlerinden birinin kucağına, elbisesinin eteğine veya eline düştüğünü görmek iki şekilde tabir olunur: Hamile kadının doğurmasına veya eline mal geçip bundan faydalanmasına.
 • Bir kimsenin, kendisinde fazla bir göz burun kulak dis görmesi “Biz onda (Tevratta) onlarin üzerine (sunu da) yazdik.
 • Hiçbir müdahale yapmadan bir disinin düstügünü ve eline aldigini yahut bir bez parçasina sararak muhafaza ettigini gören kimsenin yaninda hamile kadin varsa bir çocugu olur.
 • Rüyada kalbinde dis bittigini gören kimse ölür.
 • Köpek disinin kirildigi gören sahsin oglu ölür.
 • Denilmiştir ki: Üst çenedeki dişler, rüya sahibinin baba tarafından olan akrabalara delâlet eder.
 • Eger rüyayi görenin anne ve halasi yoksa, o disler onun kiz kardesi veya kiz kardeslerinin iki kizidir.
 • Sag taraftaki disler, erkek ve kadinlarin yaslilanna sol taraftakiler de gençlerine işarettir.
 • Ağızda bulunan her diş bir yıl ömre delalet eder.
 • İmam Cafer Sadık (as): Rüyada diş görmenin altı tabiri vardır: 1-Ev halkı 2-Mal 3-Menfaat 4-Üzüntü/sıkıntı 5-Masraf 6-Akrabalardan ayrılmak.
 • Üst çenede olan iki ön diş baba ile amcayı temsil eder, sağ taraftaki baba sol taraftaki amcadır.
 • Halkin kendisin disleriyle yedigini veya isirdiklarim görse, o sahsin halka mesleki ögretmeye imkani varken ögretmedigine işarettir.
 • Ön azi disler, halkin ekserisi için açik olmayan seylere işarettir.
 • Dislerinin yerlerinden ayrilarak üst dislerin alta, alt dislerin de üst tarata geçtigini gören kimsenin ev halkindan olan kadinlarin erkeklere galip gelmelerine işarettir.
 • Bazı dişlerinizin kaybolduklarını görmek; kaybolan dişlerinizin sayısı kadar akrabalarınızdan bazılarının gurbete gideceklerine ve selametle döneceklerine.
 • Başkalarının ağzında çürük ya da oynar dişler görmek; faydasız bir diyalogla karşılaşacağınıza.
 • Dişleriniz yere düşmek üzereyken elinizle yakaladığınızı görmek; akrabalarınızdan birinin hastalanacağına, sonra tekrar iyileşeceğine ama bunun için sadaka vermeniz gerektiğine.
 • Alt cenedeki dişler ise, anne tarafından akrabasıdır.
 • Dişinizin ağrıdığını görmek; beklenmedik bir harcamayla ekonomik durumunuzu zora sokacağınıza.
 • Uyaniklikta agiran bir disinin rüyada çikmasi, kendisine eziyet veren kimseyi idare etmesine ve onun ezasindan kurtulmasina işaret der.
 • Dişlerinizin arasını kürdanla kurcaladığınızı görmek; kötüye işarettir.
 • şeylerden olduğunu görmek; ecelinizin yaklaştığına.
 • Birinin dişlerini çektiğinizi görmek; başkasının karşılaştığı zor bir durumdan yararlanmak isteyeceğinize.
 • Rüyada dislerinin yerinde altin veya gümüsten disler çiksa, bu rüya bazende mala erisecek afet ve belaya yahut kendisine ariz olacak hastaliktan dolayi dislerinden birisinin baglanmasina işarettir.
 • Dişlerinizin tamamının yanınıza döküldüğünü ve onları avucunuza aldığınızı görmek; akrabalarınızı bir araya toplayacağınıza ve ayrılmalarına müsaade etmeyeceğinize.
 • Dişlerinizin kendinize hoş görünmediğini görmek; akrabalarınızın sizin hakkınızda dedikodu edeceklerine.
 • Güzel dişleriniz olduğunu görmek; büyük kazançlar elde edeceğinize.
 • Ön dişlerinizden birinin yerinden çıktığını görmek; yukarıda belirtilen yakınlarınızdan birine çirkin bir söz söyleyeceğinize ve ondan ayrılacağınıza.
 • Ağzında tek diş kaldığını görmek, ömründen bir sene kaldığına; ağzında altın bir diş bulunduğunu görmek büyük bir işten para kazanacağına işarettir.
 • Dislerin altindan oldugunu görmek, hatipler için makbuldür.

Rüyasında Diş Görenler Rüyalarını Anlatıyor

Hamza

16.05.2013 10:21:21

Olumsuz Düşünüyor

Sol Taraftaki Kırık olan Azı Dişimin Sağ Tarafta Görüp Tekrar Kırıldığını ve Ardından Onu Kökünden Çıkardığımı Gördüm. Detay: yaş 23 Bekar; Rüyamda sol tarafımda bulunan kırık dişimi sağ tarafımda olduğunu gördüm bunu farkettiğimde dişimden hiçbir neden yok iken tekrar kücük bir parçasının düşmesi ile anladım. Daha sonra dişimi elim ile yoklar iken ufak bir dokunmam sonucunda elimde kalıyordu. Rüyamı lütfen yorumlar mısınız? Şimdiden çok teşekkür ederim.

Burcu

16.05.2013 10:21:44

Olumlu Düşünüyor

Gerçek hayatta sallanan öğütücü dişimin üzerine rüyamda kaplama diş taktırırken (Metal olmayan bir kaplama diş taktırırken) dişimin yerinden çıktığını gördüm. Bu rüyamı bana yorumlarmısınız? Şimdiden teşekkür ederim.

MERT

16.05.2013 10:22:20

Olumlu Düşünüyor

Merhaba arkadaşlar ben rüyamda dişlerimin tuzla buz olduğunu gördüm bi hastalık gibi geldi ve bi kaç saniye sonra döküldü çok korktum ve babam elini ağzına sokmuş dişlerimin parçalarını dışarıya atmaya çalışıyordu yorumumuzu bekliyorum

CENGİZHAN

16.05.2013 10:22:54

Olumlu Düşünüyor

Merhabalar rüya tabirci arkadaşlar rüyamda üst çene ön dişimden birtanesini elimde gördüm (patdiye düşerken görmedim hatırladıgım kadarıyla elimdeydi) çok büyüktü köküyle birlikteydi ve sonra kaybederim düşüncesiyle yerine taktım.gördügüm rüyamı yorumlarsanız sevinirim

Büşra ÇAKMAK

16.05.2013 10:24:41

Olumlu Düşünüyor

Merhaba, iki gece arka arkaya ayni rüyayayi gördüm. Rüyamda disimi fircaliyordum, agzim kaniyordu. Tuaf bi sekilde fircaliyordum sanki uzun zaman disimi fircalamamis gibi heycanli bi sekilde bastirarak ve yanlis hatirlamiyorsam aglayarak fircaliyordum. Agzimdan yemek artiklari kan felan cikiyordu. Rüyami baa yorumlarsaniz cok sevinirim.

Deniz

16.05.2013 10:25:13

Olumlu Düşünüyor

Merhabalar Rüyamda ağzımdan bir tutam kadar kalınlıktaki saçı çekiyorum çektikte geliyor, geliyor , karnımdan geldiğini düşünüyorum baya bir süre çekiyorum sonunda bitiyor.Sonra daha gelecek mi diye kontrol ediyorum bu sefer ip şeklinde ama saç değil beyaz kısa bir şey daha geliyor ve bitti diyorum.İçimin boşaldığını hissediyorum.Kardeşim hastaneye gidelim diyor, ben bittiğini söylüyorum ama bu sefer de baksana ağzında bir sürü diş çıkmış diyor, ağzımda beyaz bir sürü yeni diş çıktığını farkediyorum. Yorumlarsanız seviniriZ Şimdiden teşekkürler..

ÖZGE

16.05.2013 10:25:48

Olumlu Düşünüyor

Merhaba arkadaşlar ben özge ankaradan ... 22 yaşındayım rüyamda üst azı dişimin arkasındaki diş çürüktü, iki parça halinde elimle çıkardım, hiç canım yanmadı, rüyayı sabah gördüm anlamı nedir acaba?

CADİ_SİLA35

13.07.2013 08:44:58

Olumlu Düşünüyor

RÜYAMDA AYNAYA BAKTIĞIMDA DİŞLERİMİ FARKEDİYORUM. ÇOK BEYAZ TEMİZ VE PARLAK BİT DAMLA LEKE OLMADIĞINI FARKEDİYORUM. DİŞLERİM DİYORUM NEKADAR GÜZEL GÖRÜNÜYOR DİYORUM.KISA BİR RÜYAYDI.ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

emine nur

16.07.2013 11:23:15

Olumlu Düşünüyor

bir ineğin ön dişlerini görmek

gökhan gençtürk

28.07.2013 16:35:12

Olumsuz Düşünüyor

rüyamda 3 yaşındaki oğlum yere yüz üstü düşüyorr kalkıncada yerde bir tane süt dişi kökünden çıkmış olarak görüyorumm ama oğlum ağlamıyor vede gülüyordu bende d,işini elime aldımm

HAKAN ERDEN

05.08.2013 18:39:06

Olumlu Düşünüyor

rüyamda olmayan kızımla oynarken kızım bir ara kayboluyor onu ararken köyümdeki çeşmeye su içmek için durdum suyu aldığımda bardaktaki suyun içinde dibi çürümüş bir diş gördüm hemen suyu septim ama bitanede diş bulup cebime aldım

MELEK ÖZKAN

15.11.2013 01:55:12

Olumsuz Düşünüyor

rüyamda on iki dişim düşüyordu ama biri kendi dişim digeri dolgu dişim önde dolgu olan dışım cıktı kendi kendi kendine sonrada birden yanındaki düştü

elif fb

15.02.2015 20:37:04

Olumsuz Düşünüyor

rüyamda üst ön dişlerimin takma diş gibi elimde olduğunu gördüm

cemk

06.04.2015 09:38:19

Olumlu Düşünüyor

dişçi dişimi çelicekti adam birden öldü

düşünceli

13.06.2017 14:56:45

Olumsuz Düşünüyor

ruyamda 3 tane dısım dustu bır an kan gordum acı ıcınde dustu sızlıyordu agladım sonra agzımda tum agzımı saran takma dıs damaklık varmıs o da cıkmıs sonra asıl dıslerım one dogru v seklını olmus dıslerımızın ucu tırtıklıyken duz olmus arası ayrılmıs dıslerım seyreklesmıs ve kotu goruntu olusmus aynada bakmısım ben de buna

Siz de Rüyanızı Paylaşmak İster misiniz?

 • dream captcha
Rüya Analizi

Diş görenlerin rüyaları hakkında hissiyatı şu şekilde:

Olumlu
%69
Olumsuz
%31
Toplam 16 oy kullanıldı, 6.9 puan.

Haydi, siz de oy verin! Bu rüya size nasıl bir hissiyat verdi?

Olumlu Olumsuz