Hainlik

Kişinin rüyada mal sahiplerinden hainlik görmesi, onların sonunda fakir olmalarına ve zina gibi büyük günaha delâlet eder. Rüyada mal sahiplerinden görülen hainlik, onlarin fakir olmalarina ve......

Hak Kuşu

Kişinin rüyada Hak kuşu görmesi, hayrete gizlenmeye ve düşman endişesinden güçlü kuvvetli kimselere meyletmeye işarettir. ......

Hak Olan Şey

Rüyada ziya ve nurun meydana çıkmasını ve Kur’ân dinlemek gibi Hak olan bir şeyi görmek veya işitmek, hidayete tâbi olmaya günahlardan temizlenmeye batıl ve batıl sahiplerinden uzaklaşmaya ......

Hak Ve Hakikat

Kur an ı Kerim i dinleyip onu tasdik etmek, hükmünce Amel işlemek ve kendine ulaşan şaşmaz doğruları benimsemek kurtuluş ve esenliğe; gerçeğe teslim olarak dünya ve ahiretini kurtarmaya Hak ......

Hakaret

Kendisine hakaret ediliyorsa güzel söz duyar, kendisi hakaret ediyorsa iyilik yapar. ......

Hakem

Rüyasında hakemlik yaptığını gören kimse, duyguları yüzünden yanılabilir. Çok dikkatli olmalıdır ve hareketlerine dikkat etmelidir. ......

Haki Renk

Rüya sahibi yasli veya kadin ise, yakinda askerden evladinin terhis olarak veya izinli eve dönecegine delalet eder. Çok yasli bir adamin haki bir el-bise giydigini görmesi onun yakinda ölecegine işa......

Hakim

Adaletle hütmeden bir kadı olduğunu görmek iş ve mesleğinde insaf ve merhamet ölçülerini muhafaza etmeye, Adil ve ehil insanları şahit olarak dinleyen hakim insanı kurtuluşa götürecek gerç......

Hakim Yardımcısı

Kişinin rüyada kendi evi içinde beyaz elbise giymiş bir hakimin, birtakım yardımcılarını görmesi üzüntü ve kederden veya hastalıktan kurtulmaya ve korkudan emin olmaya delâlet eder. Eğer ......

Hakir Görme

Şayet rüyayi gören avam kimse ise, makam sahibi birinin rüyada insanlari Alay ve tahkir eden kimselerin yaptiklari isi yaptigini görse hakaret ettigi kimsenin haline düser. Mu'min bir kisiyi tahkir......

Hakirlik

Neşeli ve sevinçli kimsenin rüyada kendisinde hakirlik hissettiğini görmesi, düşmanlar ile karşılaştığında âcizkalacağına ve zayıf düşeceğine delâlet eder. Mihnet ve sıkıntı içind......