Rüyada Cami Görmek Ne Anlama Gelir?

Bir mescit veya camie gelip kapısını kapalı bulmak, işlerinin güçleşeceğine; kapısının açılıp içeriye girdiğini görmek bir kimseye dini hususta yardım edilip günahlarından kurtarılacağına; bir hayvana binerek cami veya mescide girdiğini görmek akrabalarından ilişiğini kesip artık onlara yardım etmeyeceğine; cami ve-ya mescit içinde olduğunu görmek tövbe etmesi gerektiğine; cami ve mescitte bir vazifeli olduğunu görmek yüksek ve tanınmış bir kişiye bir hizmette bulunacağına; mescidin hali kilim veya hasırlarını eskimiş görmek karısının veya kocasının iyi yolda olmadığına; mescit veya camide uyanık iken uygun olmayan bir şeyin oldu-günü görmek veya orada o işi yapmak musibete delalet eder.

Camiyi açık bulmak hayır ve bereket kapılarının açılmasına, kapalı bulmak ve içeri girememek işlerin güçleşmesine arzu ettiği şeyin biraz gecikmesine Bir vasıta ile camiye gitmek akrabasından ilişkiyi kesmeye Camide olduğunu görmek nasuh bir tövbe ile dünyadan ayrılmaya Caminin kapıları üst düzey yöneticilerin en yakın adamlarına Camide namaz kılmak ve bunu tamamlamak arzu ve isteğinin tamam olmasına İmama uyup namaz kıldığını görmek rahmet üzere olmaya ve bazı işlerine başkasına havale etmeye; Camine bir noksanlık yahut çirkin bir fiil görmek o mescidin bulunduğu yerin insanlarının vaziyetlerine; görülen iyilikler ise gene onların iyiliklerine delate eder.

Rüyada camiye girmek, din işlerini yapmaya caminin islam sembolü olmasından dolayı devlet adamına helal ile haram arasını ayıran hakime insanın ticaret maksadıyla kıymet işine çıktığı pazara işaret eder.

Bazen de caminin mihrabı helal rızka ve saliha zevceye, minaresi vezir ve imama bazen de minare müzesine kur’ân’ı kerim okuyana minberi de hatibine kapısı kapıcısına idarecisi de lambalanna delalet eder.

Bazen de camiinin mihrabı helal rızka ve iyi bir eşe, minaresi vezir ve imama bazen de minare müzesine Kur’anı Kerim okuyana minberi de hatibine kapısı kapıcısına idarecisi de lambalarına işarettir.

Kısa kısa tabirler ve yorumlar:

 • Mazlum olarak camiye girmek, adalete kur’ân’a askeri çok olduğu için denize temizlik yeri olan hamama huşu yeri olan kabre yıkanmaya güzel kokuya susmaya ve kıbleye yönelmeye delalet eder.
 • Caminin etrafında olan şadırvan, subaylar ve askerler için tıpkı kışlalar gibidir.
 • Cami yaptırmak bilgin ve önder olmaya, hacca gitmeye dindar bir kadınla evlenmeye uyanıkken cami yaptırmaya yahut başka bir hayır işlemeye.
 • Caminin kubbesi melikin yakınları ve haline muttali olan kimselere işarettir.
 • Mazlum olarak camiiye girmek, adalete Kur’an’a denize temizlik yeri olan banyoya huşu yeri olan kabre yıkanmaya güzel kokuya susmaya ve kıbleye yönelmeye işarettir.
 • Rüyada camide namaz kıldığını görmek muradına ermektir.
 • Rüyada, camiye, mescide ve ya medreseye girdiğini görmek, takva ve vera ile de tâbir olunur.
 • Şehir camii, düşmandan korunup korkudan emin olmak için yapılan kaleye işaret eder.
 • Camiinin direkleri, devlet büyükleri ve yöneticilerdir.
 • Hasılı, rüyada cami görmek, iyilik, hayır, bereket ve ni’mettir.
 • Şehir camii, anne baba hoca ve öğretmen gibi kendisine itaat lazım olan herkese işarettir.
 • Rüyada cami veya mescit görmek yapılan işlerde başarı kazanacağına arzuların gerçekleşeceğine işaret eder.
 • Cami veya mescidin kapısından girerek hemen secdeye kapan-digini görmek, tövbesini Cenabi Hakkın kabul ettiğine delildir.
 • Rüyada caminin mihrabını görmek, helâl rızka saliha zevceye dinde hayra; minaresi vezir ve imama bazı kere de minare müezzine Kur’ân-ı Kerim okuyana delâlet eder.
 • Cabir ül-Mağribi’ye göre: Bir mescit yaptığını gören dindar bir kişi ile evlenir.
 • Sergileri, hakimin hükümlerini icra etmesi yahut ilimlerden çıkardığı meselelerdir.
 • Caminin sergileri, devletin adaletine ve kendisine itaat eden alimlere işaret eder.
 • Rüyada cami veya mescit görmek işlerinde başarılı olacağına isteklerinin gerçekleşeceğine işarettir.
 • Camiinin tavanı, devlet başkanının yakınları ve onunla ilişkili olan kimselerdir.
 • Rüyada, cami, mescid ve medrese inşa ve imar ettiğini görmek, kendisine tabi olunacak bir âlime delâlet eder.
 • Minaresi ise devlet başkanının vekili veya habercisidir.
 • Camiinin sergileri, şehrin hayır sahiplerine ve namaz kılmak için camiide toplananlara işarettir.
 • Şehir camii, ana baba hoca ve öğretmen gibi kendisine itaat lazım olan herkese delalet eder.
 • Rüyada cami, mescit ve medrese yaptığını veya tamir ettiğini gören kendisine ve ilmine inanılan bir kişi ölür.
 • Minberi kölesi, mihrabı da hanımı ve ona layık olan şeyidir.
 • Minaresi, hakimin halk üzerine faziletini göstermek için insanları toplamaya kalkışmasıdır.
 • Rüyada caminin sergilerini, halılarını görmek şehrin hayır sahiplerine ve namaz ibadeti için camide toplanan cemaate delâlet eder.
 • Ve rüya sahibi salih ameller işler.
 • Camiinin yanması rüya sahibinin kaybolmasına, mülkünün değişmesi anlamına gelir.
 • Camiinin kapıları şehrin işçileri, bekçileri polisleri ve emniyet mensuplarıdır.
 • Minberi, hizmetçisi, mihrabı da hanımı ve ona layık olan seyidir.
 • Caminin direkleri de, devlet büyükleri ve âmirler ile tâbir olunur.
 • Yine denilmiştir ki, caminin lambalarını görmek o asrın fıkıh âlimlerine delâlet eder.
 • Rüyada caminin mihrabını görmek, helâl rızka ve sâliha zevceye işarettir.
 • Lamba ve mumları, çağın islam hukuku bilginleridir.
 • Camiinin müezzini, şehrin sözü dinlenip kabul edilen yöneticilerine itaat edilen halkı hidayete davet eden ve duasına inanılır alimlerine işarettir.
 • Cami veya mescit inşa ettiğinizi görmek; cennette güzel bir köşk elde ettiğinize işarettir.
 • Rüyada mazlum olarak camiye girdiğini görmek, adalete Kur’an ve denize temizlik mahalli olan hamama huşu yeri olan kabre güzel kokuya susmaya ve kıbleye yönelmeye delâlet eder.
 • Camiye girmek dini emirleri yerine getirmeye, müslüman kimliğini muhafaza etmeye.
 • Caminin minaresinin yıkılmış olduğunu görmek o yerde felakete delalettir.
 • Cami, hakime delalet ederse direkleri hakimin idaresinde bulunanlardır.
 • Camiinin kubbesi ve yüksek yerleri, şehrin llderlerine aşağı tarafları şehrin avam halkına direkleri zikir yapanlara ilim tahsil edenlere ve ibadete devam edenlere işarettir.
 • Şehir camii, kale olarakta yorumlanır.
 • Caminin tavanı ise hüküm vermede müracaat edilen dinî kitaplardır.
 • Bir Müslümanın rüyada şehir camiini görmesi; ana, baba hoca ve üstad gibi kendisine itaat lazım olan herkese delâlet eder.
 • Kendisini cami, mescit veya medresede ve etrafı güller ve çiçekler ve yeşilliklerle çevrili gören bir iftiraya uğrar fakat sonradan hakikat anlaşılarak lekelenmeden kurtulur.
 • Camiinin sergileri, devletin adaletine ve kendisine itaat eden alimleri manasına gelir.
 • Lamba ve mumlan asrın fakihleridir.
 • Büyük cami melike, küçükleri ise oranın yöneticisine; şeref ve itibara.
 • Bu zikrolünan şeylere iyilik ve kötülükten kavuşan şeyin tabiri onun işaret ettiğine aittir.
 • Eğer hacca gitmemiş ise hacca gider.
 • Camiinin tavanı, hüküm vermede müracaat edilen kitaplardır.
 • Caminin tavanı ise hüküm vermede müracaat ettiği kitaplarıdır.
 • Allame Meclisi: Cami görmek; önderlik, başkanlık muhafızlık veya yargıçlığa.
 • Rüyada cami görmek; temiz bir imana ve zengin olmaya, camide namaz kıldığınızı görmek; muraınıza ereceğinize işarettir.
 • Mescid veya camide mum ya da kandil yaktığını görenin evladı dindar olur.
 • Kişinin rüyada cami görmesi, hayır ve bereket ile tâbir olunur.
 • Cami ve mescid sultan ve onun adamlarına, hakim ve kadılara alım ve fıkıhçılara kadri yüce ve muhterem bir kadına; çarşı ve ticarete.
 • Şehir camiii, oranın halkına işarettir.
 • Bir başka rivayete görede: Rüyada camiiye girmek, din işlerini yapmaya helal ile haram arasını ayıran hakime insanın ticaret maksadiyle pazara çıkmasına işarettir.
 • Rüyada kutsal yerleri görmek çok iyidir.
 • Camiinin etrafında olan şadırvan, subaylar ve askerler için kışlalar gibidir.
 • Camiinin lambaları, icap ettiği zaman verdiği malıdır.
 • Camiinin mihrabı, imamına minberi devlet başkanı yahut hatibine işarettir.
 • Caminin lambaları, icap ettiği zaman verdiği malıdır.
 • Camiye ilave yaptırdığını görmek ziyade hayırlara, Camiden içeri girip seddeye kapanmak tövbe hidayete.
 • Eğer ehil biri ise hüküm ve nüfuz sahibi olur.
 • Kendisini cami, mescit veya medresenin içinde gören kişinin ahireti güzel olur.
 • Bir şehrin camisi, o şehir halkına delâlet eder.
 • Caminin direkleri, devlet büyükleri ve amirlerdir.
 • Camiye girdiğinizi görmek; hayır ve bereket elde edeceğinize.
 • Bir kimsenin rüyada caminin yanmasını ve rüzgarın camiyi uçurmasını görmesi, rüya sahibinin kaybolmasına mülkünün değişmesine alâmettir.
 • Rüyasında camiye bakan kimse bütün sıkıntılarından kurtulur.
 • Yine rüyada cami, mescid veya medreseye bir şey ilave ettiğini görmek dinde çok çok hayıra nail olmanın işaretidir.
 • Bir mescidi veya camiyi tamir ettirdiğini görmek hayırlı bir evlilik yapacağına, rızkının bol olmasına evlada işarettir.
 • Rüyada cami görmek din ve iman ile yorumlanır.
 • Rüyada camiye girdiğini görmek, din işlerini hakkıyla yapmaya helal ve haram arasını ayıran hâkime ve insanın ticaret için çıktığı pazara delâlet eder.
 • Caminin oldukça güzel ve kullanılışlı olduğunu görmek; işinizi büyük şahsiyetlerle daha da güçlendireceğinize.
 • Caminin müezzinini rüyada görmek, şehrin hakimi halkı hidayete davet eden ve duasına inanılır âlimlerine işarettir.

Rüyasında Cami Görenler Rüyalarını Anlatıyor

Mert

14.05.2013 15:04:13

Olumlu Düşünüyor

Selamün aleyküm öncelikle arkadaşlar ben mert rüyamı sizlerle paylaşmak istiyorum rüyamda bir cuma namazına hiç bilmediğim bir yerde bir topluluk ile kılmaya gidiyorum camii" okadar büyük ve ihtişamlı ki müthiş bir duyguydu rüyamı yorumlarsanız çok sevinirim şimdiden çok teşekkürler

öMER

14.05.2013 15:04:59

Olumlu Düşünüyor

Rüyamda cami gördüm acaba bu rüyayı nasıl yorumlarsınız ? bir çok arkadaşım ile birlikte camii"de namaz kılarken gördüm kendimide rüyamı yorumlarsanız çok sevinirim şimdiden çok teşekkürler

Sevcan

14.05.2013 15:06:25

Olumlu Düşünüyor

Merhaba arkadaşlar k.gelsin benim rüyam ise ananem ile birlikte adanada bir camiye gidiyoruz ki adanaya hiç gitmiş değilim mahallelerinde sokaklarında dolaşıyoruz ananemle ve namaz vakti gelince camiye girip namaz kılıyoruz nasıl yorumlarsınız ?

KAMİL

14.05.2013 15:18:06

Olumlu Düşünüyor

SLM arkadaşlar ben rüyamda camii mihrabı gördüm bu ne anlama geliyor arkadaşlar ? benım için rica etsem yorumlarsanız çok sevinirim çok teşekkürler.

Meliha

14.05.2013 15:33:02

Olumlu Düşünüyor

Ben rüyamda bir yerde sabah namazı kılıyorum bunun anlam ve önemını rüya tabiri olarak öğrenmek istiyorum sitenizde baktım yorumlara bulamadım bana uygun rüyama uygun birşey lütfen yorumlarsanız çok sevinirim tşk ederim şimdiden herkese

ADNAN

14.05.2013 15:34:06

Olumlu Düşünüyor

Selamün aleyküm genç kardeşlerim ben 61 yaşında hayatını bu döneme kadar dürüst yaşamış bu dönemden sonrada hayatını dürüst yaşıyacak biriyim elhamdurillah rüyamda camii"de akşam namazı kıldığımı görüyorum cemaat ile birlikte bu ne anlama geliyor acaba öğrenebilirmiyim rüya tabiri olarak

BİRCAN

14.05.2013 15:34:53

Olumlu Düşünüyor

Rüyamda camii görüyorum arkadaşlarım bu camii okadar güzel istihdam altında olan bir camii ki her namaz kılmak için gelen çok şükür buradada namaz kılabileceğim diyor adeta rüyamı acıklayıp yorumlayana tşkler

Mürşit

14.05.2013 15:37:07

Olumlu Düşünüyor

Rüyamda tahtakale denilen bir yerde camii"ye giriyorum ve camiide hiç tanımadığım bir cemaat ile birlikte dualar ediyoruz zikirler getiriyoruz acaba bu yönde rüya tabiri olarak yorumlarmısınız rüyamı

SUZAN

14.05.2013 15:58:41

Olumlu Düşünüyor

rüyamda camii de namaz kılarken babannem ile birlikte birden camii nin elektiriği kesiliyor ama içerisi aydınlık kalıyor bu ne anlama geliyor arkadaşlar çok yerde araştırmama rağmen sonuçlara ulaşamadım malesef ki

Nimet

14.05.2013 16:06:26

Olumlu Düşünüyor

Büyük bir camii gördüm , rüyamda bunu ne şekilde yorumlayabilirsiniz arkadaşlar ? rüya yorumlarımı merak ediyorum acaba içiniz den biri yada birileri benim görmüş olduğum rüya ile ilgili yorum paylaşılabilirmi acaba teşekkür ederim.

Siz de Rüyanızı Paylaşmak İster misiniz?

 • dream captcha
Rüya Analizi

Cami görenlerin rüyaları hakkında hissiyatı şu şekilde:

Olumlu
%100
Olumsuz
%0
Toplam 11 oy kullanıldı, 10 puan.

Haydi, siz de oy verin! Bu rüya size nasıl bir hissiyat verdi?

Olumlu Olumsuz
Benzer Rüyalar

Cami görenler genellikle bu rüyaları da görüyor: