Rüyada Balık Görmek Ne Anlama Gelir?

Bulanık suda ve kuyudan balık avlamak üzüntü ve günaha, Su üzerinde çalışan kimsenin yatağında balık görmesi suda boğulmasına Tatlı suda avladığı balığın tuzlu olması keder ve sıkıntıya Balığı canlı canlı yemek mülk edinmeye tuzlu balık yemek şiddet ve zahmete Tuzlanmış balık faydası sürekli olan mala Kızartılmış balık genç için okuma amaçlı yolculuğa diğerleri için davete icabet etmeye Balıkçıdan balık almak evlenmeye Taze yemek olduğu halde kokmuş balık yemek kötü ahlaklı kadınla evlenmeye Yapay göl ya da havuzda yakaladığı balığı kaçırmak borçlunun borcunu inkar etmesine Balığın karnında yüzük bulmak devlet şeref ve izzete Karada balık avlamak sevinçli habere Denizdeki balıkların yer değiştirmesi askerler arasındaki ihtilafa Su yüzüne çıkan balık uzak ihtimallerin gerçekleşmesine işlerin kolaylaşmasına miras malına ve gizli şeylerin aşikar olmasına Büyük ve küçük balıkların bir arada görülmesi sevinç ve üzüntüleri iç içe yaşamaya Denizin yarılıp oradan inci bulmak ledün ilmi edinmeye denizin yarılarak kişinin oradan geçmesi olmaz sanılanın gerçekleşmesine İçi temizlenmemiş balığı yemek iftira yapmaya hile ve entrikaya Yunus balığı yoksul için fakirlikten kurtulmaya bir şeyden çekinen için emniyete şiddet altın Rüyada canlı balık görmek aşkta ve işte şansının açıldığına işaret eder.

Balıkları ırmak ya da denizden çıkarmak ganimetle, Canlı ve taze balık bakire kadınla suda balık avlamak sevinçli haberle taze balık avlamak hayır ve fayda küçük ve çok balık avlamak elden çabuk çıkacak dünyalıkla ölmüş deniz balığı ham hayallerle taabir edilir.

Balık tuttuğunu gören menfaat elde etmeye, balıkların tatlı sudan tuzlu suya geçtiklerini görmek devletler arasında çıkacak anlaşmazlığa balık yumurtası görmek üzücü bir habere balık sattığını görmek yakın akrabaları arasındaki anlaşmazlığa işaret eder.

Denizin dibinde büyük ve taze balıkları bir yerde toplanmış olarak görmek, onları teker teker denizden çıkarıp yiyor veya bölüyorsa o kimseye adı geçen balıklardan çıkardığı kadar yağmadan çok mal düşeceğine delalet eder.

Yataginda balik görmesi deniz yolculugunda bulunan bir kim-se için hastalanmaya; bulanik suda balik avlamak tasa, kaygi ve-ya sikintiya; baligi diri diri yedigini görmek mülk sahibi olacagina veya bir çocugu dogacagina işarettir.

Kısa kısa tabirler ve yorumlar:

 • Balığın karnında yüzük bulmak devlet, şeref ve izzete.
 • Rüyada balık görmek, mal ve ganimete delâlet eder.
 • Balık yediğini görmek, mülk ve çocuk sahibi olacağına suda balık avlamak iç açıcı bir haber duyacağına.
 • Rüyada kızarmış balık görmek, ilim öğrenmek için gurbete çıkacağınıza yada bir davete çağrılacağınıza işaret eder.
 • ” Bir su yolundan balık tuttuğunu gören kimse mekr ve hile ile halkın malını elinden alır.
 • ” Rüyada büyük bir balık avladığını görmek, fayda ve hayra küçük balık avladığını görmek de zevk ve menfaatinin gitmesine delâlet eder.
 • Çağdaş Ulema: Balık görmek; kurnaz biri tarafından aldatılacağınıza.
 • Bu rüya diğer insanlar hakkında iş ve maksatların düğümlenmesine, gecikmesine ve işlerinde tembellik ve gevşeklik göstermeye delalet eder.
 • Suda yüzen balıklarda yaklaşan kısmetlerdir.
 • Kızartılmış balık genç için okuma amaçlı yolculuğa, diğerleri için davete icabet etmeye.
 • Bir balığın karnından inci çıktığını görmek; erkek çocuğunuz olacağına işarettir.
 • Balık tuttuğunu gören kimsenin eline toplu para geçer.
 • Temiz suda avlanan tuzlu balık, melik tarafından gelecek kederdir.
 • Balık yemek; kadınlar için kolay bir doğuma, erkekler içinse baht açıklığına.
 • Rüyada yanında bulunan güzel ve temiz yemeği bırakarak kokmuş bir balığı yediğini görmek, kendisine helâl olan hanımını bırakıp başkalarının peşine düşeceğine işarettir.
 • Küçük baliklar elde edilecek gelirin kesilmesine işarettir.
 • Balıkçıdan balık almak evlenmeye.
 • İçi balık dolu kap görmek; işinizin iyi gideceğine.
 • Balık sattığınızı görmek; menfaat elde edeceğinize.
 • Balık tuttuğunuzu gördüyseniz, kendi alın teriniz sayesinde elinize para geçecek anlamına gelir.
 • İçi temizlenmemiş balığı yemek iftira yapmaya, hile ve entrikaya.
 • Yılanbalığı görmek; zarar göreceğinize veya görevinizden azledileceğinize.
 • Allame Meclisi: Balık eti veya yağı; hayır ve menfaate.
 • Duru suda büyük balıklar görmek; mutluluk ve başarıya işarettir.
 • Tuzlanmış balık faydası sürekli olan mala.
 • Bu rüya diğer insanlar hakkında iş ve maksatlarının düğümlenmesine, gecikmesine ve işlerinde tembellik ve gevşeklik göstermeye işaret eder.
 • Taze balık avlamak hayır ve fayda.
 • Rüya-sinda sazan baligi görmek, evlenmek isteyen bir kimsenin evlenmesine veya başkasi ile ortaklik kurmasina ve iyilige yorumla-nir.
 • Penisinizden balık çıktığını görmek; bir kız çocuğunuzun olacağına.
 • Balıklar memleketin askerlerine, deniz de devlete benzetilir.
 • Rüyada balıktan bir şey aldığını görmek, devletin askerinden bir nesneye nail olmaya işarettir.
 • Büyük balık yakalamak; işlerinizin yolunda gideceğine.
 • Derisi yumuşak olan balık, birisini aldatmak isteyen için hayra işaret eder.
 • Tatlı suda avladığı balığın tuzlu olması keder ve sıkıntıya.
 • Balık rüyaları daima kısmet sayılır.
 • O şahıs işini gizli tutar ve halkın malını hile ile alır.
 • Denizdeki balıkların sizinle konuştuğunu görmek; söz sahibi birinin sırrından haberdar olacağınıza ve murada ereceğinize işarettir.
 • İsmail el-Eş’aş der ki: “- Rüyasında balık sattığını görmek, kendi ve çoluk çocuğu için hayır ve menfaate delâlet eder.
 • Balık daima kısmet sayılır.
 • Büyük ve küçük balıkların bir arada görülmesi sevinç ve üzüntüleri iç içe yaşamaya.
 • Bayat veya tuzlanmış balık yemek; az da olsa üzüntü ve sıkıntıya.
 • Cabir Mağribi: Taze balık görmek; gelire.
 • Bir kimsenin rüyada bir balığın karnında bir mühür bulduğunu görmesi, devlet izzet ve şerefe delâlet eder.
 • Kendisi suda bir balık avliyorsa, fenalık verecek bir haber işitir.
 • Büyük bir avladığını gören kimsenin de zevk ve menfaatinin gitmesine delalet eder.
 • Temiz suda yüzen balıklar zenginlik ve mutluluk işaretidir.
 • Taze yemek olduğu halde kokmuş balık yemek kötü ahlaklı kadınla evlenmeye.
 • Kurutulmuş balık görmek; hastalığa.
 • Canlı balık görmek, aşkta ve işte şansının açıldığı anlamına gelir.
 • Kaynak sularında görülen balık, kolay olan hayra delalet eder.
 • Tuzlu balık yediğini görse, zahmet ve şiddet isabet eder.
 • Canlı ve taze balık bakire kadınla.
 • Oltayla balık avlamak; ruh sağlığınızı yeniden kazanacağınıza.
 • Yapay gol ya da havuzda yakaladığı balığı kaçırmak borçlunun borcunu inkar etmesine.
 • Kırmızı balıklar görmek; bir arzunuzun gerçekleşeceğine.
 • Küçük ve çok balık avlamak elden çabuk çıkacak dünyalıkla.
 • Balık pazarı görmek; başarı elde edeceğinize.
 • İmam Cafer Sadık (as): Rüyada balık görmenin altı tabiri vardır: 1-Başkan vekili 2-Ordu 3-Kız 4-Gelir 5-Üzüntü ve sıkıntı 6-Cariye.
 • Küçük balık yakalamak; üzüntü ve sıkıntıya.
 • İri ve taze balıklarınız olduğunu görmek; gelir elde edeceğinize.
 • Karada balık avlamak sevinçli habere.
 • Büyük balık avliyor görmesi de menfaat ve hayra yorumlanır.
 • Rüyada balık avladığını gören kimse, ferahlanacağı bir sözü işitir.
 • Soğuk iklime sahip denizlerde balık görmek; iyiye.
 • Onun erkek bir çocuğu olursa bahtiyar olur.
 • Balık tuttuğunu gören kimse toplu para alır.
 • Küçük küçük balıkları görmek üzüntü ve keder ile tâbir olunur.
 • Sazan balığını görmek, evlenmek isteyen ve birisiyle şirket kurmayı düşünen kimse için hayra işaret eder.
 • Pişirilmiş taze balık yemek; yediğiniz balık miktarınca gelir elde edeceğinize.
 • Suda balık avlamak sevinçli haberle.
 • Canlı balık yediğini gören kimse, mülke nail olur.
 • Rüyada büyük balık görmek, salih kimselerin mescidi âbidlerin meclisi olarak tâbir edilir.
 • Ruyada canlı balık görmek, aşkta ve işte şansının açıldığına işaret eder.
 • Yunus balığı yoksul için fakirlikten kurtulmaya, bir şeyden çekinen için emniyete.
 • Balık oltası görmek; menfaat elde edeceğinize.
 • ” Hamile bir kadının karnından balık çıktığını görmesi, doğacak çocuğun kız olacağına işarettir.
 • Balık sürüsü görmek yönetici durumuna gelineceğine işarettir.
 • Bir kişinin kendisine semadan kızartılmış balık indiğini görmesi, duasının makbuliyetine düşmanlarına karşı zafer bulmaya kadr ve şanının yüce olmasına işarettir.
 • En iyiye yorulan rüyalar arasındadır.
 • Tuzlu balığın kızartılmış veya pişirilmiş olduğunu görmek ve ondan yemek, ilim ve rızık talebi için sefere çıkmaya delâlet eder.
 • Başkalarının oltayla balık avladıklarını görmek; biriyle dost olmak için uygun bir fırsat yakalayacağınıza.
 • Rüyada sazan balığı görmek, bekâr ve evlenmeyi murad eden biri için hayra alâmettir.
 • Şöyle ki, deniz yolcusu için şiddete rutubet dolayısıyla de hastanın ağrılarının artmasına işaret eder.
 • Rüyada balıkhaneye girdiğini görmek, kazanç ve menfaat elde edeceğiniz bir yolculuğa çıkacağınıza işaret eder.
 • Küçük balıklar görmek; hoşlanmayacağınız şeylerle karşılaşacağınıza.
 • Su üzerinde çalışan kimsenin yatağında balık görmesi suda boğulmasına.
 • Sayısız balık tutmak büyük servet anlamına gelir.
 • Çok sayıda balık tutmak büyük servet anlamına gelir.
 • Rüyada denizde ölmüş balık görmek, kötü ve çirkin şeylere ve bilhassa bitmeyen ve meydana gelmeyen ümit ve arzulara işaret eder.
 • Rüyada büyük balık görmek ganimet ve mala, çok balık görmek ele geçecek servete küçük balıklar dert ve sıkıntılara taze balık görmek güzel bir hanıma kokmuş balık haram mala işaret eder.
 • Su yüzüne çıkan balık uzak ihtimallerin gerçekleşmesine, işlerin kolaylaşmasına miras malına ve gizli şeylerin aşikar olmasına.
 • Rüyasında balık tutan kişi toplu para alır.
 • Denizin yarılıp oradan inci bulmak ledun ilmi edinmeye, denizin yarılarak kişinin oradan geçmesi olmaz sanılanın gerçekleşmesine.
 • Deniz bölgesinde oturanlar için balık görmek, mal ve servete rüyada canlı bir balığı yediğini görmek rızkınızın genişleyeceğine rüyada insana benzeyen balık görmek güzel ahlak sahibi kimseye işaret eder.
 • Bulanık olan suda balık avladığını gören kimseye, şiddetli bir keder isabet eder.
 • Büyük balıklar görmek; iyi ödüller elde edeceğinize.
 • Rüyada adaya benzeyen büyük bir balık görmek, salih bir kumandanın nezdinde cihada gitmeye ve ganimet malı elde etmeye alâmettir.
 • Büyük balık o ülkenin büyük devlet adamı veya başbakanıdır.
 • Rüyada yatağında balık görmek, deniz yolculuğunda bulunan ve hasta olanlar için durumlarının bozulmasına işaret eder.
 • İbn-i Sirin: Birinin size kurutulmuş tuzlu balık verdiğini görmek; büyük bir şahsiyetin zulmüne maruz kalacağınıza işarettir.
 • Ağzınızdan balık çıktığını görmek; çok yalan konuşacağınıza.
 • Danyal (as): Sıcak iklime sahip denizlerde balık görmek; zorluğa.
 • Rüyada balık görmek, gördüğü balığın sayısı belli ise kadına belli değilse yağma edilmiş mala delalet eder.
 • Bazı tabirciler, görülen balıklar dört tane olursa kadınlara; dörtte fazla olursa ganimet malına işaret eder dediler.
 • Rüyada tuzlu balık görmek, devamlı ve hayırlı mala işarettir.
 • Bir kimse rüyada canlı olan bir balığı su veya başka bir yerden tuttuğunu ve onu yediğini görse, menfaate kavuşur.
 • Rüyada Yunus balığını görmek, korkudan emin olmaya fakirlikten zenginliğe şiddet halinden selamete ve hayırlı bir mülke delâlet eder.
 • Küçük balık görmek; üzüntüye.
 • Bulanık suda ve kuyudan balık avlamak üzüntü ve günaha.
 • Ölmüş deniz balığı ham hayallerle taabir edilir.
 • Balıkları ırmak ya da denizden çıkarmak ganimetle.
 • Balık yediğini görmek, mülk ve çocuk sahibi olacağına suda balık avlamak iç açıcı bir haber duyacağına balık sürüsü görmek yönetici durumuna gelineceğine işarettir.
 • Böyle bir rüya gören dikkatli olmalıdır.
 • Balık yetiştirme havuzu görmek; endişe ve tedirginliğe.
 • Denizdeki balıkların yer değiştirmesi askerler arasındaki ihtilafa.
 • Balığı canlı canlı yemek mülk edinmeye, tuzlu balık yemek şiddet ve zahmete.

Rüyasında Balık Görenler Rüyalarını Anlatıyor

Zeynep

16.05.2013 10:37:28

Olumlu Düşünüyor

Merhaba, ruyamda yanimda 4-5 yaslarinda bir kız çocuğu gordum deniz kenarindan gecerken denize siyah bir ayı dustu ve arkasindan yanimdaki kız dustu. Bende tam yuzme bilmedigim icin bir an tereddut ettikten sonra denize atliyorum ve kizi sudan cikariyorum ruyami yorumlarsaniz cok sevinirm tesekkurler…

Ebru

16.05.2013 10:37:58

Olumlu Düşünüyor

Mrhb ben ruyamda annemin evinin her yanını balıkların sardigini gordum. Kucuk baliklarda var ama cok buyuk baliklarda vardi. Bende o evdeydim kardesimle birlikte. Buyuk baliklardan biri kardesimi yutmak istedi ve ben o baligi bicakladim kan akmadi ama kardesimede birsey yapamadi. Ruyami yorumlarmisinz. Tesekkur ederimm simdiden

Nilay

16.05.2013 10:38:38

Olumlu Düşünüyor

İş görüşmesinden geldikten sonra gece uykumda patron olucak insanla aynı arabadayız ben dişlerimden ona bakarak kılçık çıkartıyorum öyle büyük kılçık varki dişlerimde çıkarttım rüyamı yorumlarsanız sevinirim çok teşekkürler ...

FATMA

16.05.2013 10:39:06

Olumlu Düşünüyor

Merhaba ruyamda denızın ıcınde bır gemideydım ayakta duruyordum gemı sankı hareket etmıyodu ama denızın ıcınde bır dalgıc vardı bana karsıdan buyuk buyuk balıklar fırlatıyordu tekrar denıze dusmesını ıstemıyordu bende elımın ucuyla gelen balıkları karsıdan karaya dogru fırlatıyordum denıze dusmesınler dıye yorumlarsanız cok sevınırım sımdıden tesekkurler

Müge Tarlacı

16.05.2013 10:39:54

Olumlu Düşünüyor

Rüyamda annemin komşusunu elinde yuvarlak bir kasede su ile gördüm. Suyun içi kırmızıydı ve çok tatlıydı. İçmemi söyledi, elinden içtim, ilkin istemedim ama sonra tadı hoşuma gitti. Sonra içtikten sonra fark ettim ki suyun içinde ufak yavru balık sürüsü vardı, hareket ediyorlardı. Ona sordum “bunu içirdin bana, şimdi bunlar karnımda mı” dedim. Ay içimde bunlar şimdi canlı diyerek uyandım yorumlarmısınız teşekkürler

DENİZARDA

09.07.2013 06:26:33

Olumlu Düşünüyor

RÜYAMDA İKİTANE KOCAMAN BALIK HIZLI HIZLI YÜZEREK ÖNÜMDEN GEÇİYORLAR YAKALAMAK İSTYORUM AMA ÇOK HIZLILAR SUDA ÇOK TEMİZ DAHA SONRA BİR ARKDASIM BENİ ÇAĞIRIYOR BALIKLARI TUTMUŞ MAHSEN GİBİ BİR YERDE BİRİNİ TEMİZLEMİŞ DİĞERİ DURUYOR ABACA ÇOK MERAK EDİYORUM EŞİMİN TAYİNİ İLE SONUÇLANACAKMI ?

ölümlü dünya

24.07.2013 10:39:11

Olumsuz Düşünüyor

rüyamda evimiz kimsenin olmadığı bir denizin kenarındaydı sonra 20 yıl önce vefat eden oğlum sanki o denizde kaybolmuştu ben ağlıyordum kocama dalgıçlara haber vermesini söylüyordum.şimdi ağlar orada diyordum.deniz o kadar berraktıki içinden balıklar görünüyordu ayrıca üzerinde bir sürü kuş vardı.sabaha kadar bu rüyayı gördüm .yorumlarınız için şimdiden teşşekkürler.

GÜLÜMSE

24.07.2013 10:44:34

Olumlu Düşünüyor

RÜYAMDA BALIKLARI GÜL AĞACINDA ÇİÇEKMİŞ GİBİ GÖRÜYORDUM.HEPSİ RENGARENKTİ

gülşah akkaya

02.07.2014 14:05:35

Olumlu Düşünüyor

balıklar renk renkti ama koyu renktelerdi ve hepsi birleşip sanki bana el uzatıyorlardı :)

gülizar

25.07.2014 11:26:02

Olumlu Düşünüyor

erkek yeğenim kızarmış balık tabağıyla gelip beni çağırıyor yorum için tşk ederim.

yab

03.12.2017 08:40:35

Olumlu Düşünüyor

rahmetli dedemin elinde kucuk ve orta kafaları ve ici temizlenmis balık gordum

Siz de Rüyanızı Paylaşmak İster misiniz?

 • dream captcha
Rüya Analizi

Balık görenlerin rüyaları hakkında hissiyatı şu şekilde:

Olumlu
%92
Olumsuz
%8
Toplam 12 oy kullanıldı, 9.2 puan.

Haydi, siz de oy verin! Bu rüya size nasıl bir hissiyat verdi?

Olumlu Olumsuz